נכנסה לתוקף לתוקף רפורמת שירותי מידע

ישראל מצטרפת  למהפכה העולמית, רפורמת שירותי מידע פיננסי נכנסה לתוקף ותאפשר לציבור לקבל מידע פיננסי השוואתי והצעות ערך מחברות פינטק אשר יקבלו רישיון מרשות ניירות ערך

16.06.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
נכנסה לתוקף לתוקף רפורמת שירותי מידע

 

ענת גואטה, יו"ר רשות ניירות ערך: "כניסתה לתוקף של רפורמת שירותי מידע הינה מהפכה צרכנית. בפעם הראשונה נוכל להשוות בקלות ובפשטות את השירותים הפיננסיים שכולנו מקבלים כגון פיקדונות, אשראי ועלויות ניהול עובר ושב בין הבנקים לבין גופים פיננסיים שונים, דבר שלא היה אפשרי עד היום. הרפורמה עתידה לייצר ערך לציבור ואף מעבר לכך - לדחוף לתחרות ממשית על כיסו של הלקוח שתוביל לשיפור הבריאות הפיננסית של הציבור. הרפורמה תתרום להאצת המעבר משוק ריכוזי לשוק פיננסי תחרותי לטובת המשק והציבור בישראל".

 

חברות הפינטק בעלות רישיון מרשות ניירות ערך יקבלו, בהסכמת לקוחות המעוניינים בכך, הרשאת גישה למידע הפיננסי של הלקוחות השמור כרגע בבנקים, בחברות האשראי ובגופים פיננסיים נוספים. החברות יציעו לציבור תמונת מצב פיננסית מלאה ומידע השוואתי בנוגע לשירותים הפיננסיים אשר יסייעו לציבור לקבל החלטות מושכלות המתבססות על נתונים פיננסים של הלקוח.

 

13 חברות פינטק הגישו עד כה בקשה לרישיון נותני שירותי מידע. עשר מתוכן הינן חברות אשר פועלות היום בשוק באמצעות טכנולוגיית Screen Scraping. עד תאריך היישום המלא של הרפורמה בדצמבר 2024 עליהן לעבור בצורה מלאה לטכנולוגיית API.

 

בתקופה הקרובה הציבור עתיד לקבל הצעות מחברות פינטק בנוגע לשירותי מידע פיננסי. רשות ניירות ערך מעודדת את הציבור לוודא באתר הרשות כי החברות אכן קיבלו את הרישיון המתאים.

 

כחלק מהטמעת הרפורמה, הרשות תשיק לציבור מותג חדש שמכונה "פלוס".

 

חוק שירות מידע פיננסי, אשר אושר בתכנית הכלכלית לשנים 2021 - 2022 במסגרת הרפורמה שקידם משרד האוצר להגברת התחרות במערכת הפיננסית, נכנס היום לתוקף באופן רשמי (14.6.2022). החל מהיום חברות פינטק המספקות שירותי מידע פיננסי, שיקבלו רישיון מרשות ניירות ערך, תוכלנה להציע לציבור הצעות ערך הנוגעות למידע הפיננסי של לקוחותיהן.  הצרכנים יוכלו, בפעם הראשונה, לקבל מידע השוואתי אמיתי ועדכני, הנשען על נתוני אמת של הנכסים הפיננסיים שלהם (חשבון עובר ושב, כרטיס אשראי וכו'). בנוסף, הצרכנים יוכלו לקבל הצעות לשיפור ההתנהלות הפיננסית שלהם על סמך ריכוז מידע אישי וניתוחו על ידי הטכנולוגיות המתקדמות שמציעות חברות הפינטק. רשות ניירות ערך מעודדת את הציבור לוודא באתר הרשות כי חברות אשר מציעות שירות אכן קיבלו על ידה את הרישיון המתאים.

 

השירותים שתצענה חברות הפינטק יתאפשרו הודות ל"רפורמת הבנקאות הפתוחה" אשר בבסיסה עומד העיקרון כי ללקוח שליטה על המידע האישי שלו המצוי בקרב הגופים הפיננסיים, באמצעותם הוא מנהל את פעילותו הפיננסית. לקוח המעוניין בקבלת שירותי מידע פיננסי מחברות פינטק, יאשר לגוף הפיננסי להעביר את המידע לחברת פינטק לצורך ריכוז המידע, ניתוחו וקבלת הצעות ערך מתחרות המותאמות לצרכיו על בסיס מידע זה. העברת המידע מהגוף הפיננסי (ספק המידע) לחברת הפינטק (נותן שירות המידע), בצורה מאובטחת תתאפשר הודות לטכנולוגיית API, המייצרת גישה בטוחה למסד מידע מאובטח.

