הגשת ערעור על החלטה בדבר הקצאת קרקע

מינהל אזורי תעשייה מפרסם הבהרה בדבר אופן הגשת ערעורים על החלטות בדבר הקצאות קרקע לתעשייה או מלאכה בפטור ממכרז.

12.11.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הגשת ערעור על החלטה בדבר הקצאת קרקע

 

יזמים ותעשיינים המעוניינים להגיש ערעור על החלטה בדבר הקצאת קרקע, יעשו זאת באמצעות טופס מקוון בלבד.
לידיעתכם, בקשות שיתקבלו בכל דרך אחרת לא יטופלו.

 

למידע נוסף והגשת ערעור

 

תגובות

מומלצים