מה הגורם לכניסת חייבים חדשים למעגל ההוצאה לפועל?

מחקר חדש של רשות האכיפה והגבייה בחן את השפעת משבר הקורונה על כניסתם של חייבים חדשים למערכת ההוצאה לפועל, ומצא כי 31% מהחייבים החדשים העידו כי הסיבה העיקרית שנוצר להם חוב בהוצאה לפועל היא בשל התנהלות כלכלית לא נכונה ו-15% מהם הצביעו על משבר הקורונה כסיבה להיווצרות החוב.

12.05.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מה הגורם לכניסת חייבים חדשים למעגל ההוצאה לפועל?

 

מחקר חדש של רשות האכיפה והגבייה, שבחן את השפעת משבר הקורונה על כניסתם של חייבים חדשים למערכת ההוצאה לפועל, מצא כי 31% מהחייבים החדשים העידו כי הסיבה העיקרית שנוצר להם חוב בהוצאה לפועל היא בשל התנהלות כלכלית לא נכונה ו-15% מהם הצביעו על משבר הקורונה כסיבה להיווצרות החוב. כמו כן עולה כי כ-20% מהחובות שנפתחו לחייבים נפתחו בגין חובות עסקיים לעומת כ-80% בגין חובות פרטיים.

 

עוד עולה כי בממוצע בין השנים 2012 עד 2021, כ-10% מהחייבים בכל שנה הם חייבים חדשים. גם כאשר בחנו את שנות משבר הקורונה, בשנים 2020 ו-2021, ממוצע זה נשמר על אף שכמות החייבים החדשים גדלה מעט. כך, בשנת 2021 מספר החייבים החדשים עמד על 61,720, בשנת 2020 על 60,479 ובשנת 2019 (לפני הקורונה) על 57,110 חייבים חדשים. 

 

המסקנה העיקרית העולה מהמחקר היא שמשבר הקורונה לא הביא להסתבכות יתר של חייבים במערכת ההוצאה לפועל, לפחות לא בתקופת המחקר. העלייה הקטנה בכמות החייבים החדשים בתקופה זו הייתה כמעט בלתי מורגשת, מאחר ומרבית החייבים הללו יצאו ממערכת ההוצאה לפועל בתוך כשנה. 

 

מהמחקר עולה כי כ-70% מהמשיבים דיווחו כי החוב משפיע עליהם מאוד בחיי היום יום, לעומת 20% שהחוב משפיע עליהם מעט או כלל לא משפיע. עוד עולה מהמחקר כי מרבית החייבים החדשים הם נשואים (45%) לעומת 36% מהם שהינם רווקים, 14% גרושים, אחוז חיים עם בן או בת זוג ושני אחוז אלמנים או אלמנות. 

 

במבוא למחקר, שנערך על ידי סמנכ"לית האגף לתכנון, מדיניות ומחקר ברשות, רבקה אהרוני, ומנהלת אגף המחקר, יולנדה גולן, נאמר כי משבר הקורונה זימן את האפשרות לבחון את השפעתו של משבר כלכלי על חובות וחייבים בהוצאה לפועל. מטרת המחקר הייתה לבחון כיצד השפיע משבר הקורונה על תנועת החייבים בהוצאה לפועל, בדגש על החייבים החדשים.

 

תקופת המחקר, אשר נבחרה לבחינת ההשפעה של המשבר הכלכלי, החלה ב-1 ליולי 2020, כחודש ימים מעת היציאה מהסגר הראשון, והיא נמשכה עד לסוף שנת 2021. 

 

מהמחקר עולה כי מרבית החייבים החדשים והחייבים החוזרים החזיקו תיק אחד בממוצע. עוד הסתבר, כי כמחצית מהחייבים החדשים אשר נכנסו בתקופת המשבר, כבר יצאו עד לסוף שנת 2021 ממערכת ההוצאה לפועל.

 

עוד עולה מהבדיקה כי מנקודת מבטם הסובייקטיבית של החייבים החדשים ותפיסתם את החוב, מרבית מהתיקים אשר נפתחו לחייבים החדשים נפתחו על ידי בנקים וחברות עסקיות, ומרבית מהחובות נפתחו בשל חובות פרטיים (כשל אישי) ולא חובות עסקיים. כאמור, כשליש (31%) מהחייבים החדשים העידו, כי הסיבה העיקרית שנוצר להם חוב בהוצאה לפועל היא בשל התנהלות כלכלית לא נכונה ורק 15% מהם הצביעו על  משבר הקורונה כסיבה להיווצרות החוב. עם זאת, כ-65% מהנשאלים טענו כי משבר הקורונה השפיע במידה רבה עד רבה מאוד על פתיחת ההליך. לעומת זאת, 29% מהחייבים שנשאלו, השיבו כי משבר הקורונה השפיע במידה מועטה או בכלל לא על כניסתם להליכי הוצאה לפועל. 


למעלה מ-70% מהחייבים החדשים העידו, כי החוב אף העיב עליהם ברמה היומיומית, ואלו מביניהם שפנו לנושה על מנת שיסייע להם להגיע להסדר, טענו כי הנושה לא גילה רצון לסייע, על אף המשבר. 


מבדיקת הנתונים נמצא, כי המסתבכים העיקריים בתקופת המשבר היו דווקא חייבים קיימים וחייבים חוזרים. כמות התיקים שנפתחו כנגד החייבים הקיימים הייתה הגדולה יותר מבין סוגי החייבים, ואחוז התיקים שהם הצליחו לסגור היה נמוך. כתוצאה מכך גם האפשרות של חייב קיים לצאת ממערכת ההוצאה לפועל ולסגור את חובותיו הייתה הנמוכה ביותר.

 

באשר לחייבים חוזרים, נמצא כי פחות מ-10% אחוז מהחייבים הללו הצליחו בסוף שנת 2021 לצאת ממערכת ההוצאה לפועל. לעומתם, כמחצית מן החייבים החדשים, אשר נכנסו לראשונה למערכת ההוצאה לפועל בתקופת משבר הקורונה, ולהם נפתחה כמות תיקים גדולה יחסית למספרם, לא נותרו כחייבים במערכת ההוצאה לפועל כבר בסוף שנת 2021.

 

 

תגובות

מומלצים