פרסום דו"חות מעקב ובקרה אחר פעילות משרדי הממשלה בעניין מניעת הדרת נשים

הדרת נשים היא מגמה חברתית של הרחקת נשים מעמדות השפעה ציבוריות – בכלכלה, פוליטיקה, הבעת דעה, ואף הרחקה מהופעה בציבור, החלטת ממשלה מספר 2913 הטילה את האחריות על הרשות לקידום מעמד האישה לקיים מעקב ובקרה אחר פעילות משרדי הממשלה בסוגיה.

15.10.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
פרסום דו"חות מעקב ובקרה אחר פעילות משרדי הממשלה בעניין מניעת הדרת נשים

 

הרשות לקידום מעמד האישה מקיימת מעקב ובקרה אחר פעילות משרדי הממשלה בעניין מניעת הדרת נשים, לרבות באמצעות קבלת דיווחים עיתיים ממשרדי הממשלה אודות פעולותיהם בתחומי האחריות שלהם למניעת התופעה או דיווחים בהתייחס לאירועים נקודתיים ואופן הטיפול בהם, הכל כפי שתבקש הרשות. כמו כן, נקבע באותה החלטה כי הרשות תגיש אחת לשנה לשרה לשוויון חברתי ולממשלה דו"ח בנושא.

על מנת ליישם את ההחלטה הרשות פנתה לכלל משרדי הממשלה ויחדות הסמך להעביר דיווח באמצעות שאלון מקוון. דו"חות אלה מאגדים את הדיווחים שהתקבלו מהמשרדים שהשיבו לבקשת הרשות. ליישום ההחלטה אוגדו כל הדיווחים שהתקבלו מהמשרדים ששיתפו פעולה.

סוגיית הדרת נשים הינה תופעה חברתית לאומית שיש לפעול בהקדם על מנת למגר אותה. משרדי הממשלה אשר שותפים להחלטות ממשלה רחבות בתחום צריכים להתגייס ולהכיר בעובדה שמיגור תופעת ההדרה הינה משימה משותפת ועתידה להיטיב עם כלל החברה.

סקירת הדיווחים שהתקבלו מהמשרדים, מלמדים כי אין ספק בדבר הצורך בהכשרה ומתן כלים ברורים לגורמים האחראים בכל משרד ומשרד לזיהוי תופעת הדרת נשים לצד הקצאת משאבים להעלאת מודעות לזיהוי פרקטיקות של הדרה.

 

תגובות

מומלצים