כמה כסף יעלו שלושה סגנים לעוספיה?

בהיג מבקש לאשר במליאה הערב ממלא מקום ללא שכר זידאן אבו רוכן, ו2 סגנים, ראוי הלון בשכר ושקיב עלו ללא שכר, האם המצב הגירעוני מאפשר את מינויים? עלות השלושה לקופה הציבורית מגיעה מעל חצי מיליון ש"ח, זה כפוף לאישור משרד הפנים.

26.11.2018 מאת: חסין חלבי
כמה כסף יעלו שלושה סגנים לעוספיה?

ישיבה מן המניין של מליאת מועצת עוספיה שעומד על סדר היום שלה, בחירת שני סגנים וממלא מקום, ועדות המועצה, מועדי ישיבות ושונות.

פורטל הכרמל שמע אמירות של חלק מחברי המועצה, שהתנגדו למינוי של סגן בשכר.

יש לציין שלפי נתוני הדוחות הכספיים של מועצת עוספיה, המועצה הינה מועצה גרעונית והמצב המצוין בדוחות הכספיים, התחייבות שעומדת על 68.7 מיליון ש"ח, מלוות 28 מיליון ש"ח, חובות מים 11.2 מיליון ש"ח, חובות ארנונה 45.7 מיליון ש"ח. נכון לדוח העדכני של שנת 2016, היום המצב גרעוני יותר.

גם מנהל המחוז במשרד הפנים, פאיז חנא ציין בפני חברי המועצה שמצב המועצה גרעוני, בסקירה הכללית שערך לחברי המועצה הנבחרים בעוספיה לפני שבועיים.

במקרה של מינוי סגן בשכר וסגן וממלא מקום נוספים, העלות אמורה להגיע מעל חצי מיליון ש"ח.

במקרה של אישור שלושתם בלי שכר, השלושה יזכו להטבות, של דלק, נסיעות, בתי מלון, כלכלה, לשכה  ועוד, העלות יכולה להגיע עד 23 אלף ש"ח לחודש, הערכה שדמי ההטבות יגיעו לכ 250 אלף ש"ח בשנה לכל אחד.

חלק מהמהלך של ראש המועצה להוביל קואליציה חזקה ובין היתר לאשר את התקציב שיוגש עד ינואר שבתוכו תכנית ההבראה שכוללת בתוכה סקר נכסים, וכניסה לתאגיד המים והביוב.

החל מהערב התמונה תתבהר בעוספיה.

 

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

תגובות

14. עיספאוי לפני 10 חודשים
טוב שיש את פורטל הכרמל שמלמד אתכם
13. תושב לפני 10 חודשים
ימי חסד
12. אמל לפני 10 חודשים
עסקאות
11. בחור לפני 10 חודשים
מצבנו מאוד מאכז
10. عسفيا تهمني לפני 10 חודשים
غاية الوقاحة
9. עלי לפני 10 חודשים
אדון בהיג המכובד
8. وين الاعتراض לפני 10 חודשים
وين الاعتراض
7. אזרח לפני 10 חודשים
שראוי ילמד משקיב וזידאן
6. هاني عزام-عسفيا לפני 10 חודשים
الوضوح ....المصل الشافي لمرض الغموض
5. איש הגון לפני 10 חודשים
שוחד בחירות
4. وضوح לפני 10 חודשים
وضوح
3. اهلا לפני 10 חודשים
اهلا
2. עספאוי לפני 10 חודשים
ראחת עלינא
1. עספאוי לפני 10 חודשים
זו רק ההתחלה

מומלצים