גלנט הקים ועדת בדיקה שתבחן את תהליך בחינות הבגרות תש"ף

בראש הועדה החיצונית תעמוד מנכ"לית משרד החינוך לשעבר, רונית תירוש, שר החינוך החליט למנות ועדת בדיקה מקצועית חיצונית שתבחן את תהליכי העבודה של בגרויות קיץ תש"ף. הוועדה תגיש את ממצאיה והמלצותיה לשר החינוך ולמנכ"ל משרדו בתוך 45 יום. 

21.12.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
גלנט הקים ועדת בדיקה שתבחן את תהליך בחינות הבגרות תש"ף

צילום: ליאת לומבוזו

 

הוועדה הוקמה על רקע הליקויים שנמצאו בתהליך ובאופן שינוי מתכונת בחינות הבגרות שנקבע במרץ 2020
שר החינוך, יואב גלנט, הודיע היום כי החליט למנות ועדת בדיקה חיצונית שתבחן את תהליך היישום של בחינות הבגרות תש"ף,  שנקבעו במרץ 2020. כמו-כן, הוועדה תבחן את תהליך עיבוד הציוניים הבית ספריים, אופן קליטתם, ובין היתר, את עיבוד נתוני הבגרויות של שנים עברו באמצעות המנגנון שנקבע אז שקלול דיפרנציאלי (שק״ד).

 

בין חברי הוועדה: 
 

נשיאת מכללת לוינסקי - פרופ' מיכל בלר
מנהלת המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו) – ד"ר ענת בן סימון
מומחה לכלכלת חינוך - פרופ' ויקטור לביא מהאוניברסיטה העברית 
יועצת פדגוגית במרכז מדעני העתיד ומנהלת האגף העל יסודי לשעבר  גב' יפה פס.

 

נדגיש, כי על רקע טענות מנהלים, מורים ותלמידים בעניין הציונים הבית ספריים, ולקראת בגרויות חורף וקיץ תשפ"א ערך מנכ"ל משרד החינוך, עמית אדרי, בקרה אחר יישום מתווה בגרויות קיץ תש"ף, ואופן תהליך עיבוד הציונים.

במסגרת הבקרה נבדק תהליך יישום מתווה בגרויות קיץ תש"ף, מעת קבלת ההחלטה על ידי הצוות המקצועי של המשרד בחודש מרץ 2020, ועד לפרסום הציונים בחודש אוקטובר 2020.

מהבקרה הפנימית עלה, כי בתחילת שנת העבודה 2020 המשרד לא גיבש תכנית ארוכת טווח ומנגנונים מסודרים לקליטת הציונים ולאופן עיבודם. בתוך כך, נמצאו תקלות בקליטה של חלק מהציונים, ובאופן עיבוד הציונים הבית ספריים.

לנוכח זאת, ביצע המשרד את התיקונים הנדרשים בציונים שלא נקלטו כראוי, וערך בדיקה מחודשת של כל הציונים הבית ספריים.

בעקבות בדיקה זו המשרד תיקן כ- 23,000 ציונים בית ספריים (של כ- 20,000 תלמידים), והעלה את ציונם.

 

פורטל הכרמל

צילום: ליאת לומבוזו

תגובות

מומלצים