רכיבה על קורקינט חשמלי של מי שטרם מלאו לו 16 שנים היא עבירה

רכיבה על קורקינט חשמלי של מי שטרם מלאו לו 16 שנים נקבעה כעבירת קנס בגובה של 1,000 ₪. רכיבה על גלגינוע (קורקינט חשמלי) ללא קסדה וללא אפוד זוהר, נקבעו כעבירות קנס בגובה של 250 ₪.

06.11.2018 מאת: פורטל הכרמל
 רכיבה על קורקינט חשמלי של מי שטרם מלאו לו 16 שנים היא עבירה

לאחרונה פורסמו מספר תיקוני חקיקה בגיל הניגשים למבחן תיאוריה וכלים לא מרושיינים (אופניים חשמליים, גלגינוע), כמפורט להלן:

א. גיל הניגשים למבחן תיאוריה – בהתאם לתיקון לתקנות התעבורה שונה גיל הניגשים למבחן תיאוריה ולפי התיקון, מי שמלאו לו 15 שנים וחצי רשאי להיבחן במבחן תיאוריה (במקום גיל 16 ושלושה חודשים כפי שהיה עד היום). 

ב. איסור רכיבה על אופנים (רגילים וחשמליים) בלי קסדה –עבירת אי חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים (רגילים וחשמליים) נקבעה כעבירת קנס בגובה של 250 ₪ (עד היום העובר על האיסור לרכוב על אופניים ללא קסדה קיבל הזמנה לדין). 

ג. שינוי גובה הקנס לרוכבי אופניים, תלת אופן וקורקינטים ממונעים הרוכבים במדרכות מ – 500 ₪ ל – 250 ₪.

ד. שינוי גובה הקנס להולכי רגל שהולכים בכביש או בשבילי אופניים וכן לרוכבים בכלי רכב לא ממונעים במדרכות מ – 500 ₪ ל – 100 ₪.

ה. אי סימון גלגינוע (קורקינט חשמלי) בתווית סימון מתאימה כאמור בתקנות התעבורה נקבעה כעבירת קנס בגובה של 1,000 ₪ (במקום עבירה של הזמנה לדין כפי שהיה עד היום). 

ו. רכיבה על גלגינוע (קורקינט חשמלי) של מי שטרם מלאו לו 16 שנים נקבעה כעבירת קנס בגובה של 1,000 ₪.

ז. רכיבה על גלגינוע (קורקינט חשמלי) ללא אפוד זוהר בזמן תאורה נקבעה כעבירת קנס בגובה של 250 ₪.

ח. רכיבה על גלגינוע (קורקינט חשמלי) ללא קסדה נקבעה כעבירת קנס בגובה של 250 ₪.

ביום 29.10.2018 אושר בקריאה ראשונה תיקון לפקודת התעבורה המטיל חובת חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים חשמליים בכל גיל ובכל דרך. 

לתשומת ליבכם, תיקון זה עדיין לא נכנס לתוקף, אלא רק לאחר אישורו בקריאה שניה ובקריאה שלישית.

 

תגובות

מומלצים