אושרו 185 מיליון ₪ לטיפול בתשתיות פסולת

המשרד להגנת הסביבה אישר 185 מיליון ₪ לטיפול בתשתיות פסולת, לניקיון המרחב הציבורי ולמחזור בחברה הערבית ובסך הכול יותר מ-200 מיליון ₪ שאושרו ויצאו לביצוע בחודש האחרון לטובת החברה הערבית.

12.05.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
אושרו 185 מיליון ₪ לטיפול בתשתיות פסולת

 

השרה תמר זנדברג: "חוסר השקעה מספקת בתשתיות בכלל ובתשתיות לטיפול בפסולת בפרט לאורך השנים יצר פערים משמעותיים בחברה הערבית בהרבה היבטים ובעיקר בהיבט הסביבתי. בשיחות הרבות שאני מקיימת עם נציגי הציבור והתושבים עולה שהבעיה השנייה בגודלה בחברה הערבית, מייד אחרי הפשיעה והאלימות – היא בעיית הפסולת וניקיון המרחב הציבורי. המשרד להגנת הסביבה ימשיך להשקיע, במסגרת תוכנית החומש הממשלתית, בחברה הערבית, כדי לעזור לה בהתמודדות הטיפול בפסולת וההיערכות להשפעות שינויי אקלים".

 

אתמול (10/05) אושרו בקרן הניקיון 185 מיליון ₪ לתמיכה בניהול תפעולי של מערך הטיפול בפסולת גושית ברשויות מקומיות ערביות לשיפור רמת הניקיון ואיכות הסביבה במרחב הרשותי. 

 

התמיכות מיועדות למחזור היקפים נרחבים של הפסולת הגושית ברשויות הערביות, לרבות ריהוט, גזם ופסולת גרוטאות – זאת כדי להבטיח שאותה פסולת שאינה נאספת במסגרת מערך הפסולת הביתית, תיאסף ותטופל בצורה מיטבית, לא תגיע לשטחים הפתוחים ולנחלים ותועבר למחזור ככל האפשר. 


מערכי הטיפול בפסולת הגושית יופעלו על ידי התאגדויות אזוריות לטובת שיפור היעילות והכלכליות של הטיפול בפסולת.

 

נוסף על כך, באפריל 2022 אושרו במשרד להגנת הסביבה תקציבים ייעודיים והוטמעו התאמות בקולות קוראים לתמיכות ברשויות החברה הערבית כדי להוביל את התהליכים לכדי ביצוע:

 

  • 12 מיליון ₪ ייעודיים נוספים לחברה הערבית לתמיכה בהקמה ובשדרוג של מרכזי מחזור

 

  • 6 מיליון ₪ לביצוע סקר טבע עירוני לרשויות החברה הערבית: יצירת מסד נתונים של שטחים פתוחים, מיפוי מפגעים סביבתיים והמלצות לניקיון בשטחים הפתוחים, גיבוש מדריך לטיפוח השטחים הפתוחים והטבע העירוני, אירועי חינוך לחשיפת הסקר ופעולות חינוך לעובדי הרשות, לתלמידי מערכת החינוך ולקהילה

 

  • 5 מיליון ₪ ייעודיים נוספים מעבר לתמיכה הכללית ברשויות לתמיכה בחינוך אקלימי לחברה הערבית בשנים 2023-2022

 

  • 5 מיליון ₪ ייעודיים נוספים לחברה ערבית לתמיכה בנושא הפחתת מזיקים תברואיים, למניעת התפשטות מחלות זואונוטיות ומזיקים פולשים 

 

 

תגובות

מומלצים