מערכת החינוך אינה עושה מספיק מאמצים כדי להנציח את זיכרון השואה

סקר חדש של החוקרת פרופ' בקי קוק מהמחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן־גוריון בנגב מעלה נתונים חדשים בנוגע לזיכרון השואה, 74% ממשתתפי הסקר סבורים כי המדינה לא עושה מספיק להנציח את זיכרון השואה, 63% סבורים כי מקבלי ההחלטות בישראל עושים לפעמים שימוש ציני בזיכרון השואה, בכדי לקדם אינטרסים פוליטיים.

28.04.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מערכת החינוך אינה עושה מספיק מאמצים כדי להנציח את זיכרון השואה

 

סקר "זיכרון השואה" של החוקרת: פרופ' בקי קוק,  כלל 2,133 מרואיינים, מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בגילאי 16 ומעלה, הסקר נערך ע"י מכון מאגר מוחות.

 

ביחס לפרויקט "זיכרון בסלון": 28% מקרב האוכלוסייה היהודית השתתפו במפגשי "זיכרון בסלון"(כ-1.5 מיליון משתתפים). רוב האוכלוסייה (94%) מציינים כי חשוב או חשוב מאוד שמפגשים אלו ימשיכו להתקיים גם בעתיד. 

 

השואה מגדירה "ישראליות": הרוב (79%) מסכימים כי "אי אפשר להיות ישראלי אמיתי מבלי לזכור את אירועי השואה". וכן: הרוב (82%) סבורים כי "זיכרון השואה צריך להיות גורם משותף ומלכד של החברה הישראלית על מגזריה". בהקשר זה, ובכלל, הרוב (80%) סבורים כי ערביי ישראל לא מזדהים עם זיכרון השואה וקורבנותיה. רק מיעוט קטן (3%) סבור כי הם אכן מזדהים.

 

האם המדינה עושה מספיק להנציח את זיכרון השואה: רק מיעוט (36%) סבור שמדינת ישראל עושה כיום מספיק מאמצים בכדי להנציח את זיכרון השואה. הרוב (74%) אינו סבור כך.

 

האם מערכת החינוך עושה מספיק להנציח את זיכרון השואה: רק מיעוט (28%) סבור שמערכת החינוך עושה כיום מספיק מאמצים בכדי להנציח את זיכרון השואה. הרוב (72%) אינו סבור כך.

 

האם יש לבני הנוער מספיק מידע: רק מיעוט (20%) סבור שלבני הנוער יש מספיק מידע על השואה, הרוב (80%) אינו סבור כך.

 

השתתפות בפעילויות להנצחת השואה: הדפוסים הבולטים ביותר הם צפייה בסרטים אודות השואה (91%), ביקור במוזיאון "יד ושם" (85%) וטקסים ציבוריים ביום השואה (78%). שיעורים נמוכים יחסית משתתפים בסיורים דיגיטליים במחנות ההשמדה (22%), מסעות מאורגנים לפולין ולמחנות ההשמדה (30%) ופעילות התנדבותית למען הניצולים (38%).

 

שואת יוצאי צפון אפריקה: הרוב (65%) סבורים כי האירועים שחוו יהודי צפון אפריקה בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה, הם חלק בלתי נפרד מהשואה.

 

יהודי ברית המועצות: הרוב (87%) סבורים כי האירועים שחוו יהודי ברית המועצות לשעבר בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה, הם חלק בלתי נפרד מהשואה.

 

שימוש ציני בזיכרון השואה: הרוב (63%) סבורים כי מקבלי ההחלטות בישראל עושים לפעמים שימוש ציני בזיכרון השואה, בכדי לקדם אינטרסים פוליטיים. לעומת זאת, בהתייחס לקבלת ההחלטות של מנהיגי המדינה בנושאים ביטחוניים, בשנים הראשונות להקמת המדינה, הרוב (71%) סבורים שזו הושפעה רבות מזיכרון השואה.  

 

תגובות

מומלצים