עסקים ללא רישיון עסק

דו"ח שנתי בנושא רישוי עסקים מציג: ירידה של 5% במספר העסקים ללא רשיון עסק אשר דורשים אישור הכבאות, ירידה אשר מקורה בהשפעת הרפורמה לרישוי עסקים אותה מוביל משרד הפנים.

17.08.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
עסקים ללא רישיון עסק

 

משרד הפנים באמצעות האגף לרישוי עסקים ומחוזות המשרד ביצע מעקב אחר מספר העסקים טעוני הרישוי ברחבי הארץ לשנת  2020 ממנו עולה כי אחוז העסקים ללא רשיון עסק בשל ביטוח הצורך באישור הכבאות לשנת 2020 (24%) קטן באופן משמעותי משנת 2019 (29%), כאשר הסיבה העיקרית לכך היא השפעת הרפורמה לרישוי עסקים אשר במסגרתה נקבע סוג העסקים בהם ניתן לקבל רשיון עסק על בסיס תצהיר בלבד במקום אישור כבאות, זאת ועוד עולה מהדו״ח גם כי קיימת מגמה של "שמירה על הקיים" באחוז העסקים שפועלים ללא רישיון (28%) כאשר מספר העסקים טעוני הרישוי הינם 135,659 ומתוכם כ-28% שהם 38,137 עסקים פועלים ללא רישיון עסק.

 

מתן רשיון עסק תלוי באישורי גורמים ומשרדי ממשלה שונים החל מתכנון ובניה, כבאות, בריאות, הגנת הסביבה, העבודה וכו'.

 

מהדו״ח עולה כי אי עמידה בדיני התכנון והבניה הוא הגורם העיקרי למספר גדול של עסקים  ללא רשיון עסק (11,370) לעומת מספר עסקים ללא רשיון עסק נמוך בשל אי עמידה בתנאי משרד החקלאות (995).

 

כאמור, בשנת 2020 אחוז העסקים ללא רישיון תואם לשנת 2019 (28%) עליה קלה משנת 2018 (26%) ומשנת 2017 (27%).

 

בשנים קודמות, אחוז העסקים ללא רישיון היה גבוה יותר (2015-2016 עמד על 29% ובשנים 2013-2014 על 31%) וצמצום נתון זה הוא הוכחה לרפורמת רישוי העסקים וצמצום הבירוקרטיה שמוביל משרד הפנים בשנים האחרונות, הרפורמה מקלה על מתן רישיונות העסק לדוגמה מסלולי הליכי רישוי מקוצרים על בסיס תצהיר בלבד, סוגי העסקים בהם בוטל הצורך ברישיון עסק, ביטול חלק מהאישורים הנדרשים והקלות נוספות. 

 

עוד עולה מהדו"ח כי תחום המזון מוביל במספר העסקים הגבוה ביותר (כ-60,000) כאשר מתוכם 30% פועלים ללא רישיון עסק.

 

אחוז העסקים ללא רישיון הגבוה ביותר (32%) הינו בתחום העינוג הציבורי, נופש וספורט לעומת שירותי השמירה, אבטחה, נשק ותחמושת בו אחוז העסקים ללא רישיון הינו הנמוך ביותר (12%).

 

שרת הפנים, איילת שקד:"הליך רישוי העסקים בשנים האחרונות עבר שינוי אדיר ועל כך מצביעים הנתונים גם בשנת 2020. אמשיך לפעול ולקדם את יישום הרפורמה כך שבעלי עסקים ועצמאיים לא ידרשו להתמודד מול מספר רב של רגולטורים שונים ושהליך קבלת הרישיון יהיה מונגש, ידידותי וקל ובכך יפחת מספר העסקים הפועלים ללא רישיון עסק, לטובת הציבור".

 

למידע נוסף בנושא רישוי עסקים, להיכנס לדוח השנתי כאן
 

 

תגובות

מומלצים