עלייה בשיעור הלומדים בחינוך הטכנולוגי במגזר הדרוזי

בשנת הלימודים תש"ף למדו בישראל 50,029 תלמידים בחינוך הטכנולוגי בכיתות יב, שהם 38.5% מכלל תלמידי יב באותה שנה. 81.2 % מהדרוזים שלמדו בחינוך הטכנולוגי, היו זכאים לתעודת הסמכה. עלייה בשיעור הלומדים בחינוך הטכנולוגי במגזר.

18.07.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
עלייה בשיעור הלומדים בחינוך הטכנולוגי במגזר הדרוזי

 

זכאים לתעודות הסמכה טכנולוגיות בקרב תלמידי יב, לפי תכונות נבחרות, תש"ף (2019/20)

 

לראשונה מוצגים נתונים על תלמידי כיתות יב בחינוך הטכנולוגי שהיו זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית בשנת הלימודים תש"ף, לפי מאפיינים נבחרים כגון חינוך עברי וחינוך ערבי, מין, פיקוח (בחינוך העברי) ודת (בחינוך הערבי).

 

בשנת הלימודים תש"ף למדו בישראל 50,029 תלמידים בחינוך הטכנולוגי בכיתות יב, שהם 38.5% מכלל תלמידי יב באותה שנה. מתוכם היו 49% בנים ו-51% בנות; בחינוך העברי – 47.9% בנים ו-52.1% בנות, ובחינוך הערבי – 51.8% בנים ו-48.2% בנות.

 

אחוז הזכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית בשנת תש"ף (2019/20) היה 65.4%, 67% בחינוך העברי ו-61.6% בחינוך הערבי.

 

זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית

 

אחוז הזכאות לתעודת הסמכה בקרב בנות גבוה מהאחוז בקרב בנים (68.2% ו-62.7%, בהתאמה). כך גם בחינוך העברי (69% בקרב בנות לעומת 65% בקרב בנים) וגם בחינוך הערבי (66.1% לעומת 57.4%, בהתאמה).

 

בחינוך העברי, 69.8% מאלו שלמדו  בחינוך הטכנולוגי בפיקוח הכללי (ממלכתי) היו זכאים לתעודה, וכך גם 69.4% מהלומדים בפיקוח החרדי. לעומת זאת, בפיקוח הממלכתי-דתי היה האחוז נמוך יותר באופן משמעותי – 54.7%.  

 

בחינוך הערבי, 58.7% מהמוסלמים, 73.1% מהנוצרים ו-81.2% מהדרוזים שלמדו בחינוך הטכנולוגי, היו זכאים לתעודת הסמכה.

 

זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית-מקצועית וזכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית-מדעית

 

מתוך כלל הזכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית בשנת תש"ף:

28.3% היו זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית-מקצועית שאינה מותנית בזכאות לתעודת בגרות

71.7% היו זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית-מדעית המותנית בזכאות לתעודת בגרות.

בחינוך העברי, 83.6% מהבנים היו זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית-מדעית, לעומת 60.1% מהבנות.

 

שיעור הזכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית-מדעית הגבוה ביותר בחינוך העברי נמצא בפיקוח הממלכתי – 84.1%. בפיקוח הממלכתי-דתי היה השיעור 69.8%, ואילו בפיקוח החרדי הוא עמד על 29.6% בלבד.

 

84.4% מהבנים הזכאים לתעודת הסמכה בפיקוח הממלכתי, היו זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית-מדעית, גבוה מעט מהשיעור בקרב בנים בפיקוח הממלכתי-דתי (82.3%).

 

בפיקוח החרדי, מרבית הלומדים והזכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית היו בנות. 27.3% מהבנות הזכאיות לתעודה בפיקוח חרדי, היו זכאיות לתעודת הסמכה טכנולוגית-מדעית. שיעור זה נמוך בהשוואה לבנות בפיקוח הממלכתי (83.7%) והממלכתי-הדתי (57.4%).

 

בחינוך העברי, אחוז הזכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית-מדעית בקרב הבנים היה גבוה מהאחוז בקרב הבנות (83.6% לעומת 60.1%, בהתאמה). לעומת זאת, בחינוך הערבי האחוז בקרב הבנות גבוה יותר מהאחוז בקרב הבנים (81.2% ו-66%, בהתאמה).

 

88.1% מהנוצרים היו זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית-מדעית מתוך כלל הנוצרים הזכאים לתעודת הסמכה, וכך גם 81.3% מהדרוזים ו-71.3% מהמוסלמים.

 

זכאים לתעודת הסמכה ולתעודת בגרות

 

79.5% מכלל מקבלי תעודת הסמכה טכנולוגית, זכאים גם לתעודת בגרות, 79% בחינוך העברי ו-80.5% בחינוך הערבי.


28% ממקבלי תעודת הסמכה טכנולוגית-מקצועית הם בעלי תעודת בגרות (אף שתעודת הסמכה זו אינה מותנית בזכאות לתעודת בגרות), 29% בחינוך העברי ו-25% בחינוך הערבי.

 

מגמות לימוד

מגמות הלימוד השכיחות ביותר בקרב כלל תלמידי יב בחינוך הטכנולוגי, היו: ניהול עסקי עם 18.2% מהתלמידים, הנדסת מחשבים – 15.6% מהתלמידים, אמנויות העיצוב – 11.5% מהתלמידים, תקשוב – 8.4% מהתלמידים והנדסת אלקטרוניקה – 8.3% מהתלמידים.

 

האחוז הגבוה ביותר של זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית היה במגמות תעשייה וניהול (79.7%), ואחריו במגמות: מערכות בריאות (76.9%), בנייה ואדריכלות (76.2%) וביוטכנולוגיה (73.7%). ​

 

 

להודעה המלאה

 

תגובות

מומלצים

\