רימה זהר אלדין
חינוך חברה מאבק האדמות פוליטיקה ספורט מפגעים מדור נפטרים أدب وفن גולשים כותבים עסקים סרטונים שונות פייסבוק מודעות פרסום
פורטל הכרמל
ראשי | אודותינו | צור קשר

מבזקי חדשות

אמין כיוף חדש

ד

פאדי נטור

מאוחדת דאליהסקרחינוך
קנאפה גאלב
הוראה המקצוע של ערבים
12/01/2017,  מאת: פורטל הכרמל

בית ספרבהוראה במגזר הערבי יש עודף של מורים, שיעורי ההתמחות בהוראה גבוהים יותר בקרב נשים לעומת גברים ובקרב ערבים לעומת יהודים, בקרב גברים, קיימת מגמת ירידה בשיעורי קבלת תואר בשנים האחרונות.


בקרב סטודנטים שלמדו בשנה א סטודנטים בשנה א במכללות האקדמיות לחינוך בשנים 2010-2000, שיעורי קבלת תואר בחינוך הממלכתי-דתי היו נמוכים משמעותית, כ-42% בממוצע לעומת כ-67% בממוצע בחינוך הממלכתי-עברי וכ-71% בממוצע בחינוך הממלכתי-ערבי.

בקרב סטודנטים שלמדו בשנה א בחינוך הממלכתי-עברי בשנים האלה, כ-45% קיבלו תואר, התמחו בהוראה ונכנסו להוראה, לעומת כ-30% בחינוך הממלכתי-דתי וכ-54% בחינוך הממלכתי-ערבי.

שיעורי קבלת תואר, התמחות בהוראה וכניסה להוראה, גבוהים יותר בקרב נשים בהשוואה לגברים, כ-67% בממוצע לעומת כ-40% בממוצע, בהתאמה.

לאורך השנים חל צמצום ניכר בפער בין הציון הפסיכומטרי של סטודנטים לשנה א בשנים 2010-2000 שקיבלו תואר לבין סטודנטים לשנה א שלא קיבלו תואר.

בחינוך הממלכתי-ערבי נמצא פער זניח בין ציוני הפסיכומטרי של סטודנטים שלמדו בשנה א בשנים
2010-2000 שהתמחו בהוראה ושנכנסו להוראה לבין סטודנטים שלא.

בחינוך הממלכתי-דתי נמצא פער משמעותי בין ציוני הפסיכומטרי של סטודנטים שלמדו בשנה א בשנים
2010-2000 שהתמחו בהוראה ושנכנסו להוראה לבין סטודנטים שלא.

היקף ההכשרה הכולל להוראה

במהלך העשור 2015-2005 היקף ההכשרה להוראה גדל בכ-50%, מ-5,947 בוגרים בשנת 2005 ל-9,048 בשנת 2015.

היקף ההכשרה להוראה בתכניות להסבת אקדמאים להוראה, גדל מ-950 בוגרים בשנת 2005 ל-3,779 בשנת 2015 (גידול של כ-300%).

בקרב מקבלי תעודות הוראה מהאוניברסיטאות, חלה ירידה של כ-20%, מ-1,186 בוגרים בשנת 2005 ל-937 בשנת 2015.

שיעורי ההתמחות בהוראה בשנים 2014-2002 היו במגמת עלייה בכל המסגרות להכשרה להוראה. שיעורי ההתמחות בהוראה גבוהים יותר בקרב נשים לעומת גברים ובקרב ערבים לעומת יהודים.

שיעורי הכניסה להוראה בקרב בוגרים ערבים היו במגמת ירידה ניכרת לעומת מגמת עלייה בקרב בוגרים יהודים.

הציון הפסיכומטרי הממוצע של הנכנסים להוראה במגמת עלייה משמעותית בקרב בוגרים מכל המסגרות להכשרה להוראה ובקרב יהודים וערבים כאחת.

