כרמל Tubeעוד בכרמל Tube

הסרטון הכי מדהיייייים שממחיש את יציאת מצריים !!! (לא מדויק כ''כ אבל בכל זאת)

לא מדויק