מכתב הדרוזים מעוספיה למנכ"ל רט"ג

בעיות הקרקעות בכפר הדרוזי והחקירות במשטרה שהתקיימו נגד מספר אנשים שמעורבים בהסדרת הבניה ופתיחת כבישי מילוט, מביאות את בעלי הקרקעות לדרוש ממנכ"ל רט"ג שאול גולשטיין סילוק יד ותשלום דמי שימוש בקרקעות, "תושבי הכרמל אינם לוטשים עיניים לקרקעות המדינה".

02.08.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מכתב הדרוזים מעוספיה למנכ"ל רט"ג

 

זו פעם ראשונה שהדרוזים משגרים מכתב דרישה מסוג זה למנכ"ל רט"ג שמדבר בעד עצמו, של שימוש בקרקע בבעלות פרטית לצורך פארקים ושמורות, במקום לאשר להם שימוש חקלאי וכבישי מילוט בעת הצורך.

לתוכן המכתב שהתקבל במשרדי מנכ"ל רט"ג שאול גולשטיין

 

לכבוד 

שאול גולשטיין – מנכ"ל רט"ג

נכבדי,

הנדון : דרישה לסילוק יד , תשלום דמי שימוש

הננו בעלי זכויות במקרקעין ידועים ומזוהים בגוש 17164, 17166 , 17165 מלינים על כך כי רשות הטבע והגנים  (להלן: הרשות ) פלשה לחלקות שבבעלותנו בביצוע פתיחת כבישים וסלילתם ללא כל הודעה ו\או הסכמה מאתנו .

הרשות ממשכיה להשתמש בכבישים אשר נסללו  מחלקתנו ללא היתר ו\או אשור כדין . המדובר בשימוש אסור על פי דין ומהווה הסגת גבול .

על אף קיומן של תוואים מנדטוריים של כבישם עוקפי  חלקות , בחרה הרשות לפתוח כבישים חוצי חלקות דווקא מהחלקות שבבעלותנו מתוך כוונה לגרום נזק ממשי לקרקעות ולאפשרות ניצולן .

מדיניות זו של הרשות אינה זרה לתושבי הכרמל .

תנאי נאה דורש ותנאי נאה מקיים .

הרשות הטוענת לאכיפה במסגרת חוקי המדינה השונים , מפרה ברגל גסה את חוקיה היא ופוגעת בזכויות יסוד שלנו , הזכות לקניין . תוכנית ג 566 וג 1209 מאפשרות שימוש חקלאי בחלקות .

עת מתנכלת הרשות לחקלאים תושבי הכרמל, ומזמנת תושבים תמימים לחקירות בטענה של שימוש לא חוקי )  בקרקע הפרטית) ,  עושה היא כעולה על רוחה תוך פגיעה דורסנית בזכויות אחרים .

תושבים רבים הגישו בקשות באמצעותם ובאמצעות עורכי דין , לעיבוד והכשרת קרקעותיהם הפרטיות בהתאם  לשימוש על פי תוכניות מאושרות ולא נענו כלל . אי העינות הרשות לבקשות התושבים מהווה הסכמה וכך עושים התושבים . מכיוון שהרשות אינה עונה בכתב לבקשות התושבים המופנות אליה ימשיכו התושבים לעבד ולהכשיר קרקעותיהם בהתאם לשימושים המותרים ללא אישור מהרשות .

הרשות משתמשת שימוש דורסני  ציני לועג ומזלזל בסמכות לזמן תושבים לחקירה על שימוש בקרקעות הפרטיות שלהם  כאמור לעיל , תוך גרירת גורמי אכיפה אחרים למאבק מיותר של הרשות בתושבים ממניעיה הזרים .

הרשות וזרועותיה השונים , מרחיקה לכת ומתקוממת נגד סלילת כביש בתוואי מאושר –מנדטורי- מוציאה צווי הריסה , מזמנת תושבים לחקירה ומאיימת בהליכים משפטיים .

להזכירך , כי מדובר בכביש קיים , סלילתו נעשתה בהתאם לדו"ח מבקר המדינה ולמען תושבים רבים מהאזור ... הכביש משרת בראש בראשונה את הרשות .

סלילת הדרך תואמת סעיף 154 א לחוק המקרקעין . כבודו מופנה לפסיקה בעניין קרקעות מסוג מתרוקה במבחן האובייקטיבי הדרך ברשות הרבים לשימוש כלל הציבור, והסוביקטיבי בשל הצורך החיוני של הפרט בדרך למקרקעין , זכות יסודית, על חוקית ולמען שלום הציבור לחופש הקניין, כמו גם מותר לפתח ולהרחיב ולהניח תשתיות   לשעת חירום  חובה לרווח ולהיערך .חובה זו אינה עושה הרשות או כל גורם תכנוני אחר

דו"ח מבקר המדינה בעניין שריפת הכרמל ,דורש מהרשות לפעול לשם פתיחת כבישי מילוט והיערכות , לא עלינו, למקרה של שריפות ו\או אסון כלשהו.

מיותר לציין כי הכביש נכלל בהסכם הגריעות  עליו הרשות  חתומה .

זמן בו דורשת הרשות היתרים  ואישורים לסלילת כביש חיוני  ביותר, נשאלת השאלה "האם אותה רשות פעלה ופועלת כך כאשר היא סוללת ופותחת כבישים" בעצמה?? האם קיים היתר לכבישים בהם משתמשת הרשות בקרקעות שבבעלות המדינה ? האם קיבלה הרשות אשורו\או היתר עת פתחה כבישים בחלקות פרטיות של תושבי הכרמל.

התושבים המקומיים וביוזמות אישיות ובברכת אנשי הדת ופרנסי הכפרים לא ימתינו עוד מעבר ל 40 שנים בהם לא מקדמת הוועדה המחוזית תוכניות להרחבת היישובים בכרמל לרבות, אך לא רק , פתרון כביש עוקף כפרים .מדיניות זו מאפיינת את גורמי התכנון על זרועויתה השונים. העדר פיתוח, העדר תכנון , בולשיויקיות  לשמה.

להבדל מהרשות, תושבי הכרמל אינם רואים את התכנון דרך האכיפה בלבד. עד כה עשתה הרשות כל העולה על דעתה במחטפים, במחבואים ובנסתרים.העידן הזה תם לו.

בנוסף , הרשות משתמשת בתקשורת הניזונה מחלקי מידע עד כדי שקרים של הרשות כלפי תושבי הכרמל ומכפישים אותנו תוך ציור התושבים התמימים כעבריינים ופורעי חוק.

תושבי הכרמל אינם לוטשים עיניים לקרקעות המדינה ואינם פולשים אליהן. תושבי הכרמל משתמשים בקרקעות שלהם, קרקעות בהסכם ההבנות והגריעות וזאת להבדל מהרשות הלוטשת עיניים לקרקעות בבעלויות  פרטיות .
לאור האמור, הנכם נדרשים לסלק ידכם מהקרקעות שבבעלותנו, הנכם נדרשים להחזיר את המצב לקדמותו ,והנכם נדרשים לפצות את בעלי הקרקעות בגין שימוש בקרקעות

 

בכבוד רב בשם בעלי הקרקעות 
שיח' זידאן עטשה
שיח ריאד מרזוק
שריף אבו רוקן
סמיר אבו פארס 
אחמד ווהב

העתקים:

שייך מוופק טריף-המנהיג הרוחני לעדה הדרוזית בישראל

שר הפנים- הרב אריה דרעי מחלוף

מר בהיג מנסור –ראש המועצה המקומית עספיא

מר ארז קמניץ-המשנה ליועמ"ש

מר פאיז חנא – ממנונה המחוז

מר איתמר בן דוד – יו"ר הוועדה המחוזית –חיפה

מר אבי כהן – ראש היחידה לפיקוח 

 

פורטל הכרמל

תגובות

6. שחיתות לפני 3 חודשים
רפיק חלבי ביד אחת עם הממשלה ליהד את הכפר
5. מן הישוב לפני 3 חודשים
לדרוזים הישראליים
4. דילאווי1 לפני 3 חודשים
לא מספיק
3. דרוזים וישראלים לפני 3 חודשים
להגיע להסכמות ואיזון בין אדם וטבע...
2. יוסף לפני 3 חודשים
כל הכבוד
1. המדינה לפני 3 חודשים
קרקעות

מומלצים