הקדמת תשלום מענק עבודה ו-250 מיליון ₪ יועברו לזכאים לפני ראש השנה

שר האוצר, אביגדור ליברמן ומנהל רשות המסים, ערן יעקב, הודיעו כי התשלום השני של מענק עבודה עבור שנת 2020, בסכום כולל של כ-250 מיליון ₪, יוקדם ויועבר לחשבונות הבנק של הזכאים ב-1 בספטמבר, כחודש וחצי לפני המועד הקבוע בחוק.

25.08.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הקדמת תשלום מענק עבודה ו-250 מיליון ₪ יועברו לזכאים לפני ראש השנה

 

המענק יועבר לחשבונות הזכאים, כדי לאפשר ל-195 אלף זכאים, שכירים ועצמאים, להיעזר בכספי המענק לקראת חגי תשרי. התשלום כולל את יתרת "התוספת למענק" לזכאים.

 

עבור שנת 2020 משולם המענק, בכפוף לעמידה בתנאי החוק ובהתאם לקריטריונים, למי, שבין השאר, הכנסתם החודשית הממוצעת עולה על 1,280 ₪ ומגיעה עד 11,580 ₪. סכום המענק המקסימלי לשנת 2020 עומד על 8,640 ₪ והמענק הממוצע יעמוד על כ- 4,400 ₪.

 

כי בשל הקורונה נקבעה תוספת למענק עבודה 2020, עבור תקופת הזכאות אפריל עד דצמבר 2020, בגובה של 62% ולא פחות מ-990 ₪, ובשנה החולפת שולמה מקדמה על חשבון התוספת למענק וכעת משולמת יתרת התוספת. עוד נזכיר כי לראשונה שכירים שהכנסתם בחודשים אפריל עד דצמבר 2020 התקבלה ממעסיק קרוב (לדוגמה: בן זוג, הורה, אח וכו') זכאים למענק עבודה בגובה 62% בגין תקופת עבודתם אצל קרוב.

 

מענק עבודה משולם ע"י הרשות ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, העומדים בתנאים הקבועים בחוק ומטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה. הגשת הבקשה למענק היא פשוטה וקלה, אם הוגשה בקשה למענק בשנתיים האחרונות, ניתן להגיש בקשה מקוונת, היתר יוכלו להגיש בקשה בסניפי הדואר הפרוסים ברחבי הארץ.

 

 

תגובות

מומלצים