תעריפי המים מתייקרים

עלייה בתעריפי המים לצריכה הביתית, התעריף לכמות מוכרת (התעריף הנמוך) יעמוד מעתה על 6.958 ₪ למ"ק, במקום 6.880 ש"ח למ"ק; ואילו התעריף לכל כמות נוספת (התעריף הגבוה) יעמוד על כ-13.102 ₪ למ"ק, במקום 12.955 ₪ למ"ק.

18.05.2019 מאת: פורטל הכרמל
תעריפי המים מתייקרים

 

מועצת רשות המים קיבלה בישיבתה את עדכון התעריפים לחודש יולי 2019, המגלמים עלייה של כ- 1.2% ₪ למ"ק לתעריפי המים לבית. ההחלטה יוצאת לשימוע ציבורי.

ברשות מסבירים, כי על פי החוק, תעריפי המים חייבים לשקף את עלותם האמתית, והם מתעדכנים פעמיים בשנה - בתחילת ינואר ובתחילת יולי. כזכור, ב-1 בינואר עלה תעריף המים ב- 4.12% ועלייה זו גילמה בתוכה את מרבית תוכניות הפיתוח המתוכננות לשנת 2019.

קביעת התעריפים הנוכחית נעשתה, בין היתר, בהתחשב בהצמדה לסל המדדים, עדכון ההכרה בהשקעות הון וכמויות המים במשק העירוני, ועדכון הכרה לרכיב מט"ש. בנוסף, החלת הרגולציה העדכנית על תאגידי המים והביוב – המתבססת על דוח וועדת בלינקוב, מיתנה את העלייה הצפויה בתעריפים.

ברשות המים מבקשים להדגיש כי ''העלאה מתונה זו מתבצעת בשים לב למצב משק המים ולהשקעות הנדרשות במשק המים העירוני. רשות המים תמשיך לחתור, לייעול ספקי המים השונים (מקורות, תאגידים איגודי ערים לביוב וכיו"ב) – פעילויות אשר תכליתן צמצום העלויות הנדרשות לאספקת שירותי המים והביוב באופן יעיל, וע"י כך גם המשך מיתון והורדת התעריף''.

התעריף לכמות מוכרת (התעריף הנמוך) יעמוד מעתה על 6.958 ₪ למ"ק, במקום 6.880 ש"ח למ"ק; ואילו התעריף לכל כמות נוספת (התעריף הגבוה) יעמוד על כ-13.102 ₪ למ"ק, במקום 12.955 ₪ למ"ק.

המשמעות של שינוי תעריפים זה על משפחה ממוצעת בת 4 נפשות הצורכת כ-15 מ"ק לחודש, הינו תוספת עלות בסך של כ-1-1.5 ₪ לחשבון המים והביוב החודשי – תשלום של כ-111-112 ₪ לחודש לערך, במקום תשלום של כ- 110 ₪ לחודש. הסכומים המוצגים בהודעה זו כוללים מע"מ.

 

תגובות

מומלצים