 

רפורמת שירותי מידע כבר מיושמת בעולם, והניסיון מראה כי הרפורמות אכן הביאו להתייעלות ואף ליצירה ולהגדלה של החיסכון בקרב משקי הבית המשתמשים בשירותי מידע פיננסי. כמו כן, הניסיון בעולם מראה כי מימוש מלא של הרפורמה אורך זמן. כך לדוגמא, באנגליה נדרש משך זמן של כשנתיים עד להתייצבות ולהתחלת מימוש הפוטנציאל של הרפורמה.

במסגרת הרפורמה, פועלת רשות ניירות ערך לוודא כי מעבר המידע מהגופים הפיננסיים אל חברות הפינטק  יתנהל בצורה מאובטחת ובשליטת הלקוח בכל רגע, בהתאם לדגשים הבאים:

 

 • כדי לקבל מידע פיננסי, ולעשות בו שימוש לצורך קבלת שירות, החוק מחייב תהליך אישור דו-שלבי, במסגרתו על כל לקוח לאשר לחברת הפינטק את הגישה למידע האישי שלו, ובמקביל לאשר מול הבנק כי הוא אכן מתיר לחברה את הגישה. תהליך האישור הינו דיגיטלי ומבוצע באופן פשוט.
 • במסגרת תהליך האישור, הלקוח יבחר את סוג המידע אליו תיחשף החברה, ומשך הזמן במסגרתו תינתן לחברה גישה למידע האישי.
 • חשוב להזכיר כי בכל נקודה יכול לקוח לחזור בו ולבטל את הגישה לחשבונותיו באמצעות שלב אחד – קריאה לבנקים ו/או לחברת המידע לבטל את הרשאת הגישה למידע האישי.

 

סוגי המידע שחברות הפינטק, אשר קיבלו רישיון, יוכלו לקבל הרשאת גישה, ולהציע הצעות לציבור (בהינתן אישור הלקוח):

 • שלב ראשון, מועד התחלה 14.6.2022 - מידע בנוגע לעו"ש ולפעולות בכרטיסי חיוב. חברות תוכלנה להציע השוואות והצעות ערך בנוגע להתנהלות העו"ש השקלי והמט"ח, כמו גם כרטיסי החיוב שבשימוש הלקוחות.
 • שלב שני, מועד התחלה 31.10.2022מידע בנוגע להלוואות וחסכונות. החברות תוכלנה לקבל מידע בכל הנוגע להלוואות וחסכונות (פיקדונות) בבנקים ובחברות כרטיסי האשראי.
 • שלב שלישי – מועד התחלה יוני 2023מידע בנוגע לפעילות בניירות ערך. החברות תוכלנה להציע הצעות ערך לציבור, בכל הנוגע לפעילות בניירות ערך.
 • שלב רביעי – מועד התחלה נובמבר 2023 - מידע בנוגע להלוואות מגופים מוסדיים, החברות תוכלנה לקבל גישה מהגופים המוסדיים כגון חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קרנות גמל וקרנות השתלמות, ולהציע הצעות ערך לציבור, בכל הנוגע להלוואות מגופים אלו.
 • שלב חמישי – מועד התחלה מאי 2024 - מידע מאגודות פיקדון ואשראי. החברות תוכלנה לקבל גישה למידע מאגודות פיקדון אשראי שנותנת שירותים בנקאיים של חשבונות עו"ש, חסכונות, אשראי ופעילות בניירות ערך, ולהציע הצעות ערך לציבור, בכל הנוגע לקבלת שירותים מגופים אלו.
 • שלב שישי – מועד התחלה נובמבר 2024 - מידע בנוגע להלוואות מחברות מתן אשראי חוץ-בנקאיות וחברות לתיווך באשראי. החברות תוכלנה לקבל גישה למידע מחברות מתן אשראי אחרות, ומחברות לתיווך באשראי, ולפיכך להציע הצעות ערך לציבור, בכל הנוגע להלוואות מגופים אלו.

