77% מהמוגבלים קיבלו סיוע מגורם כלשהו בתקופת הקורונה

השלכות משבר הקורונה על אנשים עם מוגבלות ומשפחתם, 53% מהאנשים עם מוגבלות ציינו שמצבם הכלכלי החמיר, 45% נעזרו כלכלית בגורם כלשהו, 62% מההורים לילדים עם מוגבלות מדווחים על החמרה במצבם הכלכלי, 84% מההורים דיווחו כי נזקקו לסיוע כלשהו מאז פרוץ המשבר.

07.01.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
77% מהמוגבלים קיבלו סיוע מגורם כלשהו בתקופת הקורונה

 

מחקר חדש, שנערך על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, בחן את השלכות משבר הקורונה על אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם. עפ"י המחקר, הקושי הגדול ביותר עבורם הוא השגת טיפולים פרה-רפואיים וטיפולים רגשיים וקבלת סיוע אישי וסיוע במטלות הבית. 

המחקר שנעשה באמצעות סקר שהוזמן על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ונערך על ידי מכון מאיירס ג'וינט ברוקדיל, כולל מידע מעודכן בנוגע להשפעות הייחודיות של משבר הקורונה ושל המדיניות שנקבעה כלפי אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם.

הסקר שנערך כסקר אינטרנטי בשיטת כדור השלג, בוחן את ההשלכות בהיבטים שונים: בתחום התעסוקה, למידה מרחוק, חיי חברה ופנאי, תפקודי חיים והשימוש בהנחיות מיוחדות לאנשים עם מוגבלות. זאת במטרה לאפשר למקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה ובנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לקבל החלטות מבוססות נתונים, להתאים מדיניות לצרכים הספציפיים ולשפר את המענה שניתן נוכח השינויים בשגרת החיים.

בסקר השתתפו 476 אנשים עם מוגבלות בני 18 ויותר, ו-638 הורים לילדים או לבוגרים עם מוגבלות. שתי הקבוצות מעידות על השלכות משמעותיות של משבר הקורונה על חייהם בתחומים השונים. 

ממצאים מרכזיים מתוך הסקר

בתחום התעסוקה

59% מהאנשים עם מוגבלות במדגם דיווחו כי בחודש פברואר עבדו, לעומת זאת רק 39% דיווחו כי עבדו בחודש אוקטובר (פער של 20 נקודות אחוז).

30% ציינו כי עובדים פחות שעות מאז פרץ משבר הקורונה.

17% מהאנשים עם מוגבלות דיווחו כי הפסיקו לעבוד בשל משבר הקורונה. 2% נוספים אינם עובדים בשל החמרה שחלה במצבם בתקופת משבר הקורונה.

גם הורים לילדים או בוגרים עם מוגבלות חוו השלכות בתחום התעסוקה כאשר 81% מהם דיווחו כי עבדו בפברואר 2020 עם תחילת המשבר , ואילו רק 60% מהם דיווחו כי עבדו באוקטובר. 15% מתוכם ציינו כי לא עבדו בשל משבר הקורונה (שיעור דומה לכלל הציבור), ואילו 6% נוספים הפסיקו לעבוד בגלל הצורך לטפל בבן/ בת.

מצב כלכלי 

53% מהאנשים עם מוגבלות ציינו שמצבם כלכלי החמיר מאז פרוץ משבר הקורונה. 

45% מהאנשים אמרו כי נעזרו כלכלית בגורם כלשהו. 

62% מההורים לילדים עם מוגבלות מדווחים על החמרה במצבם הכלכלי.

בקרב ההורים – 47% נעזרו בגורם כלשהו.

תפקודי חיים

38% מהאנשים עם מוגבלות מדווחים כי מצבם הבריאותי החמיר או החמיר מאוד, 66% מדווחים על החמרה במצבם הרגשי, 52%  מדווחים על החמרה בתפקוד הכללי. המצב חמור יותר אצל אנשים שמדווחים כי הם בקבוצת סיכון לחלות בקורונה. 