סטודנטים בשנה א במכללות האקדמיות לחינוך

שיעורי קבלת תואר בקרב סטודנטים שלמדו בשנה א במכללות האקדמיות לחינוך בשנים 2010-2000, היו נמוכים משמעותית בחינוך הממלכתי-דתי, כ-42% בממוצע לעומת כ-67% בממוצע בחינוך הממלכתי-עברי וכ-71% בממוצע בחינוך הממלכתי-ערבי. בשיעורי ההתמחות בהוראה, קיימת מגמת עלייה כללית במערכת. בחינוך הממלכתי-עברי מכ-51% ב-2000 לכ-62% ב-2010. בחינוך הממלכתי-דתי מכ-40% לכ-59%, בהתאמה.

בחינוך בממלכתי-ערבי מכ-68% לכ-83%, בהתאמה. בשיעורי בחינוך הממלכתי-ערבי בכניסה להוראה של סטודנטים שלמדו בשנה א בשנים הללו, קיימת מגמת ירידה ניכרת לאורך השנים, מכ-87% ב-2000 לכ-52% ב-2010, לעומת יציבות יחסית בחינוך הממלכתי-עברי והממלכתי-דתי.

מבין הסטודנטים שלמדו בשנה א' בחינוך הממלכתי-עברי בשנים 2010-2000, כ-67% בממוצע קיבלו תואר, כ-50% קיבלו תואר וגם התמחו בהוראה וכ-45% עברו את שלושת השלבים של קבלת תואר, התמחות בהוראה וכניסה להוראה. בחינוך הממלכתי-דתי הנתונים היו כ-42%, 35% ו-30%, בהתאמה, ובחינוך הממלכתי-ערבי - 72%, 64% ו-54%, בהתאמה. יצוין כי בחינוך הממלכתי-ערבי, חלה ירידה ניכרת בשיעור הסטודנטים שעברו את שלושת השלבים, מכ-54% בשנת 2000 לכ-39% בשנת 2010.

לאורך העשור 2010-2000, שיעורי קבלת תואר, התמחות בהוראה וכניסה להוראה, גבוהים יותר בקרב נשים בהשוואה לגברים. בקרב גברים, קיימת מגמת ירידה בשיעורי קבלת תואר בשנים האחרונות. בשיעורי ההתמחות בהוראה קיימת מגמת עלייה בקרב נשים וגברים כאחת, אך בשיעורי הכניסה להוראה לעומת זאת קיימת מגמת ירידה.

בית ספר

היקף ההכשרה הכולל להוראה

במהלך העשור 2015-2005 היקף ההכשרה הכולל להוראה מכל המסגרות להכשרת עובדי הוראה, גדל מ-5,947 בוגרים בשנת 2005 ל-9,048 בשנת 2015 (גידול של כ-50%). בתקופה זו גדל באופן בולט היקף ההכשרה להוראה בתכניות להסבת אקדמאים להוראה, מ-950 בשנת 2005 ל-3,779 בשנת 2015 (גידול של כ-300%). בקרב מקבלי תואר "בוגר בהוראה" מהמכללות האקדמיות לחינוך, חל גידול של כ-14% בתקופה זו וירידה של כ-21% בקרב מקבלי תעודות הוראה מהאוניברסיטאות.   

התמחות בהוראה

שיעורי ההתמחות בהוראה היו במגמת עלייה במהלך השנים 2014-2002 בכל המסגרות להכשרה להוראה. שיעורי ההתמחות בקרב מקבלי תואר "בוגר בהוראה", מגיעים לכ-78% בממוצע בשנים אלה, לעומת כ-60% בקרב מקבלי תעודות הוראה מהאוניברסיטאות ובקרב מסיימי תכניות להסבת אקדמאים להוראה.   