 

כניסתו לתוקף של השלב השישי בנובמבר 2024 תסמן למעשה את החלת חוק שירותי מידע בצורתו המלאה על כל סוגי הפעילות הפיננסית ועל כל סוגי הגופים הפיננסים אשר יחויבו לתת הרשאת גישה לחברות הפינטק.

 

במקביל לפעילות מול לקוחות הפרטיים, חוק שירות מידע פיננסי מגדיר בנוסף את שלבי היישום בנוגע למידע של חשבונות של תאגידים (עסקים קטנים ובינוניים). להלן פירוט שלבי היישום:

 

 1. שלב ראשון יחל במועד 31.1.2023 - מידע בנוגע לעסקים קטנים מהבנקים וחברות כרטיסי האשראי, בעלי מחזור כספי של עד חמישה מיליון ש״ח והוגדר בחשבון מורשה חתימה יחיד, במטרה לרכז מידע ולהציע השוואות והצעות ערך בנוגע להם.
 2. שלב שני יחל במועד 14.12.2023 - מידע בנוגע לעסקים  בעלי מחזור כספי גבוה מחמישה מיליון ₪ המצוי בבנקים ובחברות כרטיסי האשראי, במטרה לרכז מידע ולהציע השוואות והצעות ערך בנוגע להם.
 3. שלב שלישי יחל במועד מאי 2024 - מידע מגופים מוסדיים ומאגודות פיקדון ואשראי. החברות תוכלנה לקבל גישה למידע מגופים מוסדיים ומאגודות אשראי, ולהציע הצעות ערך לכל העסקים.
 4. שלב רביעי יחל במועד נובמבר 2024 - מידע בנוגע לשירותים מחברות אשראי חוץ-בנקאי וחברות לתיווך באשראי, במטרה להציע הצעות ערך לכל העסקים.

 

עיקרי תהליך קבלת רישיון על ידי רשות ניירות ערך:

 

 1. רישום והגשת מסמכים במגנא (מערכת מידע של רשות ניירות ערך).
 2. בחינת מסמכי החברה על ידי סגל הרשות - שלב בדיקה על ידי אנשי המקצוע ברשות, במסגרתו בוחן סגל הרשות מגוון תנאים ובכלל זאת מהימנות, מודל עסקי, הצעת הערך המתוכננת ללקוח, התאמה טכנולוגית ויכולות אבטחת מידע לשם שמירה קפדנית על המידע הפיננסי של הלקוחות הנשמר אצלן.
 3. כניסה לסביבת מבחן (טסט) בבנקים – חברות אשר יעברו בהצלחה את שלב הבדיקה, צפויות בנוסף להתנסות בסביבת מבחן, המדמה את הסביבה הטכנולוגית שיעמידו הבנקים לרשות החברות לשם קבלת המידע. יש לציין כי שלב המבחן אינו כולל מידע אמתי אודות לקוחות, אלא מדובר במידע סינטטי בלבד על לקוחות פיקטיביים שנוצר מלכתחילה לצורך פעילות בסביבת המבחן.
 4. מתן רישיון - בקשתן של חברות אשר יסיימו בהצלחה שלבים אלו תועבר לבחינה של ועדה מקצועית מיוחדת ברשות ניירות ערך, אשר עתידה לקבל את ההחלטה הסופית בדבר מתן רישיון שירות מידע פיננסי. חברות אשר יעמדו בהצלחה בכל השלבים יקבלו את הרישיונות מהרשות כד להציע לציבור את שירותיהן.

 

רשות ניירות ערך מעדכנת כי עשר מתוך 13 החברות שהגישו בקשה ראשונית לקבל רישיון עד כה הינן חברות אשר כבר פועלות בתחום וצפויות לקבל הכרה של עוסקות ותיקות.

 

יש לציין כי הרפורמה מסדירה את פעילות הגופים אשר פעלו בשוק המידע הפיננסי עד עתה, כולל חברות אשר פעלו באמצעות טכנולוגיית Screen Scraping. חברות אלו נדרשו להגיש בקשה לקבלת רישיון במסגרת חוק שירות מידע פיננסי עד ליום 14.6.2022. ממועד זה ועד לדצמבר 2024, החברות ימצאו בתקופת מעבר, במהלכה ידרשו להעביר את פעילותן לטכנולוגית API. עם תום תקופת המעבר , מועד יישום הרפורמה על כל סוגי הצעות הערך, תיאסר סופית פעילות שירותי מידע פיננסי, שלא במסגרת ממשקי API.

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים