עצמאות 71 למדינת ישראל

ביום העצמאות ה-71 אוכלוסיית ישראל מונה 9.021 מיליון נפשות, 6.697 מיליון יהודים (74.2%), 1.890 מיליון ערבים (20.9%), 434 אלף אחרים 4.8%, בקום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף נפשות.

09.05.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
עצמאות 71 למדינת ישראל

 

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ביום העצמאות ה-100 לישראל צפויה האוכלוסייה להגיע ל-15.2 מיליון נפשות.

מיום העצמאות שעבר גדלה אוכלוסיית ישראל ב-177 אלף (גידול של 2%. בתקופה זו נולדו 188 אלף תינוקות, הגיעו 31 אלף עולים, ונפטרו 47

 מקום המדינה הגיעו לישראל 2.3 מיליון עולים, כ-%43 מתוכם הגיעו לאחר שנת 1990.
% 45 מכלל האוכלוסייה היהודית בעולם חיים בישראל.
48 אלף בני 90 ומעלה חיים בישראל.
% 75 מהיהודים צברים ילידי ישראל
2018- מהחיים מרוצים 88.9% 

גאוגרפיה
שטח המדינה: 22.072 קמ"ר
שטח הימות -ים כנרת וים המלח %2.0
מספר היישובים בישראל: 1.217 ( מבוסס על אומדני אוכלוסייה לשנת 2017)

בריאות
תוחלת חיים ב-2017 :)גברים – 80.7
84.6 – נשים

חינוך
מספר מוסדות להשכלה גבוהה: 62
שיעור זכאים לתעודת בגרות מהנבחנים: 75.6% ( ב-2017)

רמת חיים
הכנסה כספית ממוצעת בחודש של משק בית:16.518 ש"ח ב-2017 ,עלייה ריאלית של %6.4
בהשוואה ל-2016
הוצאה כספית ממוצעת בחודש של משק בית: 13.114 ש"ח ב-2017 ,עלייה ריאלית של %2.2
בהשוואה ל-2016

עבודה ושכר
שכר ממוצע למשרת שכיר: 10.437ש"ח
שיעור בלתי מועסקים: 4.0%
חלקם של המועסקים בהייטק מכלל המועסקים בישראל: 8.3%( ב-2016)

עסקים ותעשייה
מספר עסקים פעילים: 583.000 ,כמחצית מהם %51 אינם מעסיקים עובדים ב-2017
מספר מפעלי תעשייה:  21.000 ( ב-2017)
מספר משרות בענפי התעשייה: 363.000 ( ב-2017)

אינדיקטורים כלכליים
התוצר המקומי הגולמי לנפש, במחירים קבועים, ב-2018 עלה ב-%3.1 לעומת 2017 .
עלייה של %0.8 במדד המחירים לצרכן ב-2018

תיירות
 4.4 מיליון כניסות מבקרים לישראל
 5.8 מיליון יציאות ישראלים לחו"ל

תחבורה
אחוז משקי הבית שבבעלותם מכונית אחת לפחות: %9.71 ב-2017
3,495,412 :רכב כלי מספר 
4,358,402 :לנהוג המורשים מספר 
 אורך דרכים סלולות בק"מ: 555,19 ב-2017

בינוי, דיור ונדל"ן
אחוז הבעלות של משקי בית על דירה: %66.5  ב-2017

ספורט
179 מדליות בענפים אולימפיים, לא אולימפיים ופראלימפיים נכים ב-2017

 

אחרי ההצלחה של "רמיקס יום העצמאות 70", הנה בא "רמיקס יום העצמאות 71"!!! זאת הגרסה המקוצרת. הורדה: http://www.upfile.co.il/file/765996721.html ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌...

תגובות

מומלצים