מספר הבוחרים לקראת הבחירות לכנסת ה-24

מאז הבחירות לכנסת ה-23 שנערכו במרץ 2020, גדל מספר בעלי זכות הבחירה בישראל ב-1.7%, שהם כ-102 אלף נפש. 78% מבעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל הם יהודים, ובהם 11% חרדים. 17% מבעלי זכות הבחירה הם ערבים ו-5% הם אחרים.

17.03.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מספר הבוחרים לקראת הבחירות לכנסת ה-24

 

לקראת הבחירות לכנסת ה-24 שייערכו ב-2021/3/23 ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הלמ"ס, מפרסמת כי אומדן בני 18 ומעלה בעלי זכות בחירה החיים היום בישראל עומד על כ-6.0 מיליון איש. אומדן זה מתייחס לאוכלוסייה המתגוררת דרך קבע בישראל.

כ-13% מבעלי זכות הבחירה הם צעירים בני 24-18, 29% בני 39-25, ו-32% בני 59-40. חלקם של בעלי זכות בחירה בני 60 ומעלה עומד על כ-26%.​

כ-%78 מבעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל הם יהודים, ובהם כ-520 אלף, %11 חרדים.

כ-997 אלף איש, %17 מבעלי זכות הבחירה הם ערבים, מוסלמים, נוצרים ערבים ודרוזים.

כ-320 אלף איש , 5% הם אחרים המוגדרים כנוצרים לא-ערבים ותושבים ללא סיווג דת – מרביתם עולים ובני משפחותיהם אשר אינם רשומים כיהודים במרשם האוכלוסין

האומדן אינו כולל את בני 18 ומעלה הרשומים במרשם האוכלוסין ואינם בעלי זכות בחירה מכיוון שאינם אזרחים.

בקבוצה זו נכללים בעיקר ערביי מזרח ירושלים והדרוזים ברמת הגולן.

כמו כן, האומדן אינו כולל אזרחים ישראלים בעלי זכות בחירה אשר שוהים בחו"ל תקופה ממושכת. ראוי לציין כי גורם נוסף המשפיע על אחוז בעלי זכות הבחירה בקרב קבוצות האוכלוסייה הוא מבנה הגילים השונה בכל קבוצה.

כך לדוגמה חלקם של הערבים בקרב הבוחרים 17% קטן מחלקם באוכלוסייה 21% משום שחלקם של הילדים, חסרי זכות בחירה, גדול יותר בקרב הערבים מאשר בקבוצות אוכלוסייה אחרות.

הבדלים בין אומדן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפנקס הבוחרים

על פי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, מספר בעלי זכות הבחירה הרשומים בפנקס הבוחרים לכנסת ה-24 עומד על כ-6.6 מיליון איש.

אומדן הלמ"ס נמוך בכ-590 אלף איש ממספר זה, הפרש של  9%, אומדן הלמ"ס מתייחס לאוכלוסייה הקבועה המתגוררת דרך קבע בישראל, ואילו בקרב הרשומים בפנקס הבוחרים בהתאם להוראות חוק הבחירות כלולים גם אזרחים אשר שוהים בחו"ל תקופה ממושכת. חלקם נפטרו בחו"ל ולא נמסרה הודעה על כך לרשות האוכלוסין וההגירה

 

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

 

פורטל הכרמל

תגובות

1. תושב לפני 29 ימים
חשוב לצאת להצביע

מומלצים