תכנון מבני ציבור בצורה יעילה לטווח הקרוב והרחוק

מבני ציבור יש לתכנן ולהקים בהתאם למגבלות הקצאת הקרקע ואחוזי הבנייה במגרש, ובעיקר לפי תכנון המתאים לצרכי העובדים והמשתמשים במבנה בטווח הקרוב והרחוק.

06.06.2016 מאת: פורטל הכרמל והצפון
תכנון מבני ציבור בצורה יעילה לטווח הקרוב והרחוק

חשוב לזכור כי לאור הגידול הדמוגרפי והעלייה בבנייה הצפופה, יש להקצות שטחים ציבוריים לצרכי הקמת המבנים באופן מושכל, ביעילות, ללא בזבוז שטחים, ותוך התאמה לשינויים באורח החיים של הציבור, כמו גם לעלייה ברמת החיים המובילה לשעות פנאי רבות יותר ולביקוש גבוה לשירותים חברתיים וקהילתיים.

פרוגרמה מתאימה לתנאי השטח, לצרכי הציבור ולפיתוח עתידי

בשנים האחרונות גברה המודעות לחשיבות התכנון האדריכלי של מבני ציבור. הסיבות לכך רבות ומגוונות, בין היתר בנייה רוויה וצפופה במרכזי הערים ובפריפריה, גידול דמוגרפי משמעותי ומהיר, מגבלות בהקצאת שטחים למבני ציבור ועוד.

תכנון מבני ציבור מחייב את האדריכל לתכנן מבנה המספק מענה לפונקציות שונות, כאשר לעתים הדרישה היא לתכנן מבנה ציבורי המשולב בחנויות, שטחי מסחר, מגורים ותעסוקה.

ראוי לציין כי בעבר היה נהוג לתכנן מבני ציבור שונים על פני שטח גדול, כאשר מבנים רבים תוכננו והוקמו כמבנים חד קומתיים נפרדים. כיום, המגמה היא לתכנן מבנים לגובה או לרוחב.

תכנון מבנה לגובה מאפשר לאדריכל ולמזמין העבודה לקבוע מה יהיו השימושים בכל קומה, ולשלב בין מבני ציבור שונים כמו גן ילדים, בית כנסת, לשכת תעסוקה וכיוצא בזה.

במידה ומקצים שטח גדול לבניית המבנה הציבורי נהוג לתכנן מבנים צמודים ולא נפרדים, כך לדוגמה ניתן לראות ברשויות מקומיות רבות גני ילדים הצמודים זה לזה או גן ילדים, מעון, שטחי מסחר ובית כנסת במבנים צמודים, עם כניסה פרטית נפרדת לכל מבנה.

עם זאת, חשוב לזכור כי בעת התכנון האדריכלי של מבני ציבור יש להקפיד על זיקה בין מוסדות ציבור שיאכלסו את המבנה, לדוגמה מעונות יום לצד גני ילדים, ספרייה עירונית לצד אולם הופעות, מועדון נוער ומתקני ספורט וכדומה.
השלכות על הסביבה

חשוב לזכור כי למבני ציבור יש השלכות משמעותיות על הסביבה, לפיכך יש לתכנן את המבנה בהתאם לתכניות בניין עיר של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ובהתאמה לסביבת המגורים, מגבלות הקצאת שטחים למבני ציבור, ערך כלכלי של הנדל"ן, צביון השכונה, מאפייני האוכלוסייה והציבור שיעשו שימוש במבנה, ובהתאמה לאקלים ותקנות השמירה על איכות הסביבה.

לכן, בערים ובשכונות צפופות ניתן לתכנן מבנה לגובה, השומר על צביון רצף הבנייה הנוכחי באזור, ובהתאמה לצרכי הציבור והפונקציות לשמן מקימים את המבנה.

כיום, ניתן לתכנן מבני ציבור בשילוב שטחי מסחר כדי לנצל ביעילות את הקרקע וכדי ליצור מקורות הכנסה נוספים לרשות המקומית מארנונה ושכירויות, לחלופין ניתן לתכנן מבנה עם אחוזי בנייה נוספים ולמכור את הזכויות ליזם.

עיצוב פנים וחוץ

אדריכל המתמחה בתכנון של מבני ציבור נדרש להציע עיצוב מרשים של המבנה, בהתאמה לסביבת המגורים וצרכי הציבור, כמו גם בהתאמה לדרישות של הרשות המקומית ושאר המשתמשים במבנה. לכן, העיצוב חייב להיות מרשים וייחודי, ובהתאמה למאפיינים של אוכלוסיות שונות, בשילוב פתרונות לחניה, לבעלי מוגבלויות, לקשישים, לילדים קטנים ועוד.

תכנון מבני ציבור

תגובות

מומלצים