שיעורי ההתמחות בהוראה בקרב מקבלי תואר "בוגר בהוראה" ערבים גבוהים יותר ומגיעים בממוצע בשנים 2014-2012 לכ-90% לעומת כ-70% בקרב יהודים. בקרב מקבלי תעודות הוראה מהאוניברסיטאות, כ-67% וכ-59%, בהתאמה. בקרב מסיימי תכניות להסבת אקדמאים להוראה, שיעורי ההתמחות דומים בין יהודים לערבים.

שיעורי ההתמחות בהוראה בקרב נשים מקבלות תואר "בוגר בהוראה", גבוהים יותר ומגיעים בממוצע בשנים 2014-2012 לכ-82% לעומת כ-56% בקרב גברים. בקרב מסיימי תכניות להסבת אקדמאים להוראה, כ-63% וכ-49%, בהתאמה. בקרב מקבלי תעודות הוראה מהאוניברסיטאות, שיעורי ההתמחות דומים בין נשים לגברים.

הציון הפסיכומטרי הממוצע של הנכנסים להוראה נמצא במגמת עלייה משמעותית בכל המסגרות ובקרב יהודים וערבים כאחד. יחד עם זאת, קיימים הבדלים ניכרים בציון הפסיכומטרי הממוצע בין שתי האוכלוסיות ובתוך כל אוכלוסייה בין בוגרי המסגרות השונות. בקרב מקבלי תעודות הוראה מהאוניברסיטאות, הציון הפסיכומטרי הממוצע בשנים 2014-2012, עמד על כ-574 בקרב יהודים לעומת 484 בקרב ערבים. בקרב מקבלי תואר "בוגר בהוראה" עמד הציון על 505 ליהודים ועל 476 לערבים, ובקרב מסיימי תכניות להסבת אקדמאים להוראה על 543 ועל 440, בהתאמה.

סטודנטים שנה א: נכללו סטודנטים סדירים בשנה א במכללות האקדמיות לחינוך.
בוגרי המסגרות להכשרה להוראה: נכללו מקבלי תואר "בוגר בהוראה" ומסיימי תכניות להסבת אקדמאים להוראה מהמכללות האקדמיות לחינוך וכן מקבלי תעודות הוראה מהאוניברסיטאות.

היקף ההכשרה להוראה, לפי מסגרת הכשרה 2015-2005

 
 20052006200720082009201020112012201320142015
 מספרים מוחלטים
בוגרים - סך הכל5,9475,4565,3215,9895,2606,2366,7177,3667,7308,5769,048
            
מקבלי תואר "בוגר בהוראה"3,8113,6863,5783,8923,0783,1953,3754,0363,7134,4444,332
מסיימי תכניות להסבת אקדמאים להוראה9507308061,0981,3232,1852,5022,2292,9993,2383,779
מקבלי תעודות הוראה מהאוניברסיטאות1,1861,0409379998598568401,1011,018894937
            
 אחוזים
בוגרים - סך הכל100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
            
מקבלי תואר "בוגר בהוראה"64.167.667.265.058.551.250.254.848.051.847.9
מסיימי תכניות להסבת אקדמאים להוראה16.013.415.118.325.235.037.230.338.837.841.8
מקבלי תעודות הוראה מהאוניברסיטאות19.919.117.616.716.313.712.514.913.210.410.4


מסיימי תכניות להסבת אקדמאים להוראה: לצורך הגדרת "מסיימי תכניות להסבת אקדמאים להוראה", הקובץ הרב-שנתי של סטודנטים להסבת אקדמאים להוראה מוין לפי תעודת זהות ושנה ולכל סטודנט נבחר המופע האחרון עפ"י תעודת הזהות, בשנים 2015-2002.

חינוך ממלכתי-ערבי: בחינוך הממלכתי-ערבי, נכללו גם סטודנטים ערבים במכללות של החינוך הממלכתי-עברי.

