תלונות הציבור נגד הוצאה לפועל

בשנת 2020 טופלו ברשות 1,750 תלונות, עליה חדה של כ-80% בהשוואה לשנת 2019 בה טופלו 978 תלונות. העלייה נובעת ממשבר הקורונה ומצוקת החייבים ובשל צמצום קבלת הקהל בלשכות הוצאה לפועל. מתוך סך התלונות שנבדקו 15% היו מוצדקות לעומת 18% אשתקד.

22.02.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
תלונות הציבור נגד הוצאה לפועל


רשות האכיפה והגבייה מפרסמת את דוח תלונות הציבור לשנת 2020

דוח תלונות הציבור מסכם את פעילות אגף בכיר ביקורת ותלונות הציבור ברשות האכיפה והגבייה בתחום הטיפול בתלונות הציבור לשנה החולפת. רשות האכיפה והגבייה רואה בתלונות הציבור כלי עבודה חשוב, המאפשר לזהות את צרכי הלקוחות ולסייע להם במידת הצורך, ופועלת באופן תדיר לשיפור הקשר עם קהל הלקוחות. בנוסף, פעמים רבות הטיפול בתלונות הציבור מסייע לרשות לזהות נקודות תורפה במערכת ולפעול לתיקונן .

לדברי מנהל אגף הביקורת ברשות, עדי שחרור: "אגף בכיר ביקורת ותלונות הציבור רואה בתלונות,
המטופלות על ידו, הזדמנות עבור רשות האכיפה והגביה לקבל משוב מהציבור. מידי שנה מתקבלות באגף
תלונות רבות באמצעות הדואר, פקס, דוא"ל, טלפון או דרך האתר באמצעות טופס מקוון.יש לציין שכמות
התלונות המתקבלות ברשות ביחס למספרי התיקים הנה נמוכה ביותר, דבר המעיד על מקצועיות רבה
בעבודת הרשות".

מהדוח עולה, בשנת 2020 טופלו באגף בכיר ביקורת 750,1 תלונות, עליה חדה של כ-%80 בהשוואה לשנת
2019 בה טופלו 978 תלונות; וכן עליה של %95 בהשוואה לשנת 2018 שכמות התלונות שטופלו בה עמדה
על 826 תלונות. העלייה נבעה בשל משבר הקורונה ומצוקת החייבים ובשל צמצום קבלת הקהל בלשכות
הוצאה לפועל.

כמו כן, בשנת 2020 ירד זמן הטיפול בתלונות רגילות בממוצע ב-%32 לעומת שנת 2019( זמן טיפול 89.4
ימים בשנת 2020 לעומת 19.7 בשנת 2019 ,)וזאת למרות העלייה החדה של כ-%80 בכמות התלונות הרגילות שהתקבלו באגף.

עוד עולה, כי מתוך סך התלונות שנבדקו %15 היו מוצדקות או מוצדקות חלקית לעומת %18 מוצדקות
אשתקד. לצורך השוואה, מדוח התלונות השנתי לשנת 2019 של נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר
המדינה, עולה כי מתוך 250 תלונות המתייחסות לרשות האכיפה והגבייה שבירורן הסתיים בשנת 2019 ,
31 רק תלונות נמצאו מוצדקות כלומר %12 היו מוצדקות. הנתון מעיד על כך שבדיקת התלונות על ידי
אגף בכיר ביקורת ותלונות הציבור הוגנת ומאוזנת.

במרכז לגביית קנסות נבדקו בשנת 2020 סך 551 פניות שסווגו עלי ידי האזרחים ששלחו אותם כתלונות.
בדיקת פניות אלו על ידי אגף בכיר לביקורת פנימית העלתה כי במרבית המקרים אין מדובר בתלונות אלא
בפניות ובקשות שסווגו על ידי האזרחים בטעות כתלונות. במקרים אלה הועברו הפניות לטיפול המרכז
לגביית קנסות והאגף ביצע מעקב אחר מתן מענה.

מתוך הפניות שאכן היו תלונות נמצאו 32 תלונות כמוצדקות ו-18 תלונות נמצאו מוצדקות חלקית.

 

 

פורטל הכרמל

תמונה להמחשה

תגובות

מומלצים