במחוז הצפון מספר היישובים הגדול ביותר

סוף שנת 2018 היו בישראל, 1,217 יישובים: 257 יישובים עירוניים ו-960 יישובים כפריים. בשנת 2017 התגוררו בישראל כ-8.8 מיליון תושבים ב-1,215 יישובים, 1,087 יישובים יהודיים ו-1372 יישובים לא יהודיים.

10.02.2019 מאת: פורטל הכרמל
במחוז הצפון מספר היישובים הגדול ביותר

 

בשנת 2017: העיר ירושלים עברה את סף 900 אלף התושבים. ירושלים היא היישוב הגדול ביותר בישראל.

בעשור האחרון הצטרפו 35 יישובים חדשים למניין היישובים.

מחוז המרכז הוא המחוז הגדול ביותר, ובו מתגוררת כרבע מאוכלוסיית ישראל ב-241 יישובים. כשליש מאוכלוסיית המחוז מתרכזת בשלושה יישובים גדולים: ראשון לציון, פתח תקווה ונתניה.

במחוז הצפון מספר היישובים הגדול ביותר. כשליש מסך היישובים בישראל נמצא במחוז זה (419 יישובים עירוניים וכפריים), והוא מדורג במקום השני מבחינת גודל האוכלוסייה (1,425,700 תושבים).

במחוז תל אביב מספר היישובים הקטן ביותר (אחוז אחד מכלל היישובים). במחוז  14 יישובים ורק 3 יישובים מתוכם הם יישובים כפריים. מאז 1950 לא הוקם יישוב חדש במחוז תל אביב.

במחוז הדרום הוקמו בעשור האחרון 15 יישובים חדשים, רובם יישובים כפריים באופיים שהוקמו ואושרו במסגרת הקמת יישובים חדשים לאחר פינוי יישובי עזה וצפון שומרון בשנת 2005.

לאזור יהודה והשומרון התווספו 7 יישובים בעשור האחרון - 6 יישובים קהילתיים ויישוב עירוני אחד).

6 יישובים כפריים שיתופיים עברו את סף 2,000 התושבים במהלך העשור האחרון ושויכו לקטגורית יישובים כפריים עם סיווג עירוני.

בישראל ישנם 34 יישובים מוסדיים (33 יהודיים, ויישוב אחד לא יהודי), המפוזרים במחוזות השונים ומשמשים בעיקר יישובים חינוכיים ובתי מרפא.

בשנת 2017 התגוררו בישראל כ-8.8 מיליון תושבים ב-1,215 יישובים, 1,087 יישובים יהודיים ו-1372 יישובים לא יהודיים. לשם השוואה, עשר שנים קודם לכן, בשנת 2008, עמד מניין היישובים על 1,180. מאז ועד סוף שנת 2017 גדל מספר היישובים ב-35.

בסוף שנת 2018 התווספו שני יישובים נוספים ומניין היישובים עומד על 1,217. עיקר הגידול בעשור שחלף
היה במחוז הדרום שאליו התווספו 15 יישובים חדשים )ראו לוחות א ו-ב

לכל הדוח

תגובות

מומלצים