צו סגירה לבית החולים מוריה נוף הדר בשל מצב תחזוקה ירוד

רופא מחוז חיפה פרופ' שמואל רשפון הוציא בתוקף סמכותו לפי סעיף 25א לפקודת בריאות העם 1940 צו סגירה לבית החולים הסיעודי "מוריה נוף הדר" שברחוב סירקין 18 בחיפה.

31.01.2019 מאת: פורטל הכרמל
צו סגירה לבית החולים מוריה נוף הדר בשל מצב תחזוקה ירוד

 

הצו הוצא בגלל מצב תחזוקה ירוד מאוד של בית החולים וממצאי בקרות להבטחת טיפול ראוי בבית החולים שבוצעו על ידי צוות הבקרה של משרד הבריאות בשנה האחרונה.

הסיבות העיקריות להוצאת הצו :

המבנה הישן מוזנח, עם רטיבות בקירות, קירות שאינם שלמים, מטבחונים שבורים ומתקלפים. 
הארונות לאחסון חפצים אישיים של העובדים שבורים. שולחנות האוכל אינם מתאימים. 
המיטות ישנות ואינן מתאימות. 

במעלית האחת הישנה הקטנה נעשה שימוש לכל תפקודי המוסד: העברת מזון, פינוי אשפה, העברת כביסה מלוכלכת ונקיה והעברת מטופלים. 
בנוסף, תזרים העבודה עם המזון לקוי.

ליקויים אלו נמצאו בבקרות חוזרות ולא תוקנו בטענה ששדרוג המבנה מתחיל בקרוב, אך לאחרונה התברר שנדחה תאריך התחלתו.

בשימוע שנערך ב-29.1.19  הסכימו הבעלים לתיאור מצב המבנה והודיעו שהם מסכימים לסגור את המוסד.

צו הסגירה נכנס לתוקף  ביום הוצאתו. נקבע בו שיש להעביר את כל החולים למוסד מתאים אחר עד 15.3.19.  ביום זה ייסגר בית החולים.

על הנהלת בית החולים לעזור למשפחות המטופלים ולצוות עובדי לשכת הבריאות חיפה  ככל שיידרש למען העברה  מסודרת של החולים.

לשכת הבריאות חיפה תבצע בימים הקרובים בקרות תכופות בבית החולים כדי לוודא שנשמרים  בו התנאים הנדרשים לאשפוז החולים עד סגירתו. 

 

תגובות

מומלצים