גם הורים מדווחים על החמרה במצבם כאשר 30% מדווחים על החמרה במצבם הבריאותי, 69% מדווחים על החמרה במצבם הרגשי ו 48% מדווחים על החמרה בתפקוד הכללי. 

לימודים

מבין הילדים עם מוגבלות, 53% השתתפו בלמידה מרחוק באופן מלא או חלקי, ל-31% לא היו לימודים מרחוק ול-16% הייתה למידה מרחוק אבל הם לא השתתפו בה.

76% מהאנשים עם מוגבלות שהשתתפו בלמידה מרחוק דיווחו כי הם זקוקים להתאמות ללמידה מרחוק וכן

60% מההורים. שילדיהם השתתפו בלימודים מקוונים דיווחו כי הילדים זקוקים להתאמות ללמידה מרחוק.

אצל אנשים עם מוגבלות ההתאמה הנדרשת ביותר היא הקלטת שיעורים (50%) ואצל ילדים, תיווך החומר הנלמד (62%). 

שירותים ותמיכות

33% מהאנשים עם מוגבלות מדווחים כי מאז פרוץ משבר הקורונה התקשו להשיג טיפולים פרה רפואיים

28% דיווחו על קושי בהשגת סיוע אישי או סיוע במטלות הבית וחלקם דיווחו על קושי בהשגת תרופות (20%) , מזון (18%) ומוצרים להתגוננות בפני הנגיף (17%).

77% דיווחו כי קיבלו סיוע מגורם כלשהו בתקופה זו.

בקרב ההורים 84% דיווחו כי נזקקו לסיוע כלשהו מאז פרוץ המשבר.

טיפול רפואי 

68% מהאנשים עם מוגבלות חששו שלא יקבלו טיפול ראוי אם יחלו בקורונה. 

78% חששו כי לא יקבלו  טיפול רפואי ראוי בגלל עומס עבודה או מחסור בכח אדם, 42% חששו שהצוות יעדיף לטפל באנשים שאין להם מוגבלות.

שיפור יכולות

65% מהאנשים עם מוגבלות דיווחו שלמדו, פיתחו או שיפרו יכולת כלשהי בתקופה זו. 

שימוש בהנחיות הקורונה המיוחדות לאנשים עם מוגבלות 

במשבר הקורונה נקבעו הגבלות שונות שנועדו לשמור על ריחוק חברתי כדי למנוע את התפשטות המגפה. במסגרת ההגבלות נקבעו כמה הנחיות מיוחדות לאנשים עם מוגבלות שמטרתן לסייע להם להתמודד עם הקושי בקיום ההגבלות.

55% מהאנשים עם מוגבלות ו-70% מההורים דיווחו כי השתמשו בהנחיות הקורונה המיוחדות בנוגע למרחק יציאה מהבית. (הנחיות שמאפשרות לאנשים עם מוגבלות לצאת מעבר למרחק של 1000 מ').
מרבית האנשים לא נתקלו בקשיים במימוש ההנחיות המיוחדות, אולם 32% מהאנשים ו 25% מההורים דיווחו כי חששו לקבל קנס.

אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "יזמנו את הסקר על מנת לבדוק ולאשש את החששות שלנו בנוגע להשלכות הקשות של משבר הקורונה על אנשים עם מוגבלות. כבר מתחילת המשבר נוכחנו לדעת כי פעמים רבות אנשים עם מוגבלות נשארו מאחור ובהנחיות ובמדיניות לא ניתן מענה מתאים להם. נציבות שוויון זכויות פעלה רבות במהלך המשבר לקידום מענים והתייחסויות ספציפיות לאנשים עם מוגבלות בכל ההנחיות והמדיניות שנקבעה, פעלנו להחזרת שירותים המיועדים לאנשים עם מוגבלות ונתנו סיוע לאלפי פונים. הממצאים הקשים של הסקר מאששים לצערי את החשש של השפעות המשבר ומחייבים אותנו  כממשלה וכחברה ליצור את המנגנונים אשר ימנעו מצב בו 17% מהציבור, שהם אנשים עם מוגבלות, ימצאו עצמם מודרים בעיתות משבר כמו גם בשגרה".

 

תגובות

מומלצים