נתוני נפטרים בשנים 2018-2020

נתוני פטירה שנרשמו במרשם האוכלוסין, נכון ליום 1.8.2020, הנתונים מתייחסים לכל הישראלים הרשומים במרשם האוכלוסין, גם אם נפטרו בחו״ל. הנתונים אינם מתייחסים לזרים הנפטרים בישראל. הנתונים הופקו על ידי אגף בכיר לתכנון מדיניות ואסטרטגיה.

05.08.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
נתוני נפטרים בשנים 2018-2020

 

נתוני פטירה בשנים 2018-2020

 

תגובות

מומלצים