תמונת מצב איכות אוויר מפרץ חיפה

במהלך המחצית הראשונה של 2019, בוצעו 41 סיורי פיקוח במפעלים ובדיקות פתע ב-55 ארובות וב-15 מפעלים, ננקטו הליכי אכיפה והסדרה נגד 9 מפעלים במפרץ, עיקרי דוח מפרץ חיפה של המשרד להגנת הסביבה.

06.10.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
תמונת מצב איכות אוויר מפרץ חיפה

 

במסגרת יישום התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה והסביבה, ובהתאם להחלטת הממשלה, מפרסם המשרד להגנת הסביבה דוחות חציוניים המשקפים לציבור את ההתקדמות ביישום התוכנית הלאומית. הדוח למחצית הראשונה של 2019 עוסק בתחומי הפעילות המרכזיים של המשרד במפרץ חיפה: תעשייה, צמצום סיכוני חומרים מסוכנים, תחבורה, ניטור, מדידה ומידע, ועיקריו מפורטים בהמשך.

עיקרי הדוח
תעשייה
המשרד להגנת הסביבה ממשיך לשים דגש על הפיקוח בשטח: במחצית הראשונה של 2019 ערכנו 41 סיורי פיקוח, מתוכם 26 סיורי פתע. ביצענו 401 בדיקות פתע ב-55 ארובות ב-15 מפעלים. 
בנוסף, המשרד מבצע פיקוח קפדני אחר יישום צו 45 למפעל בתי זיקוק וגדיב שהוצא באוקטובר 2017 ואף הוציא צו חדש בחודש מארס 2019. בצו החדש עוגנו דרישות להפסקת פעילות של מכלי אחסון שזוהו כתורמים משמעותיים לפליטות בנזן ונקבעו לוחות זמנים להחלפת רכיבי ציוד. נדגיש כי במחצית זו של השנה ננקטו מספר הליכי אכיפה והסדרה נגד 8 מפעלים במפרץ חיפה.טבלת הליכי האכיפה מפורטת בהמשך.

צמצום סיכוני חומרים מסוכנים
ב-8 ביולי 2019 פורסמו להערות הציבור את תוצאות שלב א' של סקר הסיכונים המצרפי למפרץ חיפה. שלב א' של הסקר התייחס לתקריות תפעוליות חמורות במפעלים ובמתקנים העוסקים בחומרים מסוכנים, לרבות דליפות, שריפות ופיצוצים בחומרים רעילים, דליקים ונפיצים בעת אחסון או פעולות ייצור. הסקר בחן למעלה מ-1,500 מקורות סיכון ב- 67 מפעלי תעשייה. התוצאות מצביעות על כך שככל שמדובר בתקריות תפעוליות במפעלים, אין באזור מפרץ חיפה רצפטור ציבורי קיים הנמצא בסיכון לא קביל בהשוואה לקריטריונים בינלאומיים מחמירים הנהוגים במדינות מערב אירופה, דוגמת הולנד ואנגליה. בניתוח ראשוני של תוצאות הסקר אותרו 4 מפעלים המסתמנים כגורמים עומסי סיכון גבוהים יחסית: דשנים, דור, גדיב וגדות מזרח.

תחבורה
המשרד ממשיך בישום אזור אוויר נקי מרכבי דיזל מזהמים בעיר חיפה. מינואר 2019 נאסרה הכניסה והחניה גם של רכבי דיזל מזהמים קלים (במשקל כולל הנמוך מ-3.5 טונות). המשרד ממשיך לסבסד 40% מתעריפי הנסיעה במנהרות הכרמל למשאיות עד 12 טון ובכך תורם להפחתה של יותר מ-90% בחשיפת האוכלוסיה מהתנועה העוברת בכביש המנהרות לעומת בעיר התחתית. בתחילת 2019 החלו לפעול בחיפה 5 משאיות נוספות המונעות בגז טבעי דחוס ובסך הכול העיריה מפעילה כיום 25 משאיות כאלה. המשרד ערך 41 סיורי פיקוח בתחנות הדלק במפרץ.

ניטור
נמשך המעקב אחר מצב איכות האוויר בחיפה. במחצית הראשונה נערכו 12 סבבים של דיגומים סביבתיים ב-8 נקודות דיגום בחיפה. כמו-כן, המשרד הוסיף ניידת ניטור נוספת בסמוך למפעל "דשנים" ובמורד הרוח ממפעל בז"ן. התחנה נמצאת בשטח בית הספר החברתי במקום. תמונת מצב איכות האוויר בחיפה נמצאה דומה לשאר המטרופולונים האחרים בארץ, מלבד 3 עליות מעל ערך הסביבה היממתי של בנזן שנמדדה ב"ניידת 6" בחצר משרד הרישוי בחיפה סביב מתחם בז"ן ועליות אחדות ב-3 נקודות דיגום על גדר המתחם. בנוסף, נרשמה חריגה אחת מערך הסביבה היממתי של קדמיום בשני אתרים בקרית חיים ובאתר השיקום של נחל הקישון.

 

תגובות

מומלצים