יאנוח גת חיים ברמה מעל כולם

נתונים סטטיסטיים של הביטוח הלאומי עד ינואר 2019, של הכפרים יאנוח-ג'ת, מספר התושבים 6,500, מולידים ילדים יותר מהכפרים האחרים, יותר בעלי מקצוע ויזמים, פחות אבטלה ונכות, זהו כפר שעם קום המדינה היה אחרון בסולם ההתפתחות, לכל הנתונים

28.03.2019 מאת: פורטל הכרמל
יאנוח גת חיים ברמה מעל כולם

 

 

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2017

  אוכלוסייה התפלגות
יאנוח-ג'ת ארצי יאנוח-ג'ת ארצי
סה''כ אוכלוסייה 6,500 8,797,900 100% 100%
ילדים עד 18 2,237 2,908,328 34.6% 33.1%
בגיל עבודה 3,837 4,677,287 59.3% 53.2%
קשישים 393 1,212,327 6.1% 13.8%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2019

  מספר תושבים התפלגות
יאנוח-ג'ת ארצי יאנוח-ג'ת ארצי
סה''כ תושבים 6,519 8,801,764 100% 100%
כללית 5,495 4,564,899 84.3% 51.9%
לאומית 40 723,241 0.6% 8.2%
מכבי 772 2,291,967 11.8% 26%
מאוחדת 212 1,221,657 3.3% 13.9%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2019

  מספר מבוטחים התפלגות
יאנוח-ג'ת ארצי יאנוח-ג'ת ארצי
סה''כ מבוטחים 4,303 6,621,598 100% 100%
שכירים 2,691 3,683,535 62.5% 55.6%
מזה:שכירים ועצמאים 44 51,123 1% 0.8%
עצמאים 161 280,555 3.7% 4.2%
אחר 1,451 2,657,508 33.7% 40.1%

 

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2016

  יאנוח-ג'ת ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,328 10,488
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 6,233 10,362
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 41 33
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 1.8
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.6 2.5

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות ** אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
יאנוח-ג'ת ארצי יאנוח-ג'ת ארצי
אזרח ותיק ושאירים 1,039 1,018,865 16% 11.6% 01/01/2019
אזרח ותיק 835 924,489 12.8% 10.5% 01/01/2019
שאירים 204 94,376 3.2% 1.1% 01/01/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 42 195,385 0.6% 2.2% 01/01/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 63 74,906 1% 0.9% 01/10/2018
סיעוד 57 176,824 0.9% 2% 01/11/2018
מזונות *** 14,719 0% 0.2% 01/01/2019
אבטלה  34 68,522 0.5% 0.8% 01/09/2018
נכות כללית 212 254,610 3.3% 2.9% 01/01/2019
שירותים מיוחדים לנכים 58 63,216 0.9% 0.7% 01/01/2019
ילד נכה 43 64,025 0.7% 0.7% 01/01/2019
ניידות 45 44,165 0.7% 0.5% 01/01/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 994 1,197,368 15.3% 13.6% 01/02/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 114 208,541 1.8% 2.4% 01/02/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,141 2,915,430 32.9% 33.1% 01/02/2019
דמי לידה  *** 11,152 0.1% 0.1% 01/01/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 29 59,732 0.4% 0.7% 01/01/2019
דמי פגיעה  *** 5,601 0.1% 0.1% 01/01/2019


 

פורטל הכרמל

תגובות

1. רמי לפני 9 חודשים
זה כפר דרוזי

מומלצים