384 רכבים הורדו מהכביש בגין ליקויים

בפעילות שהתבצעה לאחרונה, 384 רכבים הורדו מהכביש בגין ליקויים מסוכנים וליקויים מחייבי תיקון. כמות כלי הרכב שנבדקו : 2,733, כולל במגזר הלא יהודי, שנמצא באחוזים בינוניים.

08.03.2019 מאת: פורטל הכרמל
384 רכבים הורדו מהכביש בגין ליקויים

 

כמות כלי הרכב שהורדו בגרירה בגין ליקויים מסוכנים: 6 המהווים 0.2% מסך כלי הרכב שנבדקו.
כמות כלי הרכב שהורדו מהכביש בגין ליקויים מחייבי תיקון: 378 המהווים 13.8% מסך כלי הרכב שנבדקו.
כמות כלי הרכב שקיבלו התחייבות בגין ליקוי מזערי: 1,022 המהווים 37.4% מסך כלי הרכב שנבדקו.
כמות כלי הרכב שנמצאו תקינים 1,327 המהווים 48.6% מסך כלי הרכב שנבדקו.

ממצאי בדיקות עומס יתר בכלי הרכב:

כמות כלי הרכב שנשקלו: 1,802.
כמות כלי הרכב שנמצאו ללא עודף משקל: 1,442 המהווים 80% מסך כלי הרכב שנשקלו.
כמות כלי הרכב שנמצאו עם עומס יתר עד 5%: 186 המהווים %10.3 מסך כלי הרכב שנשקלו.
כמות כלי הרכב שנמצאו עם עומס יתר עד 10%: 94 המהווים %5.2 מסך כלי הרכב שנשקלו.
כמות כלי הרכב שנמצאו עם עומס יתר עד 15%: 28 המהווים 1.6% מסך כלי הרכב שנשקלו.
כמות כלי הרכב שנמצאו עם עומס יתר מעל 15%: 52 המהווים 2.9% מסך כלי הרכב שנשקלו.
נפסלו ל 30 יום: 54 רישיונות רכב ונהיגה.

ממצאי בדיקות תקינות במסגרת מבצעים (כללי):

כמות כלי הרכב שנבדקו: 48.
כמות כלי הרכב שהורדו מהכביש בגין ליקויים מחייבי תיקון: 13 המהווים 27.1% מסך כלי הרכב שנבדקו.
כמות כלי הרכב שקיבלו התחייבות בגין ליקוי מזערי: 21 המהווים 43.8% מסך כלי הרכב שנבדקו.
כמות כלי הרכב שנמצאו תקינים: 14 המהווים 29.2% מסך כלי הרכב שנבדקו. 

ממצאי בדיקות תקינות רכב במגזר פלשתינאי:

כמות כלי הרכב שנבדקו: 76.
כמות כלי הרכב שהורדו בגרירה בגין ליקויים מסוכנים: 2 המהווים 2.6% מסך כלי הרכב שנבדקו.
כמות כלי הרכב שהורדו מהכביש בגין ליקויים מחייבי תיקון: 27 המהווים 35.5% מסך כלי הרכב שנבדקו.
כמות כלי הרכב שקיבלו התחייבות בגין ליקויים מזעריים: 27 המהווים 35.5% מסך כלי הרכב שנבדקו.
20 כלי רכב נמצאו תקינים המהווים 26.3% מסך כלי הרכב שנבדקו.

ממצאי בדיקות במסגרת מבצע רכב מגזר ערבי:

כמות כלי הרכב שנבדקו : 315 .
כמות כלי הרכב שהורדו בגרירה בגין ליקויים מסוכנים: 1 המהווה 0.3% מסך כלי הרכב שנבדקו.
כמות כלי הרכב שהורדו מהכביש בגין ליקויים מחייבי תיקון: 56 המהווים 17.8% מסך כלי הרכב שנבדקו.
כמות כלי הרכב שקיבלו התחייבות בגין ליקויים מזעריים: 161 המהווים 51.1% מסך כלי הרכב שנבדקו.
97 כלי רכב נמצאו תקינים המהווים 30.8% מסך כלי הרכב שנבדקו.

ממצאי פיקוח מכוני רישוי בזמן אמת:

סה"כ נערכו 32 ביקורות פתע במכוני רישוי. לא נרשמה תלונה בזמן אמת.

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים