רשות המסים מפשטת את הליך קבלת הקלות המס במסגרת פריסת השבח הריאלי

רשות המסים הקלה את הליך הטיפול בבקשות לפריסת השבח הריאלי, כך שהבקשה תטופל במשרדי מס הכנסה מבלי לפנות קודם לכן למשרדי מיסוי מקרקעין, כפי שנדרש עד כה.

21.11.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
רשות המסים מפשטת את הליך קבלת הקלות המס במסגרת פריסת השבח הריאלי

 

החוק מאפשר, בעת מכירת נכס מקרקעין ברווח, שנוצר מיום הרכישה ועד ליום המכירה, לפרוס את הרווח הריאלי לתקופה של עד 4 שנים אחורה וזאת על מנת ליהנות מהטבות מס להן זכאי המוכר על פי חוק.

החל מהיום, כחלק מפעילות הרשות לשיפור השירות לציבור, ובפרט כדי לייעל את הליך מיצוי זכויות המס, בקשה לפריסת השבח הריאלי, שתוגש בעת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה או לאחריו עבור שנת המס בה נערכה עסקת השבח או לאחר הגשת הדוח, תטופל במשרדי מס הכנסה (גם אם מדובר בבקשה ראשונה לפריסת השבח הריאלי).

נציין כי בקשה לפריסת השבח הריאלי שתוגש למשרד מיסוי מקרקעין, במסגרת השומה העצמית במיסוי מקרקעין של מגיש הבקשה או כבקשה לתיקון השומה, לפני הגשת הדוח השנתי למס הכנסה, תטופל על ידי מיסוי מקרקעין, שיערוך חישוב מפורט של השבח והמס בדרך של פריסה, לפי הוראות החוק.

בכל מקרה, כפי שהיה עד כה, חישוב השומה הסופי ייערך על ידי משרד מס הכנסה לאחר הגשת הדוח השנתי.

 

תגובות

מומלצים