ממשיכים לקחת כל שקית ברצינות

מהדוח השנתי של המשרד להגנת הסביבה עולה כי בשנת 2021 הקמעונאים הגדולים מכרו לצרכנים 501 מיליון שקיות ירידה של 71% משנת 2016, ערב כניסת החוק לתוקף; הפסולת שנחסכה בחמש השנים מאז כניסת החוק: 4,420 טונות

22.07.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
ממשיכים לקחת כל שקית ברצינות

 

משרד להגנת הסביבה הטיל עיצומים כספיים על חמישה קמעונאים שלא הגישו דיווח במועד לשנת 2020: ב.ה לוי בע"מ, זול ובגדול, מחסני השוק, סלאח דאבח ושוק העיר.

 

 

המשרד שלח הודעות על כוונת חיוב עיצום כספי לקמעונאים שלא הגישו את הדיווח המבוקר לשנת 2021 במועד: זול ובגדול, יינות ביתן, מגה קמעונאות וסטופ מרקט

 

 

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "חוק השקיות נועד לצמצם את כמות הפסולת במדינת ישראל ולדאוג למרחב ציבורי נקי יותר. הדוח מצביע על המשך הצמצום המשמעותי בהיקף צריכת השקיות, של מעל 70% ביחס למצב טרום החוק. יחד עם זאת, אנחנו עדים לשחיקה הדרגתית, ולכן בוחנים צעדים שונים להרחבת החוק. המשרד ממשיך לפעול לגמילה מפסולת פלסטיק ושקיות ניילון, גם כחלק מהמאמץ העולמי להתמודדות במשבר האקלים"

 

 

אלעד עמיחי, סמנכ"ל בכיר במשרד להגנת הסביבה וממונה על חוק השקיות: "חובת הדיווח המוטלת על הקמעונאים היא השלב הראשון בשרשרת הבקרה, במטרה לפקח על מילוי חובות הקמעונאים והשגת החוק את יעדיו. נמשיך להפעיל את סמכויותינו בהתאם לחוק, ונפעל באכיפה מול קמעונאים אשר אינם ממלאים את חובותיהם מכוח החוק"

 

 

המשרד להגנת הסביבה מפרסם את דוח יישום חוק השקיות לשנת 2021. בשנה זו, נרכשו על ידי הקמעונאים הגדולים כ-501 מיליון שקיות העשויות מחומר פלסטיק - הפחתה של 71% בצריכת השקיות לעומת שנת 2016, טרום כניסתו לתוקף של החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, שבה רכשו הקמעונאים הגדולים לחלוקה 1.754 מיליארד שקיות.

 

 

עם השנים התרחשה עלייה זוחלת בצריכת השקיות, ואולם מדובר בהפחתה ממוצעת בצריכה השנתית של 74% בשנות תחולת החוק, בהשוואה לשנת הבסיס. בשנת 2021 עלה היקף צריכת שקיות נשיאה חד פעמיות מפלסטיק ב-1% בהשוואה ל-2020.

 

 

יש לזכור, כי ב-2021 רשימת הקמעונאים הגדולים מנתה 28, בעוד שבשנת 2017 הרשימה מנתה 21 קמעונאים, וכן נוספו יותר מ-200 סניפים שעליהם מדווחים הקמעונאים הגדולים. גם גידול האוכלוסייה, בשיעור של 9% בין השנים הללו, הוא פקטור המוביל לגידול בצריכת השקיות.

 

 

בבחינת נתוני צריכת שקיות הנשיאה החד פעמיות בקרב הקמעונאים הגדולים והערכות שנעשו במשרד בנוגע לצריכת השקיות בחנויות הקמעונאיות הקטנות שאינן מדווחות למשרד, אנו רואים כי הגידול לנפש במספר שקיות הנשיאה החד פעמיות הוא פחות מ-2% משנת 2017, שאז מספר השקיות לנפש עמד על 171 שקיות ועד לשנת 2021 שבה מספר השקיות לנפש הוא 174 שקיות.

 

 

נתונים נוספים: מבדיקת המשקל עולה מהדוח עוד, כי בשנת 2021 רכשו הקמעונאים 5,231 טונות שקיות, לעומת 9,650 טונות בשנת 2016, שנת הבסיס. צמצום זה מנע היווצרות פסולת שקיות במקור בהיקף חסר תקדים של 4,419 טונות.

 

 

כל ההיטלים הכספיים שהצרכנים משלמים עבור שקיות הפלסטיק החד-פעמיות, משמשים עבור המטרות שנקבעו לפי החוק, בהן עידוד השימוש באמצעי נשיאה רב פעמיים, חינוך והסברה להטמעת מטרות החוק וביצוע פעולות ניקיון בחופי הים. החוק מחייב כיום בתשלום את רשימת הקמעונאים הגדולים לפי רשות התחרות.

 

 

במסגרת פעילות המשרד להגנת הסביבה לשם אכיפת חוקי אחריות יצרן מורחבת, שלח המשרד דרישות תשלום ל-5 קמעונאים אשר הפרו את הוראות חוק השקיות ולא הגישו דיווחים מבוקרים  לשנת 2020 במועד הקבוע בחוק, בהם ב.ה לוי בע"מ, זול ובגדול, מחסני השוק, סלאח דאבח ושוק העיר. בנוסף, שלח המשרד הודעות על כוונת חיוב עיצומים כספיים ל-4 קמעונאים שטרם הגישו את הדיווח השנתי המבוקר לשנת 2021, בהן זול ובגדול, יינות ביתן, מגה קמעונאות וסטופ מרקט. יצוין, כי סכום העיצום בגין אי דיווח עומד על כ-60 אלף שקל.

 

 

שקיות הנשיאה החד פעמיות יוצרות כמות גדולה ועודפת של פסולת, המזהמת את הסביבה, את השטחים הפתוחים, את החופים ואת הים. חוק השקיות נועד להביא לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, כדי להפחית את כמות הפסולת ואת ההשפעות הסביבתיות השליליות של פסולת זו.

 

 

אם בחרתם לעשות שימוש בשקית חד פעמית, יש להשליך אותה לפח הכתום בגמר השימוש. פסולת זו מתמיינת בתחנות מעבר ייעודיות, שבהן השקיות מופרדות מיתר פסולת האריזות בעזרת "שואב שקיות", ומועברות למיחזור. שקיות אלה יכולות לשמש, בין היתר, בייצור כבלים לתקשורת ויריעות פלסטיק לתעשיית הבנייה.

 

 

במהלך 2022 הונחו על שולחן הכנסת הצעות חוק פרטיות לתיקון חוק השקיות. בחודש יוני 2022 , החליטה הממשלה החליטה לתמול בקריאה טרומית בהצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות של ח"כ יוראי להב הרצנו בכפוף לתנאים וכן בהצעת החוק של ח"כ מיכל רוזין.

 

במסגרת תיקון החוק, מוצע להרחיב את איסור המכירה בחינם של שקיות נשיאה חד פעמיות בעובי של 20-50 מיקרון על כלל העוסקים בישראל. בנוסף, סכום ההיטל שהשרה להגנת הסביבה תוכל לקבוע לחוק יעלה עד לסך של שקל אחד.

 

תגובות

מומלצים

\