41% מהעוסקים חוו צמיחה במשבר הקורונה

רשות המסים מפרסמת ניתוח של נתוני דיווחי העוסקים המורשים למע"מ. הניתוח משקף את השינויים ואת מידת הפגיעה הכלכלית במשק בקורונה, בנובמבר-דצמבר 2020 כ- 15% מהעוסקים נפגעו ב- 80% ומעלה, כ- 20% נפגעו בשיעורים 40-80%. וכ- 41% מהעוסקים חוו צמיחה. 

25.03.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
41% מהעוסקים חוו צמיחה במשבר הקורונה

 

רשות המסים מפרסמת היום את סקירת דיווחי העוסקים המורשים לחודשים נובמבר-דצמבר 2020 בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד וכן את תמונת המצב בשנת 2020, תוך התייחסות למגמות ושינויים.

מהסקירה עלה כי נובמבר-דצמבר 2020 היו לא חד-משמעיים למשק, מצד אחד, היו ענפים שהמשיכו להיפגע קשות, ולעוסקים קטנים הייתה זו עדיין תקופה קשה. עם זאת, לא מעט עוסקים הציגו צמיחה בהכנסות. ניתן לראות בנתונים המוצגים בסקירה סממן לאיתנות העסקים בישראל וליכולתם להתמודד עם אתגרי התקופה. לאחר הפגיעה הקשה בחודשים מרץ-אפריל (הסגר הראשון) נראה כי בהמשך השנה, לרבות בסגר השני, הפגיעה הייתה קטנה יותר. נתון המצביע על שיפור בהתמודדות העסקים עם המשבר.

מה עוד בסקירה?

בהשוואת מחזורי העסקאות מרץ עד דצמבר 2020 ל- 2019 עלתה פגיעה גדולה בחודשים מרץ-אפריל, התמתנות הפגיעה בחודשים מאי-יוני והמשך התאוששות במחזורי העסקאות ביולי-אוגוסט. חודשים נובמבר-דצמבר התאפיינו בפגיעה גבוהה יחסית, אם כי מתונה מזו שחוו העסקים במרץ-אפריל. 
בנובמבר-דצמבר 2020 ירד חציון המחזורים ב- 22.7%, וסך המחזורים ירד ב-0.8% בלבד. כמו בתקופות הקודמות, ההסבר לכך שהעוסקים הגדולים נפגעו הרבה פחות, והשפעתם על הממוצע גבוהה יותר מאשר על החציון. 

בחינת המחזורים לפי ענפים מראה כי אין שינויים מהותיים בתמונת המצב מתחילת הקורונה. ענפי האמנות והבידור ממשיכים לסבול משיעור פגיעה גבוה מאד– 44%, וזאת בהמשך לירידה של 43-47% במרץ עד אוקטובר. עסקים בענפי האירוח והאוכל חוו תקופה קשה עם פגיעה של כ- 45%, וזאת לאחר שגם ברוב התקופות הקודמות שיעורי הירידה במחזורים היו גבוהים מאד.
 

בנובמבר-דצמבר 2020 כ- 15% מהעוסקים נפגעו ב- 80% ומעלה, כ- 20% נפגעו בשיעורים 40-80%. וכ- 41% מהעוסקים חוו צמיחה. 

גם בנובמבר-דצמבר הייתה צמיחה בפעילות בחלק גדול מהעוסקים בכל קבוצות הגודל: כ- 34% מהעוסקים היו בצמיחה של 10% או יותר ועוד כ- 7% צמחו בשיעור מתון עד 10%. שיעור העוסקים הצומחים בקרב העוסקים שמחזורם 20 מיליון ש"ח או יותר עמד על כמחצית מכלל העוסקים בקבוצה.
 

בדומה לתקופות קודמות, שיעורי הפגיעה החמורה (מעל 80%) הולכים ויורדים ככל שהותק של העסק עולה ומעודד היה לראות שכ- 46% מהעוסקים החדשים הצליחו לצמוח. 
 

בסקירה זו לראשונה התאפשרה בחינת מצבם של העוסקים הפטורים ועלה כי המחזור הממוצע שלהם ירד בשנת 2020 בכ- 25%, מ- 38.4 אלף ש"ח ל- 30.6 אלף ₪ והמחזור החציוני ירד מ- 31.1 אלף ל- 22.5 אלף ש"ח.

לניתוח נתוני מע"מ על סמך דיווחי העוסקים לחודשים נובמבר-דצמבר 2020 ולכל שנת 2020.

 

תגובות

מומלצים