מדוע יפה נוף בע"מ החליטו לוותר על מכרז תחנת המעבר בעוספיה?

מהמסמכים שנמסרו לפורטל הכרמל והצפון לפי חוק חופש המידע, לגבי מכרזים הקשורים לביצוע עבודות ופרויקטים בעוספיה, עולה מהמכרז של תחנת המעבר שחברת יפה נוף זכתה ואחרי חודשים ויתרה על המכרז לטובת זערורה, מועצת עוספיה טרם מסרה תגובה, לפרטים

22.03.2021 מאת: חסין חלבי
מדוע יפה נוף בע"מ החליטו לוותר על מכרז תחנת המעבר בעוספיה?

 

פורטל הכרמל והצפון פנה בבקשה למועצת עוספיה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע התשנ"ח 1998 מכתב מתאריך 10-10-2020, פרוטקלים של ועדת המכרזים בשנים 2019 עד 2020. מועצת עוספיה נענתה והעבירה לאתר את הפרוטוקולים של ועדת המכרזים.

מערכת האתר מרכזת את תכן הדברים של הפרוטוקולים שאישרה ועדת המכרזים בעוספיה, בהמשך נביא לכם את הפרטים החשובים מכל מכרז ומכרז.

הפנינו שאלות שטרם התקבלה תגובת מועצת עוספיה לגביהם, לגבי מכרז מתאריך 18/3/2019 בעניין מכרז פינוי והסדרת תחנת מעבר, בו זכתה חברת יפה נוף בע"מ  שהעלות עמדה על 758 אלף ש"ח.

בתאריך 1/5/2019 שוב התקיים מכרז לאור הודעת יפה נוף בע"מ  שהם מוותרים על המכרז, והמכרז עבר לקבלן מ.א. זערורה שההצעה שלו עמדה על 795 אלף ש"ח. שהוא היה יותר יקר. לא נפתח מכרז חדש.

האם צוין בפרוטוקול מכתב הוויתור של יפה נוף? והאם באמת יפה נוף בע"מ  ויתר על המכרז? ולמה לא נפתח מכרז חדש וועדת המכרזים העדיפה לקבל את זערורה שהוא יותר יקר?.

מעיון בפרוטוקול ועדת המכרזים של המועצה המקומית עוספיה ישיבה מיום 18.3.2019, חברי הועדה איימן סיף, מחרז מחרז, ספואן סאבא ובהשתתפות הגזברית אז רים אסדי ועו"ד אופיר רשף. בנוסף למבקר המועצה עו"ד מואנס עלו בנושא מכרז-1/2019 פינוי תחנת מעבר עוספיה.

שתי חברות שהתמודדו על מכרז תחנת המעבר

1.מגרסות יפה נוף בע"מ 
2.מ.א. זערורה בע"מ 

בדיון שהתקיים עלו הדברים הבאים : 1.בבדיקת מסמכי המכרז חברת זערורה לא השלימה סעיף 2.3 שהוא הוכחת ניסיון שנה לפחות מ 3 שנים אחרונות מתאריך המכרז בתחום פינוי פסולת יבשה ומחזורה בהיקף של 5000 טון לפחות לרבות הערכת כמות מאושרת לעניין המחזור.

2.זערורה נתן הצעת מחיר של 795000ש"ח כולל מ.ע.מ והנחה של 5000 ₪ ז.א הצעה של 790000 ₪.

3.חברת מגרסות יפה נוף בע"מ הציעה 758000 ₪ כולל מ.ע.מ.

4.חבר הועדה מחרז מחרז ציין בפני הועדה: "מניסיון עבודה עם מ.א. זערורה מעדיף לא להתקשר עימו והמליץ על יפה נוף".

5.ספואן המליץ על יפה נוף כי יש לה ההצעה הזולה.

6.איימן ציין בפני הועדה:"לאחר ניסיון מ.א זערורה והצעתו יקרה יותר מהמציע השני אני ממליץ על מגרסות יפה נוף"

7.היועמ"ש של המועצה כתב לאחר המלצת הועדה שהשיקול בהחלטה זה ההצעה הזולה ואחר כך הניסיון, החלטת הועדה להמליץ לראש המועצה לאשר הצעת מגרסות יפה נוף  758000 ₪.

משום מה לאחר כמה שבועות הזוכה במכרז תחנת המעבר חברת יפה נוף מוותרת על המכרז ומגישה מכתב על הוויתור למועצה (את המכתב הנ"ל אין לנו ולא הוצג לבקשתנו) ככה נכתב בפרוטוקול הישיבה מיום 1.5.2019 של ועדת המכרזים.

ואז בישיבת ועדת המכרזים מיום 1.5.2019 היועמ"ש אישר להביא הצעת המציע השני מ.א זערורה אחרי שהוצג מכתב מזערורה שהוא מסכים לבצע את העבודות במצב הקיים ליום הישיבה ב 1.5.2019 במחיר שהוא הציע בוועדה הקודמת 18.3.2019.

המלצת הועדה לאשר את הצעת חברת מ.א. זערורה במחיר 795 אלף ₪ בהצבעת כל חברי ועדת המכרזים פה אחד בלי דיון מחדש בניירת החסרה על ניסיונו במחזור פסולת יבשה למרות שבישיבה הקודמת שניים מחברי הועדה היו נגד בחירתו של זערורה בגלל ניסיון המועצה המר לטענתם בעבודה הרגילה מולו.

ומכאן נשאלות השאלות הבאות :

1-לאור עזיבת מגרסות יפה נוף ואי התאמת זערורה למכרז הזה, למה לא נפתח מכרז חדש ?.

2-איך הועדה מאשרת לקבלן לבצע עבודה כאשר אין לו ניסיון בתחום המחזור ולא הביא מסמך לניסיון שלו בתחום ב 3 השנים האחרונות לפי תנאי המכרז שהם קבעו ?.

3-מעיון בדף הבית לעסק של זערורה אין זכר למילה מחזור פסולת יבשה.

4.אם הם קבעו במכרז בוועדה הראשונה עפ"י ההצעה הזולה היה עליהם לבטל את המכרז ולפתוח מכרז חדש ולתת לחברה המתמחה בתחום עם ההצעה הזולה ביותר כדי לחסוך כסף למועצה?.

5.בסופו של דבר האם המועצה קבלה מזערורה מסמך מה עלה בגורל הפסולת שהוא פינה מתחנת המעבר? אם הוא מחזר אותה או העביר אותה להטמנה בניגוד לתנאי המכרז ?.

השאלות רבות לאור המצב שנוצר, יש כאן אחריות של מועצת עוספיה לתת תשובות לציבור התושבים.

 

תגובות

10. כיופי לפני 30 ימים
אין מי ששומר על הקופה הציבורית
9. מאוכזב לפני 30 ימים
איפה חברי המועצה לפקח ולמנוע דברים כאלה?
8. עספאווי לפני 30 ימים
איפה השקיפות
7. סלים לפני 30 ימים
זה מה שקורה שאין אלוהים לאנשים
6. ארכאב לפני 30 ימים
לך תבנה מדינה עם מועצה כזו
5. רמי לפני 30 ימים
היה צריך לפסול את המכרז
4. תושב לפני 30 ימים
המועצה צריכה להבהיר מה קורה
3. בכיר לפני 30 ימים
מקווה שיהיה טוב
2. חור לפני 1 חודש
חובה לחקור לעמוד מה קרה
1. עיספאוי לפני 1 חודש
למה זה קורה אין לכם אחריות צבורת

מומלצים