עוה"ד טל איטקין: מהי תביעה לתשלום דמי שימוש?

תביעות לתשלום דמי שימוש ראויים מוגשות לא אחת ע"י מי מבני-הזוג שנאלצו לעזוב את בית המגורים המשותף בעטיו של הפירוד. עוה"ד טל איטקין, מומחית בדיני משפחה, מעמד אישי וירושה, מסבירה אימתי ניתן להגיד תביעה לתשלום דמי שימוש ראויים.

04.05.2015 מאת: פורטל הכרמל והצפון
עוה"ד טל איטקין: מהי תביעה לתשלום דמי שימוש?

תוגש תביעה לחיוב בתשלום עבור דמי שימוש בדירת המגורים המשותפת/ עוה"ד טל איטקין

מהי תביעה לתשלום דמי שימוש?

תביעה לתשלום דמי שימוש ראויים, הינה תביעה המוגשת ע"י בן הזוג שעזב את בית המגורים של המשפחה בעטיה של הפרידה, במסגרתה נדרש בית המשפט להורות לבן הזוג שהמשיך להתגורר בבית המגורים המשותף לשלם עבור השימוש בו. לרוב, מתייחסת התביעה לתקופה שבין המועד בו עזב בן הזוג התובע את בית המגורים ועד למועד בו ניתן פסק דין לעניין פירוק השיתוף בנכס או פס"ד הצהרתי ביחס לזכותו הקניינית של כל אחד מבני-הזוג בנכס נשוא המחלוקת.

לכאורה, התשתית המשפטית המבססת את עילת התביעה הינה ברורה. סעיף 33 לחוק המקרקעין קובע כי שותף המשתמש במקרקעין משותפים חייב בתשלום שכר ראוי ליתר השותפים, עפ"י חלקם במקרקעין, בגין השימוש שעשה.

כמו כן, סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט קובע כי מי שקיבל שלא עפ"י זכות שבדין נכס חייב להשיב למזכה (בעל הזכות) את הזכייה. על אף הוראות החוק הברורות לכאורה, הרי שבתחום דיני המשפחה ישנו חוסר שוויון המוביל פעמים רבות גם לחוסר שוויון בתוצאה המשפטית בתביעות לתשלום דמי שימוש ראויים.

מקורו של הפער בחובה הדתית המוטלת על הגבר היהודי בתשלום מזונותיה ומדורה של האישה, המוביל לכך שבתי המשפט פוסקים ביתר קלות תשלום דמי שימוש לאישה במקרים בהם היא זו שעזבה את הבית במהלכה של הפרידה, ומקשים יותר כאשר עסקינן בתביעות המוגשות מצד גברים, מבהירה עו"ד טל איטקין.

יחד עם זאת, אין לומר נואש. לאחרונה, ניתן פסק-דין ע"י בית הדין הרבני במסגרתו חויבה אישה בתשלום דמי שימוש ראויים לבעלה, בגין התקופה בה התגורר מחוץ לביתם עקב הפרידה. במסגרת תביעת הגירושין שנדונה בפני ביה"ד הרבני, כרתו בני הזוג הסכם במסגרתו הוסכם על פירוק השיתוף בדירה ונקבע כי האישה תרכוש את חלקו של הבעל.

עוה"ד טל איטקין

לאחר מכן, בעוד התביעה מתנהלת, דרש הבעל לחייב את האישה בתשלום דמי שימוש ראויים בגין התקופה במהלכה לא התגורר בביתם המשותף ונדרש להוצאות עבור דיור חלופי.  האישה התנגדה לחיובה בתלום דמי השימוש בטענה שכל עוד הסוגיה לא הוזכרה בהסכם הגירושין אשר הסדיר את כל המחלוקות הרכושיות בין הצדדים, אין מקום לדון בה עוד. לחלופין טענה האישה כי במידה ותחויב בתשלום לו טוען הבעל, יש לקזז ממנו את חלקם יש ילדיהם המשותפים אשר מתגוררים עמה בדירה.

ביה"ד קבע פה אחד, כי יש לחייב את האישה בתשלום דמי שימוש ראויים בדירה לתקופה של 5 וחצי שנים בהם התגוררה לבדה בבית. לגישת ביה"ד, במקרה בו היו שני בני הזוג עוזבים את הדירה ומשכירים אותה לצד ג', היו מתחלקים הם בתמורה שקיבלו עבור השכירות. משכך, על האישה לשלם לבעל עבור התקופה בה החזיקה לבדה בדירה, בעוד הבעל נאלץ לשלם עבור מדור חלופי. באשר לטענת הקיזוז שהעלתה האישה קבע ביה"ד הרבני כי על העניין להיות מוכרע על-ידי בית המשפט לענייני משפחה.

לסיכום, תביעות בעבור תשלום דמי שימוש ראויים תופסות מקום נכבד בהליך המשפטי בין בני-הזוג, מסבירה עו"ד טל איטקין. על כל אחד מבני הזוג להכיר את זכותו וזכאותו לקבלת תשלום עבור דמי השימוש הראויים בדירת המגורים במקרים המתאימים. לפיכך, מומלץ להיוועץ באיש מקצוע מן התחום בכדי לברר את הזכאות במקרה של פרידה.

המאמר מוגש באדיבות משרד עו"ד טל איטקין: http://www.itkintal.co.il/

תגובות

מומלצים