שאלה ליום כיפור

אני רוצה לשתפכם בשאלה פילוסופית ודתית כאחת המתאימה דווקא ליום הכיפור. אנחנו מתפללים יום יום לאלוהים, תן לנו בריאות, תן לנו כוח, תן שלום בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, סלח לנו, ענה את עתירתנו לפנים משורת הדין.

09.10.2019 מאת: אלברט שבות
שאלה ליום כיפור

 

אנחנו הולכים מחר לפרוש את בקשותנו האישיות והציבוריות על-פני 24 שעות תמימות של תפילות ותחנונים, מעל לחודש אנחנו נמצאים בסליחות בבקשות ובתפילות ולמעשה כל השנה אנחנו מתפללים 3 פעמים ביום, מבקשים להיות דבוקים באלוהים עושה שמים וארץ, בבורא הטוב והמטיב.

תכף אני מגיע לשאלה שלי רק הרשו לי להשלים עוד נקודה אחת. למיותר לציין כי דבקותינו באלוהים ובקשותנו ותחינותינו אליו אינם רק נחלת היהדות שלנו. אנו בעצם חטיבה אחת ממערך של דתות מונותאיסטיות אברהמיות שאף תכליתן היא עבודת האלוהים עם אותן הבקשות והתחנונים אליו: שימחל, שיסלח, שירעיף מטובו על האדם.

לאמיתו של דבר כל הדתות הקיימות בארץ וכל הדתות שהתקיימו על-פני ההיסטוריה האנושית לאורכה ולרוחבה- התחרו ביניהן ועודנן מתחרות ביניהן על הזכייה הבלעדית שלהן בחבילת הפיקחות. כל אחת מהן צוחקת בסוד ליבה על התבונה הבלעדית שנפלה בחלקה וממנה נהנים באופן בלבדי רבבות מאמיניה.

היהדות אומרת בסוד ליבה- אני יודעת את האמת ולכן אני מסוגלת לנצלה באופן אקסקלוסיבי לאנשי שנפל בחלקם להימנות על היהדות. כנ"ל יתר שתי הדתות האברהמיות ויתר הדתות המונותאיסטיות המאמינות באל אחד ואף הדתות הפוליתאיסטיות המאמינות באלים רבים. כל בעל אמונה וכל דת אומרים בקול צלול: אנו מזהים את האמת וקרובים אליה יותר מכל העולם ועל-כן אנו יכולים לנצל את האמת הזו באופן בלעדי, כגון היהדות שבונה על האמת הבלעדית למאמיניה גשר להתקרב לאלוהים, להיות טוב יותר, לבקש להתחנן ולקבל.

השאלה שלי: מה אם נקבל מכתב מאלוהים בו כתוב הדברים האלה:

ידידי האדם שלום, אכן אני אני הבורא האחד והיחיד ובזאת קלעת בול ידידי וזיהית את מהותי כהילכתה, ואולם באתי בזאת להבהיר דבר אחד שככל הנראה נכשלת בזיהויו. בראתי עולם המוּנָּע ע"י מנגנון פנימי ונשלט על-ידי האדם. אם האדם ילך ימינה המנגנון יגיב בהתאם ויפנה איתו ימינה ואם שמאלה ישמיאלה.

על החתום / אלוהים.

המסקנה הישירה מתוכן המכתב היא כי אלוהים ברא עולם אוטומטי ובכל הנוגע לאדם אין בנמצא מנגנון חיצוני של ענישה על מעשה רע או של גמול על מעשה טוב, לא משורת הדין גם לא לפנים משורת הדין. אפשר לדמיין מכונה אוטומטית שהיוצר שלה עומד בצד עם סיגריה בפה ומתבונן בה בלי להתערב. זו בעינה המסקנה הישירה של מכתב האלוהים: האדם הוא המפעיל של המכונה והוא מתחזק אותה. אין כאן מנגנון של ענישה על תחזוקה רעה או תגמול על תחזוקה טובה, מנגנון הפעולה של המכונה, לדברי אלוהים, הוא מנגנון פנימי, ולו, היוצר, אין שום יד מכוונת בפעולה השוטפת של המכונה, של היקום, של האדם. המכונה פועלת באופן אוטומטי ומתווה פעולתה תלוי בלעדית באדם; כך שירטט אותה היוצר והשאלה, האם זה יגרום לאדם לוותר על דתו ועל תפילותיו לאלוהים הגם והכרתו הנחרצת בקיום האלוהים יוצר כל עודנה תקפה?.

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים