נפש תגובה ומודעות דרגות משתנות

אין אדם שלא תוהה מהי הנפש, ומה הנשמה ואולי יש או אין נשמה ומה מקומה של הרוח ושל הרצון, ההבנה והכוונה, על נושא זה נאמרו הרבה דברים, נכתבו ספרים רבים ואין מי שלא מנסה להבין ולגעת במהות עמוקה זו.

09.06.2022 מאת: רחל אבידר
נפש תגובה ומודעות דרגות משתנות

 

זהו מעין מסע עמוק לתוכנו, מסע בין עולמות ורבדים ושלבים שהאדם עובר תחילה מעצם היותו וכלה בכל שלב בחיים בהם ההבנה מאפשרת חשיבה ורגש ענייני ובונה, ומה הם העולמות, ונתחיל מלמטה, עולם שנקרא

 

מלכות - שכולל את הטבע מסביב ואת הטבע של האדם על מורכבותו, אחריו עולם שנקרא עשיה - ולמה הכוונה ומה הכיוון, כאן נמצא את הפסוק "סוף מעשה במחשבה תחילה" כלומר חשיבות המעשה, כאן המקום לציין שגם דיבור נחשב כמעשה, ועולם שנקרא.

 

בריאה - ומה מונח בעולם זה, או איזה דרגה מתגלה, זו דרגה של היכולת ליצור מציאות, כמו למצוא את הפתרונות ברגעים מאתגרים, ברמה של הבנה עמוקה, ועולם שנקרא אצילות כשמו כן הוא, בדרגה זו נמצא את האהבה והחמלה, נמצא את האמת שאינה מתפשרת ועדיין נאמרת בחן והתחשבות, עולם שיוצר מציאות של יכולת לסלוח ולקבל, והעיקר הכל בשמחה וטוב לבב.

 

ובכל ארבע עולמות אלה נמצא את השפעת הנפש על פי מקומו החיצוני והפנימי של האדם, וכן החקר של הנפש מעסיק את הרפואה, הפסיכולוגיה והמדע והדעות חלוקות ומשתנות נמצא לכך רמזים כבר בספר בראשית (ד' ו-ז') סיפור קין והבל, נמצא אין סוף כתבים של פילוסופים, ופסיכיאטרים ופסיכולוגים, נמצא לזה הסברים גם בכתבי הרמב"ם, ובזוהר הקדוש ובכתבי הארי הקדוש, ומכאן נבין שאין מי שלא ניסה ללמוד ולהבין על מה מדובר, וגם לזה יש אסכולות, ומה שהיה מקובל בתקופה מסויימת לא מתקבל בזמן אחר, ויחד עם זה עדיין רב הנסתר על הגלוי על אף כל הניסיונות להבין על מה מדובר בספר הזוהר ובחסידות לומדים את הבסיס והמורכבות, על פי מאמרי חז"ל ותורת החסידות, "חמשה שמות נקראו לה - נפש, רוח, נשמה, חיה, ויחידה" ואלו הם חמש דרגות בנפש האדם, בבסיס הנפש היא החיות הגשמית המתלבשת באברי הגוף ומחיה אותם, ואיך נדע שזה נכון? תחילה מכירים את הפסוק שאומר "ושם נפשו בכפו" ומכאן שניתן לאגור את הנפש ביד, כלומר הדם, וגם אם מסיבה כלשהי ישנו שינוי במורכבות ואיכות הדם ונוצרת אנמיה, שהיא החולשה שבדם, מיד תורגש העייפות ומצב רוח ירוד, וגם הפרעות נוספות כמו לחץ דם גבוהה או נמוך שמורה על התנהלות רגשית או מחשבתית שפוגמת בחיות עצמה, הנפש היא המקבילה ל"מלכות" שהיא כלל החיים בעולם הזה.