סטודנטים שנה א' במכללות האקדמיות לחינוך: הנתונים מתבססים על ממצאי קובץ רב-שנתי של סטודנטים לשנה א במכללות אקדמיות לחינוך, שהוקם בלמ"ס על סמך עיבוד מתוך קבצים השנתיים של משרד החינוך, לשנים 2016-1992.
מקבלי תואר "בוגר בהוראה": הנתונים מתבססים על ממצאי קובץ רב-שנתי של מקבלי תואר "בוגר בהוראה", שהוקם בלמ"ס על סמך עיבוד מתוך הקבצים השנתיים כפי שדווחו על ידי המכללות האקדמיות לחינוך, בשנים 2015-1990.
מסיימי תכניות להסבת אקדמאים להוראה: הנתונים מתבססים על ממצאי קובץ רב-שנתי של סטודנטים להסבת אקדמאים להוראה, שהוקם בלמ"ס על סמך עיבוד מתוך הקבצים השנתיים של משרד החינוך, לשנים 2016-2002.

מקבלי תעודות  הוראה מהאוניברסיטאות: הנתונים מתבססים על ממצאי קובץ רב-שנתי של מקבלי תעודות הוראה מהאוניברסיטאות, שהוקם בלמ"ס על סמך עיבוד מתוך הקבצים השנתיים כפי שדווחו על-ידי האוניברסיטאות, בשנים 2015-2002.

מתמחים בהוראה: הנתונים מתבססים על ממצאי קובץ רב-שנתי של מתמחים בהוראה, שהוקם בלמ"ס על סמך עיבוד מתוך הקבצים השנתיים של משרד החינוך, לשנים 2016-2000.

עובדי הוראה: הנתונים מתבססים על ממצאי קובץ רב-שנתי של עובדי הוראה, שהוקם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על סמך עיבוד מתוך הקבצים השנתיים, כפי שנתקבלו ממשרד החינוך ורשתות חינוך מוכר שאינו רשמי , לשנים 2016-1991.
תיאור תהליך העבודה

לצורך מעקב אחר כניסה להוראה, נשלפו מהקובץ הרב-שנתי של עובדי הוראה, עובדי הוראה חדשים במערכת (מופע ראשון עפ"י תעודת הזהות), בשנים 2016-1991.

1. קבלת תואר, התמחות בהוראה וכניסה להוראה בקרב סטודנטים לשנה א במכללות האקדמיות לחינוך: מקובץ הסטודנטים במכללות האקדמיות לחינוך, נשלפו סטודנטים סדירים בשנה א. קובץ זה מוין לפי תעודת זהות ושנה קלנדרית ולכל סטודנט נבחר המופע הראשון בשנה א עפ"י תעודת הזהות. בהמשך לכך, בוצע קישור רשומות (עפ"י תעודת הזהות) בין קובץ סטודנטים שנה א' (מופע ראשון) לבין קובץ רב-שנתי של מקבלי תואר "בוגר בהוראה", קובץ רב-שנתי של מתמחים בהוראה" וקובץ רב-שנתי של עובדי הוראה חדשים, ולכל סטודנט הושלם המידע על קבלת תואר, התמחות בהוראה וכניסה להוראה. 

2. התמחות בהוראה וכניסה להוראה בקרב בוגרי המסגרות להכשרת עובדי הוראה: בוצע קישור רשומות (עפ"י תעודת הזהות) בין קובצי הבוגרים במסגרות להכשרת עובדי הוראה לבין קובץ רב-שנתי של "מתמחים בהוראה" וקובץ רב-שנתי של עובדי הוראה חדשים, ולכל בוגר הושלם המידע על התמחות בהוראה וכניסה להוראה.   הוספת תגובה  היה הראשון להגיב למאמר זה    שתף בפייסבוק  שתף בפייסבוק    הדפסה גירסה להדפסה      שלח לחבר שלח לחבר  
< קודם   הבא >

בני עוספיה

עמאר מנסור

נדים קבלאן

סאמר והבה

מאוחדת עוספיאמתוך פורום העסקים והעמותות של הכרמל
פלטיניום
פלטיניום
מודעות פרסום