זכאות לעובדים עצמאיים לקבל דמי אבטלה בדומה לשכירים

הצעת החוק קובעת את התנאים והכללים לתשלום דמי האבטלה לעצמאיים כאמור, כמו גם את גובה השכר היומי הממוצע לגבי מובטל שהוא עובד עצמאי שיעמוד על 2/3 מהשכר הממוצע במשק.

10.11.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
 זכאות לעובדים עצמאיים לקבל דמי אבטלה בדומה לשכירים

 

ח"כ מאזן גנאיים כעת במליאה בעניין חוק, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון דמי אבטלה לעצמאים), התשפ"ב-2021 של חבר הכנסת מאזן גנאים וקבוצת חברי כנסת קיבלה פטור מחובת הנחה 

 

הצעת החוק קובעת זכאות לעובדים עצמאיים לקבל דמי אבטלה, בדומה לעובדים שכירים במשק.

 

על פי המוצע ביטוח האבטלה לעצמאיים ינוהל בביטוח הלאומי כענף ביטוח נפרד שינוהל בקרן המיועדת לכך וימומן מאוצר המדינה ומתקבולים שגבה המוסד לביטוח לאומי מדמי הביטוח לענף זה.


הוועדה המוסמכת לדון בהצעת חוק זו הינה ועדת העבודה והרווחה

 

 

תגובות

מומלצים