 

הרוח – למה הכוונה, הרוח היא כלל כוחות הרגש, וזוהי עצם ומהות הנפש, "ורוח אלוהים מרחפת על פני המים" מכאן נבין שיש זיקה והשפעה בין הנפש לרוח, וגם נבין שהעוצמה הרגשית בין לחיוב או לשלילה משפיעה מיידית על ההרגשה הכללית, מכאן שחשוב ללמד את עצמנו לשלוט ברגש, לשלוט במחשבה ולשמור על איזון עד כמה שאפשר.

 

נשמה – על פי התורה זוהי הנפש האלוקית של היהודי, ולמה הכוונה? כל מהותה התקשרות למקורה ולאלוהות, קיום מצוות מתוך קבלת עול לה', קיום מצוות מתוך אהבה לכל וזהו הצוות והציוות לכל, לאדם לחי לטבע, זהו קיום ששומר על הסביבה ועל כל החי מתוך כבוד וידיעה שהכל מאת ה' דבר שמשלב אהבה ויראה, יראה מלחטוא, יראה מהיזק כלשהו, במקרה כזה היראה והאהבה משולבות שאם קיים חשש להכאיב או להזיק הרי שמתקיימת האהבה שתומכת את האדם בבחירתו, באהבה אין הכוונה שנוותר, או שנאפשר לאחר לעשות מעשה לא ראוי, האהבה מובילה להבין ולקבל את הזולת על בחירתו, האהבה אינה כופה רצון ואינה מגבילה, על פי העיקרון "שלא תעשה מה ששנוא עליך לחברך" וגם "ואהבת לרעך כמוך" כשהדגש על כמוך, תאהב כפי שתרצה שיאהבו אותך ואל תפריע כפי שלא תרצה שיפריעו לך.

 

חיה – זו דרגה המאפשרת השגה שכלית בגדולת ה' מתוך אהבה ויראה, יראה שאין הכוונה לפחד כפי שמכירים את הפחד הגשמי, אלה יראה מתוך כבוד, כמו שיראים ומכבדים מלך בשר ודם.

 

יחידה – משמעותה היא הידבקות של עצם הנשמה בקדוש ברוך הוא, זוהי דביקות שכלית יציבה ממש כפי שהאדם דבק בחייו, בדרגה זו מובן שהקדוש ברוך הוא, הוא מקור החיים האמיתיים, ולפיכך יש ומתקיימת ביהודי ההכרה של מוות מתוך קידוש השם כפי שפוגשים לאורך ההיסטוריה היהודית, זוהי המהות של החיים עצמם וביטויה לא רק בחיים הגשמיים.

 

אם נסתכל קצת לעומק נבין שאמנם דרגות, נשמה חיה ויחידה הם עולמות גבוהים, כשלמעשה הם עולמות עמוקים, עמוק בתוכנו ולזה נוטים לקרא תת ההכרה, כלומר דבר מה חסוי הטמון עמוק, מכאן שבמצב של התעוררות פנימית לרצון האמיתי יגרום לתת ההכרה להתגלות ולבוא לידי גילוי והבנה, ומה יתגלה? חוויות שחווינו ולא רק בחיים הנוכחיים, מחשבות שחשבנו ועדיין חושבים ולא מצליחים לשנות, מעשים שעשינו בכל מיני תקופות חיים ולא הולמים רוחנית וגם בחיינו אלה לא הולמים.

 

לכך ניתן להעזר בקריאת ספרים, במיוחד ספרים מהמקורות, תפילה (רצוי מהסידור) שתמיד נוגעת במהות אמיתית פנימית, זו שיחה ביננו לבין עצמנו ובין בוראנו, נעזר במטפלים ומנחים, נשתתף בסדנאות ונקשיב לשעורי תורה הזמינים לנו בכל מקום, כל דרך שתיבחר תוביל למציאות ברורה יותר לכל אחד מאיתנו אכוון את הקוראים לשני ספרים שכתבתי ומובילים לכיוון הגדילה וההתחזקות התעוררות, מודעות גישור וריפוי השתקפויות וסוד האותיות.

 

בלה אשור מטפלת רב תחומית וסופרת להזמנת הספרים ולהתקשרות  050-7201752 ולבקר באתר קישור

תגובות

מומלצים