הערכת שווי חברות

כאשר מדובר בהערכת שווי של חברות מומלץ לדעת כי להליך שכזה קיימים מספר סיבות ודרכים לעשות זאת, כאשר כל אחת מהסיבות הללו הן בעיקר על מנת להשוות בצורה יעילה ומסודרת את שווי של כל חברה, בין אם מדובר בחברת מזון ובין אם מדובר בחברת אופנה בינלאומית.

25.07.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הערכת שווי חברות

FREEPIK

 

כך או כך מקרים אלו דורשים לא פעם התערבות של איש מקצוע מיומן, אשר יוכל לא רק להכיר את סוגי החישוב הקיימים כיום לביצוע של הערכת שווי חברות אלא גם להכיר את תנאי הסף השונים, את החישובים המתקיימים תחת מנעד רחב של מאפיינים ועוד היבטים כאלו ואחרים.

 

הערכת שווי חברות - דרגות חישוב

 

אחד מהחישובים הפופולריים להערכת שווי חברות היא חישוב של תזרים מזומנים, אשר אמורה לשקף בצורה מדויקת ככל הניתן את הפעילות הכלכלית בלבד של החברה. הנתונים הנלקחים בחשבון בהערכות אלו הם כמובן שיעור מס החברות אותו משלמת החברה לאורך חמש השנים האחרונות, מתוכנית השקעות של החברה, צרכי הון חוזר, הכנסות המגיעות דרך נכסים שונים בבעלות החברה וכמובן עד לכדי תחזית הנפרסת על פני חמש שנים וכוללת את מרבית המשתנים שציינו עד כה. חישוב זה כמובן דורש הכרה מעמיקה בספרי המס של החברה, בתחזיות השנתיות, במספר המניות אשר הוקצו  למכירה בשנים האחרונות וכמובן לגובה הדיבידנדים אשר שולמו.

 

מתי מתבצעת הערבת שווי חברות

 

הערכת שווי חברות הפכה לפופולרית בשנים האחרונות, זאת בשל מספר סיבות כאשר הראשונות הן למעשה על מנת לבצע עדכון אל מול רשויות המס השונות, שנית במקרים של פירוק שותפות בין בעלי המניות או בעלי החברה. מקרים נוספים נחשבים למשמחים פחות או יותר, כאשר מדובר במיזוג של חברה אחת עם האחרת ובמקרים של חברה המבקשת להפוך מחברה ציבורית לחברה פרטית. כל שכן גם במקרים של אי עמידה בדרישות התקינות החשבונאית, ידרשו בעלי החברה לבצע הערכת שווי עבור החברה. מקרים שכאלו דורשים כמובן הסתכלות מקצועית, אשר תדע לבצע הערכה מדויקת וגלויה ככל הניתן אל מול השותפים/בעלי המניות או אל מול מוסדות המס השונים.

 

תגובות

מומלצים

\