הוועדה לדיון תכנון מתארי כפר חורפיש

ועדת המשנה של הוועדה לענייני החברה הערבית של הכנסת, לענייני פיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים, בראשות ח"כ מופיד מרעי, קיימה ישיבת מעקב בנושא התכניות המפורטות ביישובי הדרוזים והצ'רקסים, בדגש על הכפר חורפיש.

22.06.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון

דיון בוועדת השיקוף על תכנון מתארי

 

יו"ר ועדת המשנה, ח"כ מופיד מרעי, ציין כי ישנן החלטות של שרת הפנים הגורעות שטחים מתחומי השיפוט של היישובים הדרוזים לטובת מועצות אזוריות שונות, מה שפוגע קשות בתכנון. עוד הבהיר כי הגריעה נעשית לעיתים לאחר שפורסמו תכניות מתאר מאושרות ברשומות, וכי יש לבדוק עד כמה הדבר אפשרי מבחינת החוק.

 

ח"כ מופיד מרעי:״אני רוצה לפתוח את הדיון ולברך את תושבי עוספיה ודליאת אל כרמל על החלטת שרת הפנים לאמץ את החלטת ועדת המשנה בראשותי מה20.4 בדיון על התוכניות המפורטות ובהשתתפות ראשי המועצות על הדוח של ועדות הגיאוגרפיות".

 

"הועדה ביקשה ממשרד הפנים לאמץ את דוח קלעג׳י ולקיים שולחן עגול עם ראשי הרשויות ולהגיע להסכמות ולחתימה על הדו״ח כפי שהוא. חייבים את תחום השיפוט כדי להמשיך את התכנון. 

 

לגבי שאר היישובים יש דו״חות של הועדה הגיאוגרפית ששרת הפנים חתמה עליהם וגרעה שטחים לטובת המועצות האזוריות, דבר הפוגע בתכנון המתארי של היישובים. אני קורא לשרת הפנים לשנות זאת. עד אז, אנחנו נמשיך לדון בנושא עד שנגיע לתוצאות ונקדם את התכנון".

 

אדריכל הרשות לאכיפה במקרקעין, ירון טוראל: "אפשר לומר שבחורפיש המצב טוב יחסית מבחינת כמות עבירות הבנייה. לשמחתנו, תושבי חורפיש שומרים על החוק והוועדה המקומית מקדמת תכניות בצורה טובה". בנוסף, הציג סטטוס התקדמות של המתחמים המפורטים ביישוב, כאשר חלק מהמתחמים השונים הופקדו וחלק נמצאים לקראת הפקדה.
 

 

ראש המועצה המקומית חורפיש, עבדאללה חיראלדין, הציג את האתגרים ביישוב, ובכלל זאת הרחבת שטח השיפוט, הימצאות קרקעות פרטיות בתחומי מועצות אחרות, היעדר תקציב לקידום התכנון המפורט, הפקעת אדמות, מחסור בכוח אדם במחלקת ההנדסה של המועצה ועוד. "אני מבקש לתקצב את התכנון המפורט של המתחמים וגם לקבל רישיון לבניית מגרש כדורגל ביישוב. אין לנו כלום בחורפיש, תנו לנו להרגיש שווי זכויות במדינה", אמר ראש המועצה.
 

 

יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה - מעלה נפתלי, מהא אבו סמרה, אמרה כי הוועדה שמה לה למטרה לקדם את התכנון. לדבריה, התכנית הכוללנית של חורפיש אושרה בשנת 2021 ומונה עשרה מתחמים שאותם החלו לקדם. אבו סמרה התייחסה לסטטוס התקדמות התכנון, והבהירה כי ישנה חשיבות לסוגיית הבנייה הבלתי חוקית שמעכבת תכנון. "בסופו של דבר חשוב לנו שנוכל להנפיק היתרי בנייה וטופסי 4, זה מה שמעניין את האזרח", ציינה. 
 

 

מהנדס מועצת חורפיש, איסמעיל חיראלדין: "צריך לחתור לקידום היישוב בהיבט התכנוני. היישוב, למעט שכונה אחת בו, לא תוכנן כראוי בהיבט של בינוי עיר. לא ניתן לראות את תוואי הכבישים והתשתיות. מי שהייתה לו קרקע פרטית והצליח להוציא היתר בנייה – בנה, במנותק מהסדר תכנוני כולל. היישוב ממוקם על צלע ההר, בקרבת שמורות טבע, בטופוגרפיה קשה שיוצרת חסמים לפיתוח. עם זאת, באמצעות הפתרונות ההנדסיים הנכונים – אפשר לקדם את התכנון ולהצליח".
 

