פוזרו מליאות הרשויות אבו גוש ובית אריה עופרים

בהתאם לפקודת העיריות, יום שישי 6 במאי 2022 היה המועד האחרון לאישור התקציב לשנת 2022 ברשויות המקומיות. מליאת רשות שלא אישרה תקציב עד למועד זה כהונתה פקעה.

08.05.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
פוזרו מליאות הרשויות אבו גוש ובית אריה עופרים

 

סעיף 206 (ב1) לפקודת העיריות קובע: "לא אישרה המועצה את תקציב העיריה...תסתיים כהונת המועצה או כהונת המועצה וראש העירייה, כפי שיורה שר הפנים". 

 

לפיכך, פקעה כהונתן של מליאות המועצות אבו גוש ובית אריה עופרים, ובקרוב תמנה שרת הפנים חברי מליאה ממונים לרשויות אלו, במקום הנבחרים שפוזרו. 

 

לגבי המשך כהונתם של ראשי הרשויות, החלטת שרת הפנים תתקבל לאחר ביצוע הליכי שימוע שיערוך מנכ"ל המשרד בימים הקרובים.

 

משרד הפנים מברך את כל יתר הרשויות המקומיות אשר העבירו את תקציבן.

 

תגובות

מומלצים