פורטל הכרמל

משחקית אלואדי
נדחתה עתירתו של זכי כמאל בעניין הכביש מהמתנ"ס לואדי אלפש
13/06/2017,  מאת: חסין חלבי

עורך דין שכיב עליכבוד השופט המחוזי ד"ר מנחם רניאל דחה את עתירתם של עו"ד זכי ורימא כמאל נגד ועדת התכנון חיפה וועדת רכס הכרמל מועצת דליה ורשימת תושבים, בעניין סגירת הכביש המוביל מהמתנ"ס לשכונת ואדי אלפש, עו"ד שכיב עלי "פסק הדין מדבר בעד עצמו"


לפני שנבנה הבית של גב' רימא כמאל שנמצא במחלוקת היה כביש שחיבר בין שכונת החיילים המשוחררים דרך המתנ"ס, לכביש הפנימי בשכונת ואדי אלפש, עם בניית הבית נבנה קיר שחסם את הכביש הזה.

העתירה מכוונת נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה מיום 26/10/15 לאשר את תכנית מספר 356/0144261 תכנית שכונת ואדי אלפש בדאלית אל כרמל.

העתירה מתייחסת לחלקה 2 בגוש 11506 חלקה 19 11507 וחלקה 19 בגוש 11509, העתירה הוגשה ביום 22/12/15 ע"י העותרים עו"ד זכי כמאל ורימא כמאל

עו"ד שכיב עלי ייצג את ועדת רכס הכרמל בתיק 46318/12/15.

לאחר שגב' רימא כמאל התחילה בהקמת קיר החוסם את הדרך המתוכננת עפ"י תוכנית עד/300 הוציאה הוועדה צו הפסקה מנהלי להפסקת העבודה, תוך שנטען כי הקיר חוסם את הדרך המתוכננת, זאת למרות שהקיר הוקם עפ"י היתר שניתן לה ע"י הוועדה, יחד עם זאת טענה הוועדה כי ההיתר ניתן בטעות.

בית המשפט השלום אומנם ביטל את צו ההפסקה המינהלי אך קבע כי אין הוא מביע עמדה באשר לתוקף ההיתר וככל שהוועדה מבקשת לבטל את ההיתר היה עליה לנקוט בדרך הקבועה בחוק.

בכל מקרה היה ידוע כבר בשנת 2014 לגב' רימא כי הוועדה מתנגדת להקמת הקיר בדרך המתוכננת. ולכאורה היה ברור כי פסק הדין של בית משפט השלום שביטל את צו ההפסקה המנהלי לא מחייב את המועצה המקומית וזו יכלה גם היא לבקש את סלילת הדרך ולטעון כי ההיתר שניתן להקמת הקיר לא היה כדין.

כבוד השופט ד"ר מנחם רניאל פסק כי לאחר בחינת מכלול הראיות והטיעונים מצא שלא נפלו פגמים בהחלטות מוסדות התכנון המצדיקים התערבות שיפוטית לביטול או שינוי ההחלטות ועל כן דחה את העתירה.

כבוד השופט ד"ר מנחם רניאל : "לאור הכללים שנקבעו בתקנה 512 לתקנות סדר הדין האזרחי, היקף הטיעון ומספר השיבות, העותרים יישאו בהוצאות המשיבה 1 בסך 15000 ש"ח ובהוצאות המשיבות 3-12 בסך 17.550 לכל אחת".

עורך דין שכיב עלי