שר האוצר חתם על צו חדש המטיל מס על סיגריות אלקטרוניות

שר האוצר חתם על צו חדש המטיל מס קניה על נוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות וסיגריות אלקטרוניות שאינן ניתנות למילוי חוזר (חד פעמיות). הצו פורסם ברשומות והינו בתוקף ומחליף את הצו שתוקפו פג שלשום, לאחר שלא קיבל את אישור מליאת הכנסת.

16.06.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
שר האוצר חתם על צו חדש המטיל מס על סיגריות אלקטרוניות

 

הצו שנחתם היום קובע כי על נוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות יוטל מס קניה של 182% מהמחיר הסיטוני השכיח, בתוספת 5.51 ₪ למ"ל, אך לא פחות מ-10.56 ₪ למ"ל. זאת, לעומת מס של 243% מהמחיר הסיטוני השכיח, בתוספת 7.34 ₪, אך לא פחות מ-14.08 ₪ בצו הקודם. הפחתת המס על נוזל למילוי נועדה להפחית את התמריץ לדיווחים כוזבים והתפתחות של "שוק שחור" בענף זה.

על סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות יוטל מס של 270% מהמחיר הסיטוני השכיח, בתוספת 8.16 ₪ למ"ל, אך לא פחות 15.64 ₪ כפי שהוטל בצו הקודם.

הטלת המס היא מהלך מתואם בין רשות המסים למשרד הבריאות, שמטרתו לצמצם את הצריכה של סיגריות אלקטרוניות המעלות את הסיכון למחלות לב ומחלות נשימה. המהלך בא בהמשך למהלכים שהשוו את המיסוי על טבק לחימום וטבק לגלגול למס המוטל על סיגריות "רגילות" ומשקף את השאיפה למיסוי אחיד על כלל מוצרי העישון.

 

תגובות

מומלצים