יותר תלמידים מתחסנים

שירותי בריאות לתלמיד ניתנו בשנת תש"ף לכ–1.4 מיליון תלמידים בכיתות א'-ט. נרשם שיפור בשיעורי ההתחסנות נגד MMRV (חיסון משולב נגד חצבת,חזרת, אדמת ואבעבועות רוח), שפעת ו-HPV (חיסון נגד נגיף הפפילומה) בקרב התלמידים.

18.02.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
יותר תלמידים מתחסנים

 

משרד הבריאות מפרסם את דוח סיכום שירותי בריאות לתלמיד בשנת הלימודים תש"ף 2020-2019

הטיפול ניתן בהתאם לחוזר ראש השירות "שירות בריאות לתלמיד" 12/2015, ומבוקר על ידי משרד  הבריאות באמצעות לשכות הבריאות המחוזיות, בהתאם ל"נוהל פיקוח ובקרה בשירותי בריאות הציבור" 3/2010.

השירות מסופק על ידי משרד הבריאות במחוזות דרום, אשקלון וצפון, על ידי חברת נטלי במחוזות ירושלים, חיפה ונפת נתניה ועל ידי חברת פמי בריאות במחוזות ת"א ומרכז (ללא נפת נתניה).

במחוז צפון חלק מסל השירותים ניתן  לילדים טרם עלייתם לכיתה א' במסגרת "טיפת חלב" וכולל בדיקות סינון לראיה ,שמיעה, הערכת גדילה ומתן חיסוני השגרה MMRVTdap-IPV. פעילות דומה בתחום מתן חיסונים נעשית גם במחוז דרום.

במחוזות חיפה ומרכז נערך השנה פיילוט, למתן מנה ראשונה של חיסון השגרה נגד נגיף הפפילומה גם לתלמידי כיתה ז'.

התפרצות מחלת הקורונה בישראל, הביאה בגל הראשון של התחלואה לסגירת בתי הספר במרץ 2020, חייבה שינויים  בקביעת סדרי העדיפויות למתן חיסונים וביצוע בדיקות הסינון לתלמידים, במסגרת מרכזים ייעודיים.  

בנוסף, כחלק ממדיניות המשרד הוחלט על חיסון התלמידים העולים לכיתה א' במהלך חופשת הקיץ בחיסוני השגרה  MMRV.

הדוח מציג סיכום כיסוי הפעילויות שניתנו בבתי הספר בשנת הלימודים תש"ף כמו כן מוצגת השוואת נתוני כיסוי ב-5 שנים אחרונות. 

 

בטבלה מוצגים שיעורי ההתחסנות בתש"ף בהשוואה לתשע"ט:

אחוז כיסוי ארצי של חיסונים בשנה"ל תש"ף ובהשוואה לתשע"ט (באחוזים) לפי כיתה

חיסונים

MMRV כיתה א

Tdap IPV כיתה ב'

שפעת כיתה ב'

שפעת כיתה ג'

שפעת כיתה ד'

Tdap כיתה ח'

HPV  מנה 1 כיתה ח'

HPV  מנה 2 כיתה ח'

אחוז כיסוי ארצי תש"ף

96.0

95.2

48.6

40.0

35.6

93.7

63.1

49.3

אחוז כיסוי ארצי תשע"ט

97.8

95.7

45.5

36.4

30.5

94.6

58.8

48.8

 
 

תגובות

מומלצים