כרמל Tubeעוד בכרמל Tube

"תוסיפו 'נפש דרוזי הומייה'": הזמר ששר 'התקווה' בהדלקת המשואות ממשיך לחלום

נפש דרוזי הומייה