שימוש עצמי בקנאביס בישראל מצב משפטי

הדין הקיים כיום הוא בעיקרו השינוי שהכניס השר גלעד ארדן במסגרת הרפורמה שלו במשרד ביטחון פנים לאחר בחינה של הנושא במשך חודשים, הרפורמה של ארדן באה למנוע הפללה של צרכנים בשימוש עצמי בביטול סנקציות של הליך פלילי .

27.09.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
שימוש עצמי בקנאביס בישראל מצב משפטי

תמונה להמחשה צילום משטרת ישראל


בלשונו של השר גלעד ארדן: "דה קרמינילזיציה במגבלות" משנת 2018 כהוראת שעה, דהיינו לפרק זמן מוגבל של 3 שנים (מיולי 2018), לפיה הוכנס סעיף קטן 7 (ג1) לפקודת הסמים המסוכנים להלן – "הפקודה" + הוספת פרק ז1 לחסד"פ סדרי הדין לעבירת קנס בשימוש עצמי, מכוחם יחולו ההקלות הבאות בכל הנודע לשימוש עצמי בקנאביס, במקום עונש עד 3 שנים מאסר כפי שהיה עד אז".

א.על עבירת שימוש עצמי בפעם הראשונה קנס של 1000 שח. על עבירה שנייה של שימוש עצמי בתוך 5 שנים קנס של 2000 ש"ח. רק בעבירה השלישית בתוך 7 שנים (מהעבירה השנייה) חל הדין הקודם (של מקס' מאסר בפועל 3 שנים).

ב.הפחתת דרגת חומרה של העבירה מ- "פשע" לעבירת "עוון".

ג.העבירה של שימוש עצמי אינה גוררת רישום פלילי, אלא נרשמת במרשם משטרתי נפרד וחסוי (בכפוף לחריגים).

ד.ההקלות הנ"ל אינן חלות על קטינים, חיילים, עבריינים מורשעים בעבירות פשע או סמים (למעט שימוש עצמי), נהיגה בשכרות/השפעת סמים, אסירים, מי שעבר עבירה נוספת ביחד עם השימוש העצמי.

ה.אין הבחנה בין מרחב ציבורי לפרטי – על שימוש עצמי בשניהם יחול הקנס המדורג.

ו.הגדרת שימוש עצמי נשארה בתוקף – עד 15 גרם של קנאביס או חשיש.

הרפורמה של ארדן באה למנוע הפללה של צרכנים בשימוש עצמי בביטול סנקציות של הליך פלילי (והמרתן בקנס), אבל בו בעת מוטלות מגבלות רבות, דבר המעודד אי שימוש קבוע, וזאת נוכח: א. מדרג הקנסות משאיר איום בסנקציה של מאסר על משתמשים קבועים, כלומר אלה הנתפסים מעל 2 פעמים; ב. השארת הכתם הפלילי בדרגה של "עוון"; ג.

שיעור הקנסות הגבוה; ד. קיומו של מרשם כלשהו; ה. אי הבחנה בין המרחב הציבורי לפרטי.

לא לחינם, משתמשי הקנאביס התרעמו והתנגדו לרפורמה.

דבר נוסף, ארדן הצהיר מפורשות שהוא רוצה בתום 3 שנים לבחון את השלכות הרפורמה ואם יתברר שיש עלייה בהיקף המשתמשים אז יש לחזור לאחור ולאסור שימוש.

הצעת החוק דה-קרמיניזלציה 2020 – ח"כ שרן השכל - עיקרי השינויים לעומת הדין הקיים:

א.ביטול מוחלט של הוראת השעה של ארדן לעיל.

ב.שינוי יסודי – הרחבה של הגדרת "שימוש עצמי" בשני מישורים:

a.    50 גרם (במקום 15). כלומר מדובר בכמות גדול פי 3.5 מהכמות המותרת כיום!

b.    חדש - אחזקת 15 זרעים (בעצם מעודד גידול לשימוש עצמי), דבר שאינו מופיע ברפורמת ארדן.

ג.גם אחזקה של כמות העולה על הכמויות הנ"ל – 50 גרם ו/או 15 זרעים – לא תגרור ענישה מעבר לקנס של 2000 שח בלבד, וזאת כל עוד מדובר על כמות "לשימוש עצמי".

