המדינה תממן 75% משכר הלימודים האקדמיים ללוחמים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את  חוק ממדים ללימודים, קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 24) התשפ"ב-2022. ההצעה עברה ברוב של 55 חברי כנסת ו-6 מתנגדים.

24.05.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
המדינה תממן 75% משכר הלימודים האקדמיים ללוחמים


 

מוצע כי קרן "ממדים למילואים" תממן 75% משכר הלימוד האוניברסיטאי השנתי במוסד להשכלה גבוהה ובמוסדות לאומנות, עבור עד 3 שנות לימוד או עד 4 שנים למקצועות מסוימים, לחייל זכאי שהתגייס אחרי התאריך 30.6.2013, ושהחל בלימודים בתוך שלוש השנים שלאחר תום השנה שבה השתחרר משירות סדיר או קבע או מילואים שנמשך יותר משנה.
 

 

הזכאות תינתן לחייל ששירת כלוחם במשך תקופה כאמור בחוק, לחייל שהוריו קיבלו תשלומי משפחה (תשמ"ש), שהיה חייל בודד, או שהוא בן האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית או הצ'רקסית ולחייל עולה חדש. בנוסף, ראש אכ"א יהיה מוסמך לקבוע כי חייל יהיה זכאי להטבה אף אם לא השלים את תקופת שירותו או שעבר לתפקיד עורפי, אם הדבר נגרם בשל פציעה.
 

 

בדברי ההסבר נכתב: "החל משנת 2016 ניתן לחיילים משוחררים מצה"ל שהם לוחמים ולחיילים משוחררים מאוכלוסיות ייחודיות, סיוע נוסף, מעבר לקבוע בחוק, לצורך לימודי השכלה גבוהה, במסגרת תוכנית "ממדים ללימודים". במסגרת התוכנית, שמופעלת על ידי האגף לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, ניתנת השתתפות במימון שכר הלימוד של חיילים משוחררים זכאים במוסדות להשכלה גבוהה, מכספי תרומות ומעיזבונות המוקדשים למטרה זו.
 

 

עתה מוצע להסדיר את תוכנית "ממדים ללימודים"  בחקיקה ולתקצב אותה בתקציב הקרן לקליטת החייל המשוחרר כמשמעותה בחוק, כך שתינתן הטבה נוספת לאוכלוסיות הזכאיות לכך, לשם הכוונת החיילים המשוחררים הזכאים לרכישת השכלה גבוהה.
 

 

תכלית ההטבה הנוספת היא להביע הוקרה לחיילים משוחררים משירות סדיר ששירתו בתפקידי לחימה. ההטבה הנוספת משקפת תגמול נוסף בעבור השירות בתפקידים אלה, לנוכח הקושי הייחודי וסיכון החיים הגלום בשירות בתפקידי לחימה. כל זאת, מעבר לזכויות הניתנות היום על פי חוק לכלל המשרתים. ההטבה נועדה גם לעודד חיילים ומיועדים לשירות ביטחון לשירות בתפקידי לחימה."
 

 

הצעת החוק המקורית הציעה לממן שני שליש משכר לימוד אוניברסיטאי .
 

שר הביטחון, בני גנץ, הציג את הצעת הפשרה: ״חיילי צה"ל אף פעם לא היו חלק מהמשחק הפוליטי, ואני חושב שכל אחד כאן צריך לעמוד ולהסתכל על עצמו ולשאול לאן הגענו?  מבקש להציע לקבל את ההסתייגות שהוצעה גם על ידי האופוזיציה ולהעלות את גובה המלגה ל-75%."

 

תגובות

מומלצים