הכנסת התפזרה לפיד ראש הממשלה

ברוב גדול של 92 חברי כנסת וללא מתנגדים, אושר בקריאה שלישית חוק פיזור הכנסת, אחרי אינסוף עיכובים ודחיות, הכנסת ה-24 התכנסה הבוקר בפעם האחרונה והצביעה על פיזורה. יאיר לפיד יכנס ללשכת ראש הממשלה ויחליף את נפתלי בנט. הבחירות יתקיימו ב 1/11/2022

30.06.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הכנסת התפזרה לפיד ראש הממשלה

 

בממשלת המעבר ישמש בנט כראש ממשלה חליפי, שר הדתות, שר ההתיישבות ומחזיק תיק איראן. למרות הודעתו על פרישתה מהחיים הפוליטיים, בנט צפוי להמשיך בתפקידיו עד להקמת ממשלה חדשה.

 

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"ב-2022. בקריאה השלישית תמכו 92 חברי כנסת ללא מתנגדים.


 
מוצע לקבוע כי הכנסת העשרים וארבע תפוזר לפני גמר כהונתה, וכי הבחירות לכנסת העשרים וחמש תיערכנה ביום ז' בחשוון התשפ"ג, 1 בנובמבר 2022. מליאת הכנסת דחתה את ההסתייגות של סיעות האופוזיציה לפיה במקום 1 בנובמבר, הבחירות יתקיימו ב-25 לאוקטובר.


 
עוד מוצע לקבוע כי התוספת האחידה המשולמת לסיעות לאחר הבחירות לפי סעיף 3 לחוק המימון תהיה 1.4 יחידות מימון במקום יחידה אחת, בהתחשב בהוצאות הקבועות המתחייבות של כל הסיעות וכדי לצמצם את הפגיעה בסיעות הקטנות. כמו כן, מוצע לקבוע כי רשימת מועמדים חדשה תוכל לבקש מקדמה על חשבון מימון הוצאות הבחירות שלה בשיעור של עשר יחידות מימון, במקום בשיעור של 70% מעשר יחידות מימון.


 
בדברי ההסבר נכתב: "על פי סעיף 34 לחוק-יסוד: הכנסת, מוצע לפזר את הכנסת העשרים וארבע לפני תום תקופת כהונתה. עקב קיום חמש מערכות בחירות לכנסת בפרק זמן של פחות מארבע שנים, המפלגות מתמודדות עם קושי ניכר בניהול המשאבים הציבוריים המוקצים להן בחוק. משאבים אלה נועדו לשמש את המפלגות לפרקי זמן ממושכים יותר בין תקופת בחירות אחת לאחרת, ולפיכך מוצע להתאים לנסיבות הייחודיות שנוצרו את הכללים לעניין ההלוואות שניתנות לסיעות הכנסת על חשבון מימון ההוצאות השוטפות"​.

 

תגובות

מומלצים

\