הערה: לא ברור כיצד הוראה זו מתיישבת עם החזקה בסעיף 31(3) לפקודה (כמות מעל 15 גרם אינה לשימוש עצמי), אולם על פניו ייתכן שיש כאן העברת נטל הוכחה לתביעה המשטרתית בדבר שימוש למטרות סחר.

ד.שינוי יסודי - כל שימוש עצמי, אם במרחב פרטי ואם במרחב ציבורי, ללא תלות בתדירות השימוש (כלומר גם אם המשתמש נתפס שוב ושוב "משתמש" מידי יום ביומו), יכול לגרור אך ורק קנס.

בהתאם, יבוטל גם "מרשם הקנסות" המשטרתי.

ה.שינוי יסודי - הקטנה דראסטית של היקף הקנס ל- 500 ש"ח בלבד.
ו.שינוי יסודי - עבירת השימוש העצמי לא תופיע במרשם כלשהו.
ז.שינוי יסודי - הצעת החוק אינה מחריגה חיילים אלא חלה על כל ה- "בגירים", כלומר גם חיילים יוכלו לעשן או לגדל.
ח.שינוי יסודי - הצעת החוק אינה מחריגה עבריינים מורשעים בפשע, בעבירות סמים, בנהיגה בשכרות/השפעת סמים, אסירים, מי שעבר עבירה נוספת ביחד עם השימוש העצמי.
ט.מתן אפשרות למי שהורשע בעבר על שימוש עצמי לבקש את מחיקת הרשעתו מהמרשם הפלילי.
י.הוצאת הקנבידול (CBD) מהגדרת "קנאביס" לפי התוספת הראשונה לפקודה. בעצם ליגליזציה מוחלטת של רכיב זה בקנאביס – גידול, מסחר, שימוש.

הצעת החוק בעצם מסירה למעשה את כל המגבלות (למעט קנס נמוך שסיכויי הטלתו נמוכים מאד) על שימוש עצמי, שהוטלו באופן מחושב במסגרת הרפורמה של ארדן על משתמשים קבועים בקנאביס, דבר המעודד שימוש קבוע בקנאביס ללא חשש מסנקציה כלשהו או "תווית פלילית". מעבר לכך, היא מעודדת גידול עצמי של קנאביס ומאפשרת לאוכלוסיות נוספות להצטרף לציבור המשתמשים.

הצעת החוק ליגליזציה 2020 – ח"כ רם שפע - עיקרי השינויים לעומת הדין הקיים:
א.שינוי יסודי - ביטול הרפורמה של ארדן ע"י ביטול סעיף קטן (ג1) לסעיף 7 לפקודת המסים + ביטול פרק ז' לחסד"פ.
ב.שימוש עצמי מגיל 21 ומעלה בלבד.
ג.הכמות המותרת לשימוש עצמי היא עד 15 גרם.
ד.שינוי יסודי - אין כל סנקציה בגין שימוש עצמי.
ה.שינוי יסודי – אין מרשם כלשהו של השימוש.
ו.צריכה עצמית אפשרית רק במרחב פרטי ולא בנוכחות קטין.
ז.שינוי יסודי - התרת רכישה לשימוש עצמי + כלים לשימוש עצמי ממקומות מורשים, שרכשו את הקנאביס ממגדלים מורשים בלבד. 
ח.הסמכת שר התחבורה להגדיר כללים לענין נהיגה תחת השפעת הסם.
ט.שינוי יסודי - השוואת כללי הפרסומות לשימוש בקנאביס לפרסומות בתחום העישון. בעצם יש כאן התרת פרסומות!
י.שינוי יסודי - הסמכת שר האוצר למיסוי מוצרי קנאביס לצריכה עצמית.
יא.הקמת קרן לאומית במשרד הבריאות להסברה ומניעת התמכרויות לקנאביס.
הצעת החוק יוצרת מהפיכה מרחיקת לכת בשל התרת הצריכה העצמית של קנאביס ללא שום סנקציה(!) + התרת המסחר בקנאביס(!) + הפרסום(!) של השימוש בו.

בעצם מדובר בליגליזציה! (במגבלות), דבר המעודד באופן מובהק שימוש בקנאביס (על אף שבדברי ההסבר של הצעת החוק, מוצהר מפורשות כי קיימות "סכנות בשימוש" בקנאביס ואף סכנת "ההתמכרות" אליו).

 

עו"ד שי לאל "אני עומד לרשותכם בכל שאלה ו/או עניין במספרי טל' 077-5052024; נייד 050-4470390.

 

תגובות

מומלצים