 

גזבר המועצה חורפיש, ואיל עאמר: "ישנם פערי תקצוב בתכנון המפורט, אנו נמצאים בגירעון של 23 מיליון שקלים להשלמת התכנון המפורט בכלל המתחמים ביישוב, לרבות התכניות לצרכי רישום. כמו-כן, קצב הנפקת ההיתרים בוועדה, למרות שעברנו בקורונה לשיטה דיגיטלית, הוא גרעוני". 
 

 

יועצת לתכנון ביישובים הדרוזים והצ'רקסים במנהל התכנון, אדריכלית אנסאם טופאשי מערוף, הציגה מספר בעיות הקשורות בהליך התכנון, לרבות חיבורי חשמל, הממתינים לחוות דעת מן המחוז, כתמי פיתוח, הזמן הארוך החל מהתנעת התכנית הכוללנית ועד להוצאת היתרי הבנייה, מחסור בכוח אדם מהחברה הערבית והדרוזית שיכול לייצר שיח עם הציבור ועוד. 
 
יועצת ללשכת התכנון במחוז צפון, אדריכלית הדס זמורה, פירטה אף היא את מצב התכנון ביחס למתחמים בחורפיש. כך למשל, העירה כי מתחם 1 נמצא בשלב של בדיקה תכנונית ומתחם 3 – שכונת החיילים המשוחררים, קיבל אור ירוק וממתין להגשה. לדבריה, מתחמים נוספים נמצאים לקראת הפקדה.


 
יו"ר הוועדה, ח"כ מופיד מרעי, אמר בסוף הדיון כי ייעודה של ועדת המשנה הוא לשמש כלי עזר לראשי הרשויות, בין היתר לשם קידום התכנון. בסוגיית התקציב, דרש לקבל תשובות ברורות מן הרשות לפיתוח הגליל והנגב וממשרד האוצר: "כל הרשויות זועקות בשל היעדר תקציב עבור התכנון. תקציב של 46 מיליון שקל לתכנון בכלל היישובים הדרוזים אינו מספיק, רק בחורפיש לבדה נדרשים עוד כ-30 מיליון שקלים לתכנון". עוד ציין יו"ר ועדת המשנה כי חייב לחבר את מתחם 3 בחורפיש לכביש 89, וביקש לדעת מהו סטטוס הבקשה להקמת מגרש הכדורגל בכפר. כמו-כן, הוסיף כי ועדת המשנה תמשיך לעבוד למול משרד הפנים בנושא גריעת השטחים ביישובים הדרוזים והעברתם לרשויות אחרות.


 

 

 

אלה הן החלטות הוועדה שהתקבלו עם תום הישיבה:

 

1.ועדת המשנה לענייני פיתוח היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים מודה לכל באי הדיון על השתתפותם בדיון ועל הסקירות שהביאו בפניה. 

 

 

2.הוועדה ערה למצוקה התקציבית הנדרשת לתכנון ביישובים הדרוזיים והצ'רקסיים ופעלה בנושא זה מול משרד האוצר והרשות לפיתוח כלכלי ליישובי הדרוזים והצ'רקסים. הוועדה תמשיך לעקוב אחר ההתקדמות בהעברת התקציבים הנחוצים לשם כך.

 


3.הוועדה מבקשת מרשויות התכנון בכל הרמות-הרמה המקומית, הרמה המחוזית והארצית- לפעול לקביעת תאריכי יעד משלב התכנון ועד שלב אישור תוכניות המתאר ולקיים דיונים בתוכניות שהוגשו לה ללא דיחוי ובשקיפות. 

 

 

4.הוועדה מבקשת הן מהרשות המקומית והן מרשויות התכנון לפעול ביתר שאת להסרת החסמים התכנוניים, חסמי איחוד וחלוקה ולפעול בשיתוף פעולה לקידום התכנון המפורט ביישוב חורפיש בפרט וביישובים הדרוזיים והצ'רקסיים בכלל. 
 

 

5.הוועדה מבקשת מהרשות המקומית ורשויות התכנון לפעול לחיבור שכונת חיילים משוחררים לכביש ראשי 89. 
הוועדה רשמה את דבריו של סגן מנהל מחוז חיפה במשרד הבינוי והשיכון כי שכונה זו תחובר לכביש 89.

 

 

6.הוועדה תפעל מול משרד הפנים והוועדות הגיאוגרפיות בנושא גריעת שטחי שיפוט מתחום הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות ותקיים דיון בנושא זה.

 

 

7.הוועדה קוראת למנהל התכנון לבדוק את הטענה על הורדת אחוז השטח לפיתוח במתחם A B C D E, מ25% ל 2.5% ולהחזיר את המצב לקדמותו.

 

 

8.הוועדה מבקשת ממנהל התכנון והוועדה המרחבית מעלה נפתלי לפעול למתן היתר לגרעין הכפר חורפיש.

 

 

9.מבקש מהרשות המקומית, מהוועדה לתכנון ובניה מחוז צפון לפעול לחיבור השכונה החדשה בחורפיש לרשת החשמל. 

 

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים