הבערת פסולת תקבל קנס

נלחמים בשרפות פסולת: בהובלת המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף משרד המשפטים אושר בוועדת החוקה חוק ומשפט תיקון לצו סדר הדין הפלילי. מעתה אדם יחיד אשר ייתפס שורף פסולת שלא במסגרת עסקו או משלח ידו ייקנס בסכום של 2,000 ₪ ואילו תאגיד ועוסק מורשה ייקנסו ב-12,000 ₪.

28.07.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הבערת פסולת תקבל קנס


השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג: "המשרד להגנת הסביבה הציב כיעד מרכזי את הטיפול והאכיפה בתופעת השלכת הפסולת ושרפתה בשטחים הפתוחים ובמרחב הציבורי, באמצעות שיתופי פעולה עם כלל גורמי האכיפה בישראל. היום אנחנו מספקים כלי אכיפתי משמעותי בידי מפקחי המשרד ורשויות נוספות, האפשרות להטלת קנסות, וכך צועדים עוד צעד לעבר למיגור תופעת שרפת הפסולת הבלתי חוקית".

 

בעבודה משותפת של המשרד להגנת הסביבה ומשרד המשפטים אישרה ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בראשות ח"כ גלעד קריב, את תיקון צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמירת הניקיון), תש"ס-2000, והכללת עבירה של שרפת פסולת לפרטים בצו. עם פרסום התיקון תתאפשר אכיפתה כעבירת קנס. בדיון בכנסת השתתפו מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה גלית כהן, מנהל המשטרה הירוקה של המשרד יוסי בר, ממונה ייעוץ וחקיקה במשרד עו"ד נטע דרורי וגורמי מקצוע נוספים.

 

לפי הצו, אדם יחיד אשר ייתפס שורף פסולת שלא במסגרת עסקו או משלח ידו ייקנס בסכום של 2,000 ₪. ואילו תאגיד ועוסק מורשה ייקנסו ב-12,000 ₪. עם אישור התיקון לצו היום ופרסומו יינתן כלי אכיפה של ממש למפקחי המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה, לפקחי יחידת ינשו"ף המשותפת למשרד להגנת הסביבה ולרשות הטבע והגנים למניעת שרפות פסולת, לשוטרים ולפקחים ברשויות אכיפה נוספות כגון ברשויות מקומיות. כלי זה מצטרף למגוון כלי האכיפה העומדים לרשות המשרד הן המנהליים הן הפליליים שאותם מיישמים מפקחי המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה במאבק הכולל של המשרד במלחמה בשרפות בלתי חוקיות של פסולת.

 

שרפת פסולת אסורה ומסוכנת בפן האקולוגי, הבריאותי והבטיחותי. היא גורמת לפליטת מזהמים ומסכנת את בריאות הציבור, בתי גידול של בעלי חיים, צומח ועוד. כמו כן יש סכנה להתפשטות של שרפות. על כן, המשרד להגנת הסביבה הציב לעצמו יעד מרכזי – מאבק וטיפול בתופעת שרפת פסולת בלתי חוקית. 

 

בימים אלה של חודשי הקיץ המתאפיינים בעלייה במספר שרפות הפסולת בשטחים פתוחים, המשרד מבצע פעילות אכיפה ממוקדת לנושא. על פי הערכות המשרד, רוב מפגעי העשן נוצרים משרפות קטנות בשטחים פתוחים ולא מאתרי פסולת מוסדרים. בשל מזג האוויר החם והיבש ישנה סכנה כי שרפה קטנה בשטח פתוח תתפתח לשרפה גדולה שתסכן את בריאותו ואת שלומו של הציבור. בשנים האחרונות, המוקדים העיקריים שבהם פורצות שרפות בעונת הקיץ הם אזור צפון הנגב, אזור המשולש וצפון הארץ.

 

במסגרת ההיערכות לעונת הקיץ, הנחתה מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה גלית כהן על הגברת הפיקוח והאכיפה לצורך מניעת שרפות וצמצומן בעונה הבוערת. כך המשרד מתגבר בימים אלה את נוכחות גורמי הפיקוח בשטח, ולשם כך גויסו עם יחידת ינשו"ף המשותפת למשרד ולרשות הטבע והגנים צוותים מהמשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה, מהמדור להגנת הסביבה של משטרת ישראל ויחידות נוספות ברשות הטבע והגנים.

 

הכוחות נפרסים באזורים המועדים לפורענות ולשרפות פירטיות, במטרה לשפר את הטיפול והאכיפה בעבירות השרפות הן על ידי איגום משאבים וכוחות הן על ידי הגברת הנוכחות בשטח שתביא בהכרח לצמצום זמן התגובה והטיפול במפגע בזמן אמת. 

 

נוסף על כך, היחידה מתגברת ומשתמשת באמצעים טכנולוגיים כגון מצלמות אבטחה. באמצעות שימוש בטכנולוגיה אפשר יהיה להגביר את האכיפה בשטח ולמצות את הדין ביעילות ובמהירות עם מציתי השרפות.

 

תגובות

מומלצים

\