אכיפת צווי הגנה על חושפי שחיתויות

תנועת אומ"ץ, אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי, פנתה למבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס בבקשה להתייחס לסוגיית אכיפת צווי הגנה על חושפי שחיתויות.

23.06.2011 מאת: פורטל הכרמל והצפון
אכיפת צווי הגנה על חושפי שחיתויות

תנועת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה בנושא אכיפת צווי הגנה על חושפי שחיתויות, בעקבות פנייתו של ישראל ברכר חשב איגוד ערים אזור חיפה- ביוב אל המבקר מיום 29.5.2011 בנושא.

בפנייה של תנועת אומ"ץ אל מבקר המדינה כותב נתן להב הממונה על הפרוייקטים: "תנועת אומ"ץ קיבלה עותק מפנייתו מר ישראל ברכר שבסימוכין, חשב איגוד ערים אזור חיפה- ביוב אל המבקר, ובו הוא מפרט שורה של התנכלויות והתאנויות אליו, פגיעה בזכויותיו ובשכרו, מצד הממונים וזאת על רקע חשיפותיו של מעשים מושחתים שבוצעו בתאגיד בו הוא מועסק על ידי בעלי תפקיד בכירים, ושבגין פעילותו מצא משרד המבקר לנכון ליתן לטובתו צו הגנה.

יחד עם פירוט ההתנכלויות אליו מצד הממונים, מלין מר ברכר, כי למרות הצו שניתן על ידי משרד המבקר, מתוקף חוק, באופן בוטה ובמופגן, ללא מורא מהחוק ותוך זלזול בצו שהוצא על ידי משרד מבקר המדינה, מפרים מנהלי התאגיד בצורה גסה את הוראות צו המבקר, ועל פי הודאתו של מר ברכר, כל ניסיונותיו להביא את הממונים על הנושא במשרדך, לכלל מעורבות ו/או טיפול מתבקש בהתייחסותם של גורמי ההנהלה בתאגיד כלפי חושף השחיתויות מר ברכר, לא זכו להתייחסות מעשית חיובית אוהדת.

לצערנו, למרות שמדובר בתחושות סובייקטיביות, מר ברכר אינו חושף השחיתויות היחיד שפנה אל תנועת אומ"ץ ומלין כי הוא חש ננטש על ידי משרד מבקר המדינה, בבחינת "הכושי עשה את שלו...", אפילו לא באמפטיה לסבל הרב שעוברים חושפי השחיתויות בכתישה האינטנסיבית אותם הם חווים לאורך זמן מצד בעלי שררה, שחושפי השחיתויות הם לצנינים בעיניהם, ומחפשים כל דרך לנקום ולהיפרע מהם.

אנו לא נחדש דבר למבקר אם נאמר, למרות שיש גם מספר מצומצם ביותר של צדיקים בסדום של מערכות השלטון בישראל, אם נאמר כי גורמי ביקורת הפנים במוסדות השלטון, במערכת הממשלתית והמוניציפאלית, בתאגידים ובגופים הקשורים, הינם גופים מסורסים ומסרסים, הפועלים בכפיפות מתלה, ובהתאם להוראות להנחיות ולהגדרת עדיפויות של אלה שאותם הם אמורים לבקר, ותלויים בהם בפרנסתם וקידומם.

דווקא על רקע זה של מערכת בקרה מנוונת מיבנית בהגדרתה, בהם הסיכוי שמעשה שחיתות ייחשף כתוצאה מביקורת עצמית של מערכת, הוא פחות מסיכוי לזכייה בפרס הראשון בהגרלת הלוטו, חשובה פעילותם ועידודם של אנשים אמיצים בעלי מצפון, יושר ויושרה שרדיפת הצדק בוערת בעצמותיהם, שיידעו כי יש להם משכן בבית מבקר המדינה, כי תלונותיהם יישמעו, ייבדקו, ומרגע שיתברר כי יש ממש בתלונות, וכי אמנם נעברו עבירות, ויינתן הצו מעם משרד המבקר, תיפרס מעל וסביב אנשים אלה חומת מגן אמיתית, שלא תאפשר פגיעה בהם, לא ישירה ולא במסווה, ולא יינטשו אנשים אלה ויופקרו לחיות לטרף לבעלי זרוע.

על פי אופי הפנים המתקבלות באומ"ץ, כמו פנייתו של מר ברכר, תחושתם הנראית מוצדקת על פניה, היא של לוחמים שהופקרו בשדה הקרב, ואין להם אף תחושה שמבינים אותם ודואגים להם וחבל, וגם אם זה אינו נכון, הם אינם מרגישים זאת.

תנועת אומ"ץ משוכנעת כי אין זו מדיניות משרד המבקר, ומוצאת לנכון לבקש מהמבקר לרענן ולחדד הנחיות לאחראים לכך במשרדך, לטפל בצורה אחראית ואוהדת בחושפי השחיתויות, כמו במר ברכר, מר אבי כהן מחברת החשמל ואחרים, ולא לתת להם את התחושה שהופקרו, ועם כל אי הנעימות והצער זו תחושתם.

נבקש את התייחסות המבקר וטיפולו גם ובאופן ספציפי בתלונתו שבסימוכין של מר ברכר".

תגובות

מומלצים