חורפיש ישוב דרוזי חלש

שוב נחשפים לנתונים קשים במספר מישורים בכפר הדרוזי, והפעם רואים שבחורפיש בגבול הצפוני שמספר תושביה 6,300, סובלת ממגוון של בעיות קשות, בתחום הכלכלה והחברה, הילודה ממשיכה להיות מהמובילות בכפרים והשכר ממשיך להיות ממוצע.

27.02.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
חורפיש ישוב דרוזי חלש

 

הנתונים של הכפר חורפיש מתייחסים למצב החברה המקומית, ביחס למספרים הארציים, חורפיש נמצאת באחוזים של אבטלה, מצב כלכלי ירוד כאשר רוב העובדים הם שכירים, מספר גדול של נכים ומקבלי אבטחת הכנסה, והאוכלוסייה המבוגרת הולכת ופוחתת.

נתונים סטטיסטיים עדכניים, עבור חורפיש שערך המוסד לביטוח הלאומי

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל

  אוכלוסייה התפלגות
חורפיש ארצי חורפיש ארצי
סה''כ אוכלוסייה 6,300 8,967,600 100% 100%
ילדים עד 18 2,063 2,959,794 32.7% 33%
בגיל עבודה 3,783 4,755,719 59.9% 53%
קשישים 471 1,252,083 7.5% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2020

  מספר תושבים התפלגות
חורפיש ארצי חורפיש ארצי
סה''כ תושבים 6,614 9,150,095 100% 100%
כללית 4,506 4,721,985 68.1% 51.6%
לאומית 1,362 732,384 20.6% 8%
מכבי 126 2,437,451 1.9% 26.6%
מאוחדת 620 1,258,275 9.4% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2020

  מספר מבוטחים התפלגות
חורפיש ארצי חורפיש ארצי
סה''כ מבוטחים 4,567 6,755,265 100% 100%
שכירים 2,723 3,831,431 59.6% 56.7%
מזה:שכירים ועצמאים 74 49,413 1.6% 0.7%
עצמאים 235 280,267 5.1% 4.1%
אחר 1,609 2,643,567 35.2% 39.1%

 

נתוני שכר והכנסה

  חורפיש ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 9,427 10,593
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 6,438 10,881
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 41.3 33.6
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 2.6

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
חורפיש ארצי חורפיש ארצי
אזרח ותיק ושאירים 401 1,053,240 6.4% 11.7% 01/01/2020
אזרח ותיק 307 960,288 4.9% 10.7% 01/01/2020
שאירים 94 92,952 1.5% 1% 01/01/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 45 195,562 0.7% 2.2% 01/01/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 47 71,630 0.7% 0.8% 01/10/2019
סיעוד 105 210,925 1.7% 2.4% 01/11/2019
מזונות *** 14,256 0% 0.2% 01/01/2020
אבטלה 40 73,231 0.6% 0.8% 01/10/2019
נכות כללית 191 260,292 3% 2.9% 01/01/2020
שירותים מיוחדים לנכים 52 65,905 0.8% 0.7% 01/01/2020
ילד נכה 42 71,599 0.7% 0.8% 01/01/2020
ניידות 36 45,952 0.6% 0.5% 01/01/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 998 1,216,420 15.8% 13.6% 01/02/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 75 212,281 1.2% 2.4% 01/02/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,044 2,966,729 32.4% 33.1% 01/02/2020
דמי לידה  10 11,898 0.2% 0.1% 01/01/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 11 62,582 0.2% 0.7% 01/01/2020
דמי פגיעה  *** 5,727 0.1% 0.1% 01/01/2020

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים