צום גדליה האם עדיין אקטואלי לימינו?

מה ניתן לספר על גדליה בן אחיקם, אנחנו יודעים כל כך מעט עליו ועל הארועים שקדמו לאותה תקופה ולארועים שהובילו לרצח​​​​​​​. נתחיל בהתחלה, התקופה היא חורבן הבית הראשון על ידי הבבלים, בארץ הרס נרחב, היהודים הנכבדים והעשירים והמשפיעים כולם הוגלו על ידי הבבלים, ואת מי השאירו?

06.09.2021 מאת: רחל אבידר
צום גדליה האם עדיין אקטואלי לימינו?

 

הם השאירו את העניים חלק מעובדי השדה ובעלי מלאכה, ומה רוצים הבבלים, לשמר שליטה מוחלטת גם בנותרים, והם הבבלים בוחרים וממנים את גדליה בן אחיקם לפקח על שארית הפלטה בארץ, לדאוג ליבולים וללחמם של הנותרים וגם לתשלום המיסים הכבדים

 

מי היה גדליה בן אחיקם?

הוא היה אחד מהעם, הוא ראה וחווה את ההרס הנורא בכל המישורים וכל כוונתו היתה לעזור ולהטיב עם הנותרים, הוא מונה לנציב יהודה בימי חורבן הבית הראשון, לראשונה מוזכר צום גדליה בספר זכריה, שם מוזכר צום שביעי – הכוונה לצום בחודש השביעי שהוא תשרי, בספירה מקובלת מתחילה השנה בניסן.

בתלמוד הבבלי במסכת ראש השנה נאמר "צום השביעי זה ג' תשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם ומי הרגו, ישמעאל בן נתניה ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוהינו" גדליה בהיותו ניצב שנבחר ע"י הבבלים וכיהודי אדוק ואוהב הבריות קנה לו בעלי ברית כירמיהו הנביא שאף הצטרף אליו ולפעולותיו ההומניות ולמען דלת העם שנותרה אחרי ההרס והגלות, ובמקביל קנה לו גם מתנגדים שלא הסכימו עם כהונתו ועם דרכו, או כאלה שחמדו את מעמדו, אחד מהם היה ישמעאל בן נתניה שהיה נצר למשפחת מלכות יהודה, כנראה חמד את התפקיד ולכן התנגד ביותר לפעלו של גדליה

 

הרצח מתואר בספר ירמיה בפרק מ' פסוק ו', "וישמעו כל שרי החילים אשר בשדה המה ואנשיהם כי הפקיד מלך בבל את גדליהו בן אחיקם בארץ וכי הפקיד איתו אנשים ונשים וטף ומדלת הארץ מאשר לא הוגלו בבלה, ויבואו אל גדליהו מצפתה וישמעאל בן נתניהו ויוחנן ויונתן בני קרח ושריה בן תנחומת" והיו שם עוד רבים אולם יוחנן בן קרח אמר אל גדליהו בסתר המצפה לאמור "אלכה נא ואכה את ישמעאל בן נתניה" וגדליה לא הסכים ואמר "אל תעשה לו את הדבר הזה כי שקר אתה דובר על ישמעאל" גדליה נהג לערוך סעודות משותפות על מנת להגביר את האחדות והשיתוף, ובסעודה זו הזמין את ישמעאל בן נתניה ועשרת אנשיו, כל כוונתו היתה לשלום, ירמיהו הזהיר אותו מפני זה האיש, עוד אנשים הזהירו אותו ולא רצה לשמוע, כנראה חשב שאם כוונתו טובה כך זה יתקבל, אולם לישמעאל היו כוונות ותוכניות אחרות, לאחר הסעודה ולאחר ששתו מהיין קם והרג את גדליה את אנשיו ואת השומרים הבבלים שהיו במקום,

 

ברצח זה הביא בא הקץ לאוטונומיה היהודית שעוד נותרה לאחר חורבן בית ראשון, ולמעשה בא הקץ לישוב היהודי המאוחד, מאורע וארוע זה מסמל את מלחמת האחים ורצח פוליטי

מראה לנו את הקשר בין רצח פוליטי וחורבן

ומלמד אותנו כמה חשוב להקשיב לסימנים ולאזהרות והרבה פחות להפחדות

 

גורמים שהיו באותה תקופה היו קשורים תאוות כוח ושלטון, ואיך שלטון אם לא שלטון הפחד, כנראה שישמעאל בן נתניה ידע זאת ואף חשב שאם ירצח את גדליה וכך יראה את כוחו יעורר את הפחד וכך ייקל עליו השלטון, גם אם השלטון תחת עינם הפקוחה של הבבלים ואינו שלטון ממשי

 

ומה בימנו, כאילו לא למדנו דבר, כאילו אין מקום לאמונה, אין מקום ליושרה ולאהבת אחים, כבר חווינו רצח פוליטי שמאוד נוח לא להתייחס אליו כהוויתו, כבר חווינו הפחדה מסיבית ועדיין נכנעים לחוקי הפחד ולא לחוקי האל, חוקי התורה וחוקי האהבה, ונחשוב לרגע כמה כוח פנימי אנו משקיעים בהיותנו מפוחדים ומפורדים, וכמה פשוט וקל פשוט להיות ביחד לתת יד זה לזה לחייך ולהאמין שיש משמעות לי לעצמי, ולזה שמולי ולחיים בכלל

 

לכל צום במסורת היהודית סיבה ומסובב, ומהו המסובב? זהו אותו חלק בסיפור שחוזר על עצמו ומחכה לתיקונו, ומה תיקונו? השינוי בגישה ובהתנהגות הוא שיביא לתיקונו, מעצם הבחירה שלא להיכנע לפחד כבר תוקן חלק, מעצם הבחירה שלא ללכת כעדר כצאן כבר בוצע תיקונו, שתמיד נחשוב שתמיד נזכור שאנו בעלי בחירה ושתמיד ניצמד לאמונה "עץ החיים היא למחזיקים בה" ועץ הדעת טוב ורע לכל היתר

 

 

בלה אשור – מטפלת רב תחומית וסופרת

ניתן ליצור קשר בטלפון 050-7201752

ולבקר באתר ashurbella.com

 

 

תגובות

מומלצים