השפעת המלחמה באוקראינה על העסקים בישראל

סקר הערכת המגמות בעסקים הוא סקר חודשי שבו פונים למנהלים במגזר העסקי בענפי התעשייה הבינוי, המסחר הקמעוני, המלונאות והשירותים. במהלך חודש אפריל נשאלו המנהלים בפרק המתחלף בשאלון הסקר על השפעות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה על העסק שלהם.

09.05.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
השפעת המלחמה באוקראינה על העסקים בישראל

 

פגיעה בפעילות הכלכלית של החברה עד כה, כ-9% מהעסקים בתעשייה ציינו שהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה פגעה במידה רבה בפעילותם הכלכלית. עסקים אלו משתייכים בעיקר לענפי ייצור מזון וייצור מוצרי מתכת.

 

כ-32% מהעסקים באוכלוסיית הסקר הושפעו לרעה במידה כלשהי ("במידה מועטה" עד "במידה רבה מאוד") מהמצב המלחמתי שהחל באירופה במהלך חודש פברואר.

 

הפגיעה בפעילות הכלכלית גבוהה יותר בעסקים קטנים (שבהם עד 100 מועסקים) לעומת עסקים גדולים (שבהם יותר מ-250 מועסקים).

 

פגיעה בפעילות הכלכלית העתידית, ניכר שיש חוסר ודאות גדול לגבי הפגיעה האפשרית בפעילות הכלכלית העתידית בגלל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. כ-23% מהעסקים באוכלוסיית הסקר ציינו שהפגיעה בפעילות העתידית אינה ידועה. בענפי התעשייה המושפעים בחלקם ישירות ממצב זה (בגלל השימוש בסחורות המיובאות ממדינות אלו), כ-34% מהעסקים ציינו שבשלב זה הפגיעה בפעילות העתידית אינה ידועה.

 

השפעת המלחמה על מחירי חומרי הגלם, כ-29% מסך העסקים באוכלוסיית הסקר דיווחו שבעקבות המלחמה עלו המחירים של חומרי הגלם שבהם משתמשת חברתם במידה רבה או במידה רבה מאוד.

 

בענפי התעשייה הבינוי והמלונאות יותר מ-37% מהעסקים ציינו שבעקבות המלחמה עלו המחירים של חומרי הגלם שבהם משתמשת חברתם במידה רבה או במידה רבה מאוד.

 

גם בנושא זה ניכר שעסקים קטנים ובינוניים נפגעו יותר מעסקים גדולים.

 

יותר מ-35% מהעסקים בענף התעשייה ציינו שעליית המחירים של המתכת והאלומיניום השפיעה באופן החמור ביותר על הפעילות הכלכלית של חברתם (עליית המחירים של האלומיניום צוינה על ידי חלק מהמדווחים שענו "אחר").​
 

להודעה המלאה​ בהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

תגובות